Přidání a změna vyhledávacího sloupce umožňujícího uložení více hodnot

Hodnoty, které potřebujete, jsou někdy uloženy v jiné tabulce. Předpokládejme, že máte například databázi sledování problémů a chcete sledovat zaměstnance a dodavatele, kterým jste některý problém přiřadili. Informace o těchto osobách jsou uvedeny v tabulce Kontakty. Můžete vytvořit vyhledávací sloupec s více hodnotami, který zobrazí jména v poli se seznamem nebo v seznamu. Pokud vyberete osoby, jimž chcete přiřadit problém, jsou jejich hodnoty ID kontaktu uloženy v záznamu problému.

V tomto článku je vysvětleno, co je vyhledávací sloupec s více hodnotami a jak lze takový sloupec přidat do tabulky. Článek vysvětluje také způsob převodu stávajícího sloupce na vyhledávací sloupec s více hodnotami.

Informace o programovém vyhledání hodnoty v tabulce najdete v referenčním článku Funkce DLookup. Další informace o vícehodnotových polích najdete v tématu Průvodce pro pole s více hodnotami.

Ve většině systémů pro správu databází, včetně starších verzí aplikace Access, lze v poli ukládat pouze jednu hodnotu. Počínaje aplikací Microsoft Office Access 2007 je možné vytvořit pole, které obsahuje více hodnot, jako je seznam osob, kterým jste přiřadili určitý problém. V některých situacích je vhodné použít pole s více hodnotami, například pokud používáte aplikaci Office Access 2007 při práci s informacemi uloženými v seznamu služby Windows SharePoint Services 3.0, přičemž tento seznam obsahuje jeden z typů polí k dispozici ve službě Windows SharePoint Services 3.0.

V tomto článku

Co je vyhledávací sloupec s více hodnotami?

Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami v zobrazení datového listu

Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami pomocí podokna Seznam polí

Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami v návrhovém zobrazení

Použití Průvodce vyhledáváním k vytvoření vyhledávacích sloupců s více hodnotami

Význam hodnoty vazby a zobrazené hodnoty ve vyhledávacím sloupci s více hodnotami

Úvod do vlastností vyhledávacího pole

Změna návrhu vyhledávacího sloupce pro pole s více hodnotami

Co je vyhledávací sloupec s více hodnotami?

Vyhledávací sloupec s více hodnotami je pole v tabulce, jehož hodnoty jsou získávány z jiné tabulky nebo ze seznamu hodnot. Pomocí vyhledávacího sloupce s více hodnotami můžete zobrazit seznam možností v poli se seznamem nebo v seznamu. Možnosti mohou pocházet z tabulky nebo dotazu, nebo se může jednat o hodnoty, které jste zadali. Vzhledem k tomu, že vyhledávací sloupec může obsahovat více hodnot, je možné v seznamu vybrat více než jednu položku.

Vyhledávací sloupec s více hodnotami můžete vytvořit ručním nastavením vlastností vyhledávacího pole u příslušného pole nebo automaticky pomocí Průvodce vyhledáváním. Kdykoli je to možné, měli byste pro vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami použít Průvodce vyhledáváním. Průvodce vyhledáváním zjednodušuje proces a automaticky vyplní odpovídající vlastnosti pole a vytvoří příslušné vztahy mezi tabulkami.

Vícehodnotové pole se seznamem

Vyhledávací sloupec s více hodnotami můžete vytvořit v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami v zobrazení datového listu

Tabulka se ve výchozím nastavení vždy zobrazí v zobrazení datového listu. Vyhledávací sloupec s více hodnotami můžete přidat klepnutím na tlačítko Vyhledávací sloupec ve skupině Pole a sloupce na kartě Datový list. Spustí se Průvodce vyhledáváním, který vás provede procesem vytvoření vyhledávacího sloupce.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, ve které chcete vyhledávací sloupec vytvořit – tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Na kartě Datový list ve skupině Pole a sloupce klepněte na možnost Vyhledávací sloupec.

  Obrázek pásu karet

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

  Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete vybrat tabulku, dotaz nebo seznam hodnot.

 5. Na první stránce Průvodce vyhledáváním je nutné rozhodnout, zda má být vyhledávací sloupec založen na hodnotách z tabulky či dotazu, nebo na seznamu hodnot, které zadáte.

  Nejčastější typ vyhledávacího sloupce s více hodnotami zobrazuje hodnoty vyhledané v související tabulce nebo dotazu.

 6. Informace týkající se způsobu práce s Průvodcem vyhledáváním získáte v části Použití Průvodce vyhledáváním.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami pomocí podokna Seznam polí

Pokud pracujete s databází, jež obsahuje více než jednu tabulku, můžete proces vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami zahájit přetažením pole z podokna Seznam polí. V podokně Seznam polí jsou zobrazena pole, která jsou k dispozici v ostatních tabulkách dané databáze. Vytvoříte-li vyhledávací sloupec s více hodnotami tímto způsobem, automaticky se spustí Průvodce vyhledáváním a přetažené pole se stane jedním z polí vyhledávacího sloupce.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, ve které chcete vyhledávací sloupec vytvořit – tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Pole a sloupce na položku Přidat existující pole.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se podokno Seznam polí.

 5. Klepnutím na znaménko plus (+) před názvem tabulky zobrazte seznam polí této tabulky.

 6. Přetáhněte požadované pole z podokna Seznam polí do tabulky otevřené v zobrazení datového listu.

 7. Jakmile se zobrazí čára označující místo pro vložení, uvolněním tlačítka myši vložte pole na pozici.

  Čára označující místo pro vložení pole z podokna Seznam polí

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 8. Informace týkající se způsobu práce s Průvodcem vyhledáváním získáte v části Použití Průvodce vyhledáváním.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami v návrhovém zobrazení

Kromě zobrazení datového listu můžete vyhledávací sloupec vytvořit také v návrhovém zobrazení. Při práci v návrhovém zobrazení vytvoříte vyhledávací sloupec pomocí stejného Průvodce vyhledáváním jako v zobrazení datového listu. V návrhovém zobrazení však máte také úplný přístup ke všem vlastnostem pole a můžete tyto vlastnosti přímo upravovat.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, do které chcete přidat vyhledávací sloupec s více hodnotami, a poté klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

 4. V návrhové mřížce tabulky najděte první prázdný řádek.

 5. V prvním prázdném řádku k dispozici klepněte na sloupec Název pole a zadejte název pole pro vyhledávací sloupec s více hodnotami.

 6. Klepněte na sloupec Datový typ pro tento řádek, klepněte na šipku a potom v rozevíracím seznamu vyberte položku Průvodce vyhledáváním.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

  Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete vybrat tabulku, dotaz nebo seznam hodnot.

 7. Na první stránce Průvodce vyhledáváním uveďte, zda má být vyhledávací sloupec založen na hodnotách z tabulky nebo dotazu, nebo na seznamu zadaných hodnot.

  Nejčastější typ vyhledávacího sloupce zobrazuje hodnoty vyhledané v související tabulce nebo dotazu.

 8. Informace týkající se způsobu práce s Průvodcem vyhledáváním získáte v části Použití Průvodce vyhledáváním.

Po klepnutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací pole, jehož vlastnosti jsou nastaveny na základě vašich voleb v Průvodci vyhledáváním. Vlastnosti pole zobrazíte v dolním podokně návrhového zobrazení v části Vlastnosti pole. Chcete-li zobrazit vlastnosti specifické pro vyhledávací sloupec, klepněte na kartu Vyhledávání.

Začátek stránky

Použití Průvodce vyhledáváním k vytvoření vyhledávacích sloupců s více hodnotami

Průvodce vyhledáváním se spustí v následujících případech: při vytváření vyhledávacího sloupce v zobrazení datového listu, při přetažení pole z podokna Seznam polí do tabulky otevřené v zobrazení datového listu a při výběru možnosti Průvodce vyhledáváním ve sloupci Typ dat v návrhovém zobrazení. Průvodce vás provede kroky potřebnými k vytvoření vyhledávacího sloupce a podle vašich voleb automaticky nastaví příslušné vlastnosti polí. Vytvoří také vztahy mezi tabulkami a v případě potřeby rovněž indexy podporující vyhledávací sloupec.

Na první stránce průvodce je nutné rozhodnout, zda má být vyhledávací sloupec založen na tabulce či dotazu, nebo na seznamu hodnot, které zadáte. Je-li databáze správně navržena a informace jsou rozděleny do tabulek podle předmětu, měli byste ve většině případů použít jako zdroj dat vyhledávacího sloupce tabulku nebo dotaz.

 • Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami na základě tabulky nebo dotazu

  1. V Průvodci vyhledáváním klepněte na přepínač Hodnoty pro vyhledávací sloupec načíst z tabulky nebo dotazu a poté klepněte na tlačítko Další.

  2. Vyberte tabulku nebo dotaz ze seznamu a poté klepněte na tlačítko Další.

  3. V části Dostupná pole klepněte na pole, která chcete zahrnout do vyhledávání.

  4. Klepnutím na tlačítko se znakem „větší než" (>) přesunete zvolená pole do seznamu Vybraná pole. Klepnutím na tlačítko s dvojitým znakem „větší než" (») přesunete všechna pole do seznamu Vybraná pole. Potom klepněte na tlačítko Další.

  5. Případně vyberte jedno až čtyři pole, podle kterých se budou třídit vyhledávané položky, a poté klepněte na tlačítko Další.

  6. V případě potřeby upravte šířku sloupců ve vyhledávacím poli a poté klepněte na tlačítko Další.

  7. Pod textem Chcete pro toto vyhledávání uložit více hodnot? zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

   Poznámka : Aby bylo možné do pole uložit více hodnot, musí být toto políčko zaškrtnuto.

  8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

   Po klepnutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací pole, jehož vlastnosti jsou nastaveny na základě vašich voleb v Průvodci vyhledáváním.

  9. Chcete-li tabulku uložit, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Uložit.

   Klávesová zkratka  CTRL+S

 • Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami na základě zadaných hodnot

  1. V Průvodci vyhledáváním klepněte na přepínač Hodnoty zadá uživatel a poté klepněte tlačítko Další.

  2. Zadejte počet sloupců. Potom ve sloupci Sloupec1 zadejte jednotlivé hodnoty. Stisknutím klávesy TAB se přesunete do dalšího řádku.

  3. Po zadání hodnot klepněte na tlačítko Další.

  4. V Průvodci vyhledáváním zadejte titulek pro vyhledávací sloupec.

  5. Pod textem Chcete pro toto vyhledávání uložit více hodnot? zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

   Poznámka : Aby bylo možné do pole uložit více hodnot, musí být toto políčko zaškrtnuto.

  6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

   Po klepnutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací pole, jehož vlastnosti jsou nastaveny na základě vašich voleb v Průvodci vyhledáváním.

  7. Chcete-li tabulku uložit, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Uložit.

   Klávesová zkratka  CTRL+S

 • Vytvořené pole s více hodnotami bude v tabulce v zobrazení datového listu vypadat jako rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky.

Začátek stránky

Význam hodnoty vazby a zobrazené hodnoty ve vyhledávacím sloupci s více hodnotami

V několika verzích aplikace Access byla podporována vyhledávací pole s jednou hodnotou. Vyhledávací pole s více hodnotami jsou novinkou v aplikaci Office Access 2007. Účelem použití vyhledávacího pole je nahrazení zobrazování čísla, například ID (nebo jiné hodnoty cizího klíče), smysluplnějším obsahem, například jménem. Místo zobrazování identifikačního čísla kontaktu může aplikace Access zobrazovat například jméno kontaktu. ID kontaktu je hodnota vazby. Identifikační číslo kontaktu je automaticky vyhledáno ve zdrojové tabulce či dotazu a nahrazeno jménem kontaktu. Jméno kontaktu je zobrazená hodnota.

Stejně jako vyhledávací pole s jednou hodnotou, které má zobrazenou hodnotu a hodnotu vazby, obsahuje i vyhledávací pole s více hodnotami zobrazené hodnoty, které se zobrazí v uživatelském rozhraní, a hodnoty vazby, které jsou uloženy v tabulce. Zobrazené hodnoty jednotlivých položek v poli s více hodnotami jsou vyhledány na základě hodnoty vazby.

To znamená, že aplikace Access často zobrazuje vyhledanou zobrazenou hodnotu, jež není shodná s hodnotou vazby uloženou v poli. Například sada hodnot ID zaměstnanců z dotazu nazvaného Rozšířené kontakty může být uložena v poli s názvem Přiřazeno. Tyto hodnoty ID zaměstnanců jsou hodnoty vazby. Avšak vzhledem k tomu, že pole Přiřazeno je vyhledávací pole, zobrazí aplikace Access ve výsledku dotazu sadu vyhledaných hodnot – v tomto případě jména kontaktů. Jména kontaktů jsou zobrazené hodnoty.

Datový list se zobrazenými hodnotami a datový list s hodnotami vazby

1. Zobrazené hodnoty

2. Hodnoty vazby

Je důležité pochopit rozdíl mezi zobrazenými hodnotami a hodnotami vazby vyhledávacího pole s více hodnotami. V zobrazení datového listu jsou ve výchozím nastavení automaticky obsaženy zobrazené hodnoty. Ve vyhledávacím poli jsou však uloženy hodnoty vazby, které jsou používány v kritériích dotazů a které aplikace Access používá jako výchozí ve spojeních s jinými tabulkami.

Začátek stránky

Úvod do vlastností vyhledávacího pole

Vlastnosti vyhledávacího pole lze zobrazit v dolním podokně návrhového zobrazení v části Vlastnosti pole. Vlastnosti, které přímo souvisí s vyhledávacím sloupcem, zobrazíte klepnutím na kartu Vyhledávání.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, do které chcete přidat vyhledávací sloupec, a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

 4. Klepněte do sloupce Název pole pro vyhledávací sloupec.

 5. V podokně Vlastnosti pole klepněte na kartu Vyhledávání.

  Zobrazí se vlastnosti vyhledávání.

  Vlastnosti vyhledávacího pole s více hodnotami

Po nastavení hodnoty první vlastnosti (Zobrazit ovládací prvek) se provedená volba projeví v seznamu vlastností k dispozici. Nastavením vlastností vyhledávacího pole můžete změnit chování vyhledávacího sloupce. Pokud k vytvoření vyhledávacího sloupce použijete Průvodce vyhledáváním, jsou vlastnosti vyhledávacího pole nastaveny průvodcem.

Vlastnosti vyhledávacího pole

Vlastnost

Nastavení

Zobrazit ovládací prvek

Nastavte typ ovládacího prvku na hodnotu Zaškrtávací políčko, Textové pole, Seznam nebo Pole se seznamem. Nejběžnější volbou u vyhledávacího sloupce je Pole se seznamem.

Typ zdroje řádků

Zvolte, zda má být vyhledávací sloupec vyplněn hodnotami z jiné tabulky nebo dotazu, anebo ze seznamu hodnot, který zadáte. Můžete také zvolit možnost vyplnění seznamu názvy polí v tabulce nebo dotazu.

Zdroj řádků

Určete tabulku, dotaz nebo seznam hodnot, který obsahuje hodnoty pro vyhledávací sloupec. Je-li vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na hodnotu Tabulka či dotaz nebo Seznam polí, měl by být u této vlastnosti nastaven název tabulky či dotazu, nebo příkaz SQL, který představuje příslušný dotaz. Nastavíte-li vlastnost Typ zdroje řádků na hodnotu Seznam hodnot, měla by tato vlastnost obsahovat seznam hodnot oddělených středníky.

Vázaný sloupec

Určete sloupec ve zdroji řádků, z něhož má pocházet hodnota uložená vyhledávacím sloupcem. Tato hodnota může být v rozpětí od 1 do počtu sloupců ve zdroji řádků.

Poznámka : Sloupec, z něhož pochází hodnota pro uložení, nemusí být shodný se zobrazeným sloupcem.

Počet sloupců

Určete počet sloupců ve zdroji řádků, který může být zobrazen ve vyhledávacím sloupci. Chcete-li vybrat sloupce, které mají být zobrazeny, zadejte šířku sloupce do vlastnosti Šířky sloupců.

Hlavičky sloupců

Určete, zda se mají zobrazovat hlavičky sloupců.

Šířky sloupců

Zadejte šířku jednotlivých sloupců. Nechcete-li některý sloupec (například sloupec ID) zobrazit, zadejte jako jeho šířku hodnotu 0.

Počet řádků seznamu

Určete počet řádků, které se zobrazí při zobrazení vyhledávacího sloupce.

Šířka seznamu

Určete šířku ovládacího prvku, který se zobrazí při zobrazení vyhledávacího sloupce.

Omezit na seznam

Zvolte, zda lze zadat hodnotu, která není uvedena v seznamu.

Povolit více hodnot

Určete, zda vyhledávací sloupec používá vícehodnotové pole a umožňuje vybrat více hodnot.

Povolit úpravy seznamu hodnot

Určete, zda je možné upravovat položky ve vyhledávacím sloupci, který je založen na seznamu hodnot. Pokud je u této vlastnosti nastavena hodnota Ano, zobrazí se po klepnutí pravým tlačítkem myši na vyhledávací pole, které je založeno na seznamu hodnot s jedním sloupcem, příkaz Upravovat položky seznamů. Pokud má vyhledávací pole více než jeden sloupec, je tato vlastnost ignorována.

Formulář pro úpravu položek seznamu

Zadejte název stávajícího formuláře, který chcete použít k úpravám položek seznamu ve vyhledávacím sloupci založeném na tabulce nebo dotazu.

Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku

Zobrazuje pouze hodnoty, které se shodují se zdrojem aktuálního řádku, pokud je vlastnost Povolit více hodnot nastavena na Ano.

Hodnota vazby ve vyhledávacím sloupci je určena vlastností Vázaný sloupec. Zobrazená hodnota ve vyhledávacím sloupci je sloupec nebo sloupce, jejichž vlastnost Šířky sloupců má nenulovou šířku.

Začátek stránky

Změna návrhu vyhledávacího sloupce pro pole s více hodnotami

Jestliže chcete změnit návrh vyhledávacího sloupce s více hodnotami, je nutné upravit vlastnosti vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení, s jednou výjimkou. Pokud je vyhledávací sloupec založen na seznamu hodnot s jedním sloupcem a vlastnost Povolit úpravy seznamu hodnot je nastavena na hodnotu Ano, můžete seznam hodnot změnit v zobrazení datového listu nebo ve formulářovém zobrazení, a to klepnutím na vyhledávací sloupec s více hodnotami pravým tlačítkem myši a potom klepnutím na příkaz Upravovat položky seznamů.

Úprava seznamu hodnot vyhledávacího sloupce s více hodnotami, který je založen na seznamu hodnot

Seznam hodnot je možné doplnit, změnit nebo nastavit výchozí hodnotu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, která obsahuje pole s více hodnotami.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na libovolnou buňku ve vyhledávacím sloupci s více hodnotami.

 5. Klepněte na příkaz Upravovat položky seznamů.

 6. Proveďte v seznamu hodnot potřebné změny a klepněte na tlačítko OK.

Změna vyhledávacího sloupce s více hodnotami založeného na seznamu hodnot na vyhledávací sloupec s více hodnotami založený na tabulce či dotazu

 1. Nejprve odstraňte stávající pole s více hodnotami založené na seznamu hodnot.

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

  2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

  3. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

  4. V návrhové mřížce vyberte pole s více hodnotami.

   Chcete-li pole vybrat, klepněte na volič řádků daného pole.

  5. Na kartě Návrh klikněte ve skupiněNástroje na položku Odstranit řádky.

   Skupina Nástroje na kartě Návrh

   Zobrazí se výzva k potvrzení.

  6. Při zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko Ano. Tím odstraníte pole a všechna data, která jsou v něm obsažena. Chcete-li operaci zrušit, klepněte na tlačítko Ne.

 2. Vytvořte nové pole s více hodnotami.

  Informace týkající se vytvoření nového pole s více hodnotami získáte v části Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami v zobrazení datového listu.

Změna návrhu vyhledávacího sloupce s více hodnotami

Chcete-li změnit vyhledávací sloupec s více hodnotami, můžete otevřít příslušnou tabulku v návrhovém zobrazení a změnit vlastnosti vyhledávacího pole. Informace o vlastnostech vyhledávacího pole najdete v části Úvod do vlastností vyhledávacího pole.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×