Přidání a správa odkazů na osobním webu

Do seznamu Odkazy na osobním webu můžete uložit odkazy na všechny oblíbené weby. K těmto odkazům můžete přistupovat ze všech počítačů, v nichž se přihlásíte ke službě Microsoft Office SharePoint Server 2007. Odkazy rovněž můžete sdílet s uživateli, kteří navštíví váš osobní web.

V tomto článku:

Přehled seznamu Odkazy

Přidání odkazu do seznamu Odkazy

Zobrazení nebo skrytí odkazů pro návštěvníky osobního webu

Uspořádání odkazů podle skupin

Odebrání odkazu ze seznamu Odkazy

Přehled seznamu Odkazy

Odkazy jsou zobrazeny ve dvou umístěních – v rozevíracím seznamu Odkazy, k němuž máte přístup nezávisle na místě, kde jste přihlášeni, a ve webové části Odkazy na vaší veřejné stránce.

V rozevíracím seznamu Odkazy zobrazeném v pravém horním rohu každé stránky služby SharePoint jsou automaticky uvedeny všechny weby, v nichž jste ve skupině Členové webu název webu služby SharePoint. Weby lze přidávat a uspořádat je do skupin. Služba Office SharePoint Server 2007 obsahuje například skupinu Nejvhodnější dokumenty, v níž může být seznam webů, které nejčastěji navštěvujete. Vaše skupiny mohou obsahovat weby, které jste navštívili v rámci projektu, případně můžete vytvořit skupinu Lidé pro nejčastěji navštěvované osobní stránky. Další výhodou práce s rozevírací nabídkou Odkazy je rychlý přístup k možnostem nabídky Přidat k odkazům a Spravovat odkazy. Pokud pracujete s webem a chcete jej přidat do seznamu odkazů, můžete to snadno provést klepnutím na možnost Přidat k odkazům.

Prostřednictvím webové části Odkazy, která je zobrazena na veřejné stránce, můžete sdílet odkazy s uživateli, kteří váš osobní web navštíví. Pomocí skupin ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici pro každý odkaz, můžete zobrazit odkazy pro určité kategorie uživatelů. Pokud například pracujete s weby určenými pro účely konkrétního projektu spolu s vašim týmem, můžete možnost ochrany osobních údajů pro dané odkazy nastavit na hodnotu Pracovní skupina. Tyto odkazy budou při návštěvě vašeho osobního webu zobrazeny pouze uživatelům z vaší pracovní skupiny. Další informace o nastavení ochrany osobních údajů najdete v částech Ochrana osobních údajů a seskupování a Zobrazení nebo skrytí odkazů pro návštěvníky osobního webu.

Začátek stránky

Ochrana osobních údajů a seskupování

Na základě nastavení ochrany osobních údajů v osobním webu jsou informace ve službě Office SharePoint Server 2007 zobrazovány pouze pro určitou kategorii uživatelů. K dispozici je pět kategorií ochrany osobních údajů: Všichni, Kolegové, Pracovní skupina, Nadřízený a Pouze já. Pomocí nastavení ochrany osobních údajů vybraných pro odkaz můžete určit, pro které návštěvníky vašeho osobního webu budou odkazy zobrazeny.

Seznam Odkazy můžete uspořádat do skupin na základě jejich vzájemných vztahů. Ve výchozím nastavení jsou všechny odkazy obsaženy ve skupině Obecné informace. Lze vytvořit libovolný počet skupin. Tyto skupiny je možné využít k uspořádání odkazů podle projektů nebo podle četnosti, s jakou k nim přistupujete.

Další informace o použití ochrany osobního obsahu na osobním webu najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání odkazu do seznamu Odkazy

Odkazy lze do seznamu Odkazy přidat dvěma způsoby – z webu, odkaz na nějž chcete přidat, a ze stránky Odkazy v osobním webu.

 1. Chcete-li přidat odkaz do seznamu Odkazy, proveďte jednu z následujících akcí:

Umístění

Akce

Web, pro který chcete přidat odkaz

 1. V pravém horním rohu klepněte na možnost Odkazy.

 2. Vyberte možnost Přidat do odkazů.

 3. V dialogovém okně Přidat do odkazů zaškrtněte v části Název název odkazu. Jedná se o název, který bude zobrazen na vaší veřejné stránce a v rozevíracím seznamu Odkazy. Chcete-li název změnit, označte jej a zadejte nový.

 4. V části Adresa je v poli uvedena adresa webu.

Libovolný jiný web služby SharePoint

 1. V pravém horním rohu klepněte na možnost Osobní web.

 2. V části Rychlé spuštění klepněte na možnost Odkazy.

 3. V panelu nástrojů seznamu Odkazy klepněte na možnost Přidat odkaz.

 4. Na stránce Odkaz zadejte v poli Název název odkazu. Tento název bude uveden na vaší veřejné stránce a v rozevíracím seznamu Odkazy.

 5. V poli Adresa zadejte adresu URL webu.

 1. Chcete-li určit, pro které uživatele bude odkaz na vaší stránce Profil zobrazen, zaškrtněte v poli Zobrazit tyto odkazy pro jednu z následujících možností:

Kategorie

Uživatelé, pro které bude odkaz zobrazen

Všichni

Tato kategorie zahrnuje všechny uživatele s oprávněním zobrazit váš osobní web.

Kolegové

Tato kategorie zahrnuje všechny uživatele uvedené v seznamu na stránce Kolegové. Ve výchozím nastavení zahrnuje vašeho nadřízeného a jeho i vaše přímé podřízené.

Pracovní skupina

Ve výchozím nastavení patří do vaší pracovní skupiny pouze váš nadřízený a jeho i vaši přímí podřízení. Tato kategorie zahrnuje také kolegy přidané pomocí možnosti Přidat kolegy do pracovní skupiny. Noví kolegové nejsou do pracovní skupiny přidáváni automaticky.

Nadřízený

Tato kategorie zahrnuje vašeho přímého nadřízeného.

Pouze já

Tato kategorie zahrnuje pouze vás.

 1. Další informace o nastavení ochrany osobních údajů najdete v části Zobrazení nebo skrytí odkazů pro návštěvníky osobního webu.

 2. Chcete-li umístit odkaz do skupiny uspořádané podle projektu nebo podobného kritéria, v části Seskupování vyberte možnost Existující skupina, klepněte na šipku a vyberte již vytvořenou skupinu, případně vyberte možnost Nová skupina a zadejte název nové skupiny.

  Další informace o seskupování najdete v části Uspořádání odkazů podle skupin.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí odkazů pro návštěvníky osobního webu

Prostřednictvím kategorií ochrany osobních údajů můžete rozhodnout, pro které návštěvníky osobního webu budou zobrazeny odkazy z vašeho seznamu Odkazy. Pro každý odkaz ze seznamu lze nastavit, aby byl zobrazen pro uživatele patřící do jedné z pěti kategorií. Zobrazení vašeho seznamu Odkazy se mění v závislosti na tom, do které kategorie daný uživatel patří. Ve výchozím nastavení je odkaz zobrazen pro uživatele z kategorie Všichni.

 1. Na libovolném webu služby SharePoint klepněte v pravém horním rohu na možnost Osobní web.

 2. Na panelu Snadné spuštění klepněte na možnost Odkazy.

 3. Na stránce Odkazy vyberte jeden nebo několik odkazů, které chcete zobrazit nebo skrýt před návštěvníky osobního webu.

 4. Na panelu nástrojů Odkazy klepněte na možnost Upravit odkazy.

 5. V poli Zobrazit tyto odkazy pro výběrem jedné z následujících kategorií určete, pro které uživatele budou vybrané odkazy na vaší stránce Profil zobrazeny.

Kategorie

Uživatelé s možností zobrazit vybrané informace

Všichni

Tato kategorie zahrnuje všechny uživatele s oprávněním zobrazit váš osobní web.

Kolegové

Tato kategorie zahrnuje všechny uživatele uvedené v seznamu na stránce Kolegové. Ve výchozím nastavení zahrnuje vašeho nadřízeného a jeho i vaše přímé podřízené.

Pracovní skupina

Ve výchozím nastavení patří do vaší pracovní skupiny pouze váš nadřízený a jeho i vaši přímí podřízení. Tato kategorie zahrnuje také kolegy přidané pomocí možnosti Přidat kolegy do pracovní skupiny. Noví kolegové nejsou do pracovní skupiny přidáváni automaticky.

Nadřízený

Tato kategorie zahrnuje vašeho přímého nadřízeného.

Pouze já

Tato kategorie zahrnuje pouze vás.

Další informace o použití ochrany osobního obsahu v osobním webu najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Uspořádání odkazů podle skupin

Odkazy můžete uspořádat do skupin, například podle názvu projektu nebo podle podobného typu. Ve službě Office SharePoint Server 2007 je k dispozici skupina s názvem Nejvhodnější dokumenty pro weby, které chcete zvýraznit. Můžete však vytvářet vlastní názvy skupin.

 1. Na libovolném webu služby SharePoint klepněte v pravém horním rohu na možnost Osobní web.

 2. Na panelu Snadné spuštění klepněte na možnost Odkazy.

 3. Na stránce Odkazy vyberte jeden nebo několik odkazů.

 4. Na panelu nástrojů Odkazy klepněte na možnost Upravit odkazy.

 5. V části Seskupování vyberte možnost Existující skupina, klepněte na šipku a vyberte již vytvořenou skupinu, případně vyberte možnost Nová skupina a zadejte název nové skupiny. Vybrané odkazy budou umístěny do vybrané nebo zadané skupiny.

  Poznámky : 

  • Chcete-li odstranit skupinu, odeberte z ní všechny odkazy. Tím skupinu automaticky odstraníte ze seznamu Odkazy.

  • Existující skupina nazvaná Více hodnot znamená, že vybrané odkazy jsou kategorizovány do více skupin.

Začátek stránky

Odebrání odkazu ze seznamu Odkazy

Odkazy můžete podle potřeby odebrat ze seznamu Odkazy.

 1. Na libovolném webu služby SharePoint klepněte v pravém horním rohu na možnost Osobní web.

 2. Na panelu Snadné spuštění klepněte na možnost Odkazy.

 3. Na stránce Odkazy vyberte jeden nebo několik odkazů.

 4. Klepněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×