Přidání a správa delegátů

Ke svému kalendáři, adresáři a doručené poště Microsoft Exchange můžete dát přístup delegátovi a definovat činnosti, které za vás může delegát provádět.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání delegáta

Důležité : Abyste mohli delegování používat, musíte mít vy i váš delegát účet Microsoft Exchange.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Accounts (Účty).

 2. Klikněte na účet, ke kterému chcete delegáta přidat, klikněte na Advanced (Upřesnit) a potom klikněte na kartu Delegates (Delegáti).

 3. V části Delegates who can act on my behalf (Delegáti, kteří můžou jednat mým jménem) klikněte na Add (Přidat)  Přidat .

 4. Zadejte jméno osoby, kterou chcete přidat jako delegáta, a klikněte na Find (Najít).

 5. Klikněte na jméno delegáta a potom klikněte na OK.

 6. U každého typu položky vyberte v místní nabídce úroveň oprávnění, kterou chcete pro delegáta nastavit.

  Další informace o úrovních oprávnění pro delegáty najdete v článku Informace o sdílení a delegování.

  Poznámka : Aby mohl delegát přistupovat k vašim položkám, musí si vás nejdřív přidat do seznamu People I am a delegate for (Osoby, pro které jsem delegátem) v účtu Microsoft Exchange. Informace o tom, jak se stát delegátem pro někoho jiného, najdete v článku Jak se stát nebo přestat být delegátem.

Správa oprávnění delegáta pro víc typů položek

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Accounts (Účty).

 2. Klikněte na účet, pro který chcete změnit oprávnění, klikněte na Advanced (Upřesnit) a potom klikněte na kartu Delegates (Delegáti).

 3. V části Delegates who can act on my behalf (Delegáti, kteří můžou jednat mým jménem) klikněte na delegáta.

 4. Klikněte na tlačítko Action (Akce)  Místní nabídka Akce , klikněte na Set Permissions (Nastavit oprávnění) a pak udělejte potřebné změny.

  Poznámka : Pokud nastavíte úroveň oprávnění na None (Žádné), zůstane delegát v seznamu, takže budete moct později oprávnění rychle obnovit. Informace o úrovních oprávnění najdete v článku Informace o sdílení a delegování.

Správa oprávnění delegáta pro jednu složku

 1. V navigačním podokně klikněte na složku, kterou chcete změnit.

 2. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Permissions (Oprávnění).

  Organize tab, Permissions, Properties

 3. Klikněte na jméno osoby, pro kterou chcete změnit oprávnění.

 4. V místní nabídce Permission Level (Úroveň oprávnění) klikněte na požadovanou úroveň přístupu.

  Pokud chcete úrovně oprávnění upravit, zaškrtněte políčka u požadovaných položek a potom v částech Edit Items (Upravit položky) a Delete Items (Odstranit položky) klikněte na požadovanou úroveň oprávnění.

  Poznámka : Pokud nastavíte úroveň oprávnění na None (Žádné), zůstane delegát v seznamu, takže budete moct později oprávnění rychle obnovit. Informace o úrovních oprávnění najdete v článku Informace o sdílení a delegování.

Odebrání delegáta

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Accounts (Účty).

 2. Klikněte na účet, pro který chcete změnit oprávnění, klikněte na Advanced (Upřesnit) a potom klikněte na kartu Delegates (Delegáti).

 3. V části Delegates who can act on my behalf (Delegáti, kteří můžou jednat mým jménem) klikněte na delegáta.

 4. Klikněte na Delete (Odstranit)  Delete .

Viz taky

Informace o sdílení a delegování

Jak se stát nebo přestat být delegátem

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×