Přidání a připevnění spojnic pomocí funkce AutoConnect

Nejrychlejší způsob přidání a připevnění spojnic ke dvěma obrazcům představuje použití funkce AutoConnect. Funkci AutoConnect můžete použít při přetahování obrazců ze vzorníku na stránku nebo pro spojení obrazců, které jsou již na stránce umístěny.

Funkce AutoConnect vytváří přímé spojení mezi dvěma obrazci. U připevnění typu obrazec k obrazci zůstane spojnice připevněna k obrazcům – při přesunutí obrazce je přesunuta na nejbližší spojovací bod. Pokud žádné spojovací body neexistují, spojnice se přesune na nejbližší strany.

Upřednostňujete-li přímé spojení mezi body, bude nutné místo funkce AutoConnect použít nástroj Spojnice nebo obrazec Dynamická spojnice. U připevnění bod k bodu zůstane spojnice při přesunutí obrazců připevněna k týmž spojovacím bodům na obrazci.

Co chcete udělat?

Použití funkce AutoConnect při přetahování obrazců na stránku

Použití funkce AutoConnect pro obrazce již umístěné na stránce

Povolení nebo zakázání funkce AutoConnect

Použití funkce AutoConnect při přetahování obrazců na stránku

 1. Přetáhněte obrazec ze vzorníku na stránku výkresu a umístěte jej blízko jiného obrazce.

  Obrazec umístěný blízko jiného obrazce

 2. Držte tlačítko myši a přesuňte ukazatel nad jeden z modrých trojúhelníků. Barva trojúhelníku se změní na tmavě modrou.

  Ukazatel nad modrým trojúhelníkem

 3. Uvolněte tlačítko myši. Obrazec bude umístěn na stránku výkresu a k oběma obrazcům bude přidána a připevněna spojnice.

  Klepnutím na modrý trojúhelník přidáte spojnici a připevníte ji k oběma obrazcům.

Tip : Nechcete-li obrazce přetahovat, můžete stejného výsledku dosáhnout, pokud nejdříve vyberete obrazec ze vzorníku, přesunete ukazatel myši nad obrazec ve výkresu a potom klepnete na jeden z modrých trojúhelníků, které se zobrazí blízko daného obrazce.

Začátek stránky

Použití funkce AutoConnect pro obrazce již umístěné na stránce

 1. Přesuňte ukazatel nad obrazec, ze kterého chcete spojení vytvořit.

  Ukazatel přesunutý nad obrazec, ze kterého chcete spojení vytvořit

 2. Umístěte ukazatel nad modrý trojúhelník nejblíže k obrazci, ke kterému chcete spojení vytvořit.

  Ukazatel je umístěn na modrém trojúhelníku nejblíže k tvaru, který chcete připojit.

  Barva trojúhelníku se změní na tmavě modrou a kolem obrazce, ke kterému chcete spojení vytvořit, se zobrazí červené pole.

  Poznámka : Nezobrazí-li se červené pole kolem obrazce, ke kterému chcete spojení vytvořit, je pravděpodobně obrazec příliš vzdálený. Přesuňte jej blíže a akci opakujte, nebo použijte nástroje Spojnice.

 3. Klepněte na modrý trojúhelník. Spojnice bude přidána a připevněna k oběma obrazcům.

  Klepnutím na modrý trojúhelník přidáte spojnici a připevníte ji k oběma obrazcům.

Začátek stránky

Povolení nebo zakázání funkce AutoConnect

Funkci AutoConnect je možné povolit nebo zakázat ve všech výkresech aplikace Visio, nebo pouze v aktuálním výkresu.

Povolení nebo zakázání funkce AutoConnect ve všech výkresech aplikace Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na položku Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Obecné.

 3. Ve skupinovém rámečku Okno výkresu zaškrtněte políčko Povolit funkci AutoConnect.

Povolení nebo zakázání funkce AutoConnect v aktuálním výkresu

 • Na panelu nástrojů Standardní klepněte na nástroj AutoConnect.

  Poznámka : Pokud nelze povolit funkci AutoConnect klepnutím na nástroj AutoConnect, přesvědčte se, zda je zaškrtnuto políčko Povolit funkci AutoConnect v dialogovém okně Možnosti.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×