Přidání a formátování čísel stránek

Pokud má dokument několik stránek, na každé z nich můžete zobrazit číslo stránky. Ve většině dokumentů se čísla stránek zobrazují buď v záhlaví, nebo v zápatí jednotlivých stránek. Microsoft Office Word 2007 obsahuje řadu předdefinovaných návrhů čísel stránek, takže do dokumentů můžete rychle vložit záhlaví nebo zápatí s číslováním stránek.

Můžete taky vytvořit záhlaví nebo zápatí s číslem stránky a dalším obsahem, například s obrázkem, názvem dokumentu, jménem autora nebo datem.

Poznámka: Jestli chcete umístit číslo stránky na jednu stranu u lichých stránek a na druhou stranu u sudých stránek, podívejte se do tématu Vložení záhlaví a zápatí.

Vytvoření záhlaví nebo zápatí, které obsahuje pouze číslo stránky

 • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na Číslo stránky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • V závislosti na tom, kde se v dokumentu mají čísla stránek zobrazit, klikněte na možnost Horní okraj stránky nebo Dolní okraj stránky.

 • Z galerie návrhů vyberte požadovaný návrh číslování stránek.

  Poznámka: Pokud nevidíte galerii návrhů číslování stránek, může být ve vašem počítači problém se šablonou Stavební bloky. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, najdete v článku Nevidím galerie číslování stránek, záhlaví a zápatí, titulních stran nebo rovnic.

Umístění stránky čísla v okraji stránky

 • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na Číslo stránky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • Klikněte na Okraje stránky.

 • Z galerie návrhů vyberte požadovaný návrh číslování stránek.

  Poznámka: Pokud nevidíte galerii návrhů číslování stránek, může být ve vašem počítači problém se šablonou Stavební bloky. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, najdete v článku Nevidím galerie číslování stránek, záhlaví a zápatí, titulních stran nebo rovnic.

Vytvoření záhlaví nebo zápatí, které obsahuje číslování stránek plus obsah, jako je text nebo obrázek

Pokud dokument už má obsah v záhlaví nebo zápatí, můžete k němu přidat čísla stránek.

Pokud chcete použít některý z předem naformátovaných návrhů číslování stránek a přitom chcete mít v záhlaví nebo zápatí kromě čísla stránky i další informace, je nejjednodušší začít s číslem stránky a potom do záhlaví nebo zápatí přidat další obsah.

Přidání čísla stránky do existujícího záhlaví nebo zápatí

 1. Poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí.

 2. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit číslo stránky.

  • Kvůli umístění kurzoru na požadované místo budete muset stisknout klávesu TAB, upravit zarovnání odstavce nebo udělat v obsahu záhlaví nebo zápatí jiné změny.

  • Spousta návrhů záhlaví a zápatí má rozložení tabulky, takže když stisknete klávesu TAB, nevloží se zarážka tabulátoru, ale přesune se kurzor. Zarážku tabulátoru vložíte do buňky tabulky stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB. Pokud chcete zjistit, jestli záhlaví nebo zápatí, na kterém pracujete, má rozložení tabulky, hledejte v horní části pásu karet kontextovou kartu Nástroje tabulky (kurzor přitom musí být v záhlaví nebo zápatí).

  • Mnoho návrhů záhlaví a zápatí obsahuje ovládací prvky obsahu, které slouží k uložení obsahu, jako je název dokumentu nebo datum. Když kliknete na záhlaví nebo zápatí, abyste ho upravili, může kurzor automaticky vybrat ovládací prvek obsahu. Stiskněte klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO a přesuňte tak kurzor pryč z ovládacího prvku obsahu (abyste mohli do záhlaví nebo zápatí vložit číslo stránky a neodstranili jste přitom obsah ovládacího prvku obsahu).

 3. Pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na položku Číslo stránky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 4. Klikněte na Aktuální umístění.

 5. Z galerie návrhů vyberte požadovaný návrh číslování stránek.

  Poznámka: Pokud nevidíte galerii návrhů číslování stránek, může být ve vašem počítači problém se šablonou Stavební bloky. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, najdete v článku Nevidím galerie číslování stránek, záhlaví a zápatí, titulních stran nebo rovnic.

Přidání obsahu záhlaví nebo zápatí k předdefinovanému návrhu číslování stránek

 • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na Číslo stránky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • V závislosti na tom, kde v dokumentu se mají čísla stránek zobrazit, klikněte na možnost Horní okraj stránky, Dolní okraj stránky nebo Okraje stránky.

 • Z galerie návrhů vyberte požadovaný návrh číslování stránek.

  Vyberte návrh, které umístí číslo stránky na vámi požadované místo. Když například chcete, aby byl určitý obsah záhlaví zarovnaný k levému okraji a číslo stránky bylo zarovnané k pravému okraji, zvolte návrh číslování stránek se zarovnáním doprava.

  Poznámka: Pokud nevidíte galerii návrhů číslování stránek, může být ve vašem počítači problém se šablonou Stavební bloky. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, najdete v článku Nevidím galerie číslování stránek, záhlaví a zápatí, titulních stran nebo rovnic.

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste zvolili některý z návrhů Okraje stránky, klikněte do záhlaví nebo zápatí a přidejte požadovaný obsah.

  • Pokud chcete vložit obsah záhlaví nebo zápatí před číslo stránky, zadejte obsah a potom pomocí klávesy TAB umístěte obsah na požadované místo.

  • Pokud chcete vložit obsah záhlaví nebo zápatí za číslo stránky, stiskněte klávesu END, stiskněte klávesu TAB a zadejte obsah.

   Poznámka: Abyste umístili prvky záhlaví nebo zápatí na požadované místo, možná budete muset stisknout klávesu TAB víc než jen jednou nebo budete muset upravit zarovnání odstavce nebo jinak změnit obsah záhlaví.

Vložení jména autora, názvu dokumentu nebo jiných vlastností dokumentu

Když je kurzor v oblasti záhlaví nebo zápatí, postupujte takto:

 • V části Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Vložit klikněte na Rychlé části, přesuňte ukazatel na položku Vlastnost dokumentu a pak klikněte na požadovanou vlastnost dokumentu.

Vložení názvu nebo cesty souboru

Když je kurzor v oblasti záhlaví nebo zápatí, postupujte takto:

 1. Pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Vložit klikněte na tlačítko Rychlé části a potom klikněte na položku Pole.

 2. V seznamu Názvy polí klikněte na Název souboru.

 3. Jestli chcete jako součást názvu souboru zahrnout i cestu, zaškrtněte políčko Přidat k názvu souboru cestu.

  Poznámka: Aby se v názvu zobrazila cesta, musíte soubor uložit. Až soubor uložíte, klikněte na jeho název, pak stisknutím klávesy F9 zobrazte cestu jako součást názvu souboru.

Protože kódy polí jsou viditelné pro každého čtenáře dokumentu, je nutné zajistit, že informace umístěné v kódech polí nejsou soukromé.

Jak do číslování stránky zahrnout slovo Stránka nebo frázi Stránka X z Y

 • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na Číslo stránky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • V závislosti na tom, kde v dokumentu se mají čísla stránek zobrazit, klikněte na možnost Začátek stránky, Dolní okraj stránky, Okraje stránky nebo Aktuální umístění.

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zahrnout k číslování slovo Stránka, v galerii přejděte dolů a vyberte návrh číslování stránky pod záhlavím Stránka X.

  • Pokud chcete přidat k číslování stránek jejich celkový počet, v galerii přejděte dolů a vyberte návrh číslování stránky pod záhlavím Stránka X z Y.

   Poznámka: Pokud nevidíte galerii návrhů číslování stránek, může být ve vašem počítači problém se šablonou Stavební bloky. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, najdete v článku Nevidím galerie číslování stránek, záhlaví a zápatí, titulních stran nebo rovnic.

Ovládací prvek určující začátek číslování stránek

V některých případech se může stát, že nebudete chtít číslovat dokument od první stránky, například pokud je jeho první stránka titulní. Nebo nebudete chtít číslovat celé oddíly stránek, například první stránka se zobrazeným číslem může být stránka následující po titulní stránce, abstraktu a obsahu.

V takových situacích můžete jako Stránku 1 použít jinou než první stránku. Nebo můžete číslování začít od jiného čísla než 1.

Důležité : Neměňte hodnotu čísla stránky přímou změnou čísla stránky. Pokud číslo změníte zadáním nového čísla, na všech stránkách se zobrazí stejné číslo.

Pokud už dokument obsahuje čísla stránek, číslo na titulní stránce se automaticky potlačí, když vložíte titulní stránku z galerie titulních stránek v aplikaci Office Word 2007. Když vložíte titulní stránku, druhá stránka bude očíslovaná jako strana 2.

Zahájení číslování na druhé stránce číslem 2

Pokud dokument zatím čísla stránek neobsahuje, kroky, podle kterých budete postupovat, se trochu liší od těch, které je potřeba následovat, když dokument už má čísla stránek.

Dokumenty, které zatím číslování stránek nepoužívají

 1. Postupujte podle kroků pro vložení číslování stránek, které jsou uvedené v tomto článku.

 2. Na první stránce dokumentu poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí.

 3. Pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Možnosti zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

 4. Když chcete na první stránce použít záhlaví nebo zápatí, které neobsahuje číslo stránky, klikněte na oblast Záhlaví první stránky nebo Zápatí první stránky a vložte požadované záhlaví nebo zápatí.

  Další informace o vytváření záhlaví a zápatí najdete v tématu Vložení záhlaví a zápatí.

Dokumenty, které už číslování stránek používají

 1. Na první stránce dokumentu poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí.

 2. Pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Možnosti zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  Poznámka: Pokud už je políčko Jiné na první stránce vybrané, nerušte jeho zaškrtnutí. Místo toho odstraňte číslo stránky v oblasti Záhlaví první stránky nebo Zápatí první stránky.

 3. Když chcete na první stránce použít záhlaví nebo zápatí, které neobsahuje číslo stránky, vložte požadované záhlaví nebo zápatí, když je kurzor v oblasti Záhlaví první stránky nebo Zápatí první stránky.

  Další informace o vytváření záhlaví a zápatí najdete v tématu Vložení záhlaví a zápatí.

Zahájení číslování na druhé stránce číslem 1

Pokud dokument zatím čísla stránek neobsahuje, kroky, podle kterých budete postupovat, se trochu liší od těch, které je potřeba následovat, když dokument už má čísla stránek.

Dokumenty, které zatím číslování stránek nepoužívají

 1. Postupujte podle kroků pro vložení číslování stránek, které jsou uvedené v tomto článku.

 2. Poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí.

 3. Pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Možnosti zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

 4. Ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na položku Číslo stránky a pak na položku Formát – číslování stránek.

 5. Do pole Začít od zadejte 0.

 6. Když chcete na první stránce použít záhlaví nebo zápatí, které neobsahuje číslo stránky, vložte požadované záhlaví nebo zápatí, když je kurzor v oblasti Záhlaví první stránky nebo Zápatí první stránky.

  Další informace o vytváření záhlaví a zápatí najdete v tématu Vložení záhlaví a zápatí.

Dokumenty, které už číslování stránek používají

 1. Na první stránce dokumentu poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí.

 2. Pod kartou Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Možnosti zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  Poznámka: Pokud už je políčko Jiné na první stránce vybrané, nerušte jeho zaškrtnutí. Místo toho odstraňte číslo stránky v oblasti Záhlaví první stránky nebo Zápatí první stránky.

 3. Ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na položku Číslo stránky a pak na položku Formát – číslování stránek.

 4. Do pole Začít od zadejte 0.

 5. Když chcete na první stránce použít záhlaví nebo zápatí, které neobsahuje číslo stránky, vložte požadované záhlaví nebo zápatí, když je kurzor v oblasti Záhlaví první stránky nebo Zápatí první stránky.

  Další informace o vytváření záhlaví a zápatí najdete v tématu Vložení záhlaví a zápatí.

Zahájení číslování po druhé stránce

 1. Postupujte podle kroků pro vložení číslování stránek, které jsou uvedené v tomto článku.

 2. Umístěte kurzor na začátek stránky, kde chcete začít číslování stránek.

 3. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Konce.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 4. V části Konce oddílů klikněte na položku Další stránka.

 5. Na kartě Vložit ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na Záhlaví nebo na Zápatí a pak na Upravit záhlaví nebo Upravit zápatí a proveďte změny v oblasti záhlaví nebo zápatí.

  Záhlaví nebo zápatí, které obsahuje číslo stránky, má popisek Oddíl 2.

  Poznámka: Pokud je záhlaví nebo zápatí označené jako Záhlaví první stránky – Oddíl 2 nebo Zápatí první stránky – Oddíl 2 a vy chcete, aby záhlaví nebo zápatí na první stránce tohoto oddílu bylo stejné jako záhlaví nebo zápatí na zbývajících stránkách tohoto oddílu, zrušte zaškrtnutí políčka Jiné na první stránce ve skupině Možnosti.

 6. V části Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Navigace kliknutím na položku Propojit s předchozím Obrázek tlačítka zrušíte spojení mezi záhlavím nebo zápatím v novém a v předchozím oddílu.

 7. Pokud chcete, aby číslování na této stránce začalo od 1, ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na Číslo stránky, pak na Formát – číslování stránek, zadejte 1 do pole Začít od a klikněte na tlačítko OK.

 8. Ve skupině Navigace klikněte na Předchozí oddíl Obrázek tlačítka a odstraňte číslo stránky v záhlaví nebo zápatí s popiskem Oddíl 1.

Ovládací prvek formátu číslování

Číslo stránky můžete zobrazit pomocí různých alfanumerických formátů a v různých oddílech dokumentu můžete použít odlišné formáty čísel, například římské číslice zadané malými písmeny na úvodních stránkách a arabské číslice ve zbylých částech dokumentu. Vzhled čísel stránek můžete také upravit změnou vlastností písma.

Změna formátu čísel stránek

 1. Poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí.

 2. V oblasti Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na položku Číslo stránky a poté klikněte na položku Formát – číslování stránek.

 3. V seznamu Formát čísla klikněte na styl číslování.

Odlišný formát číslování stránek v různých částech dokumentu

 1. Postupujte podle kroků pro vložení číslování stránek, které jsou uvedené v tomto článku.

 2. Začněte na začátku dokumentu: Umístěte kurzor na první stránku, na které chcete zobrazit číslo stránky v jiném formátu.

 3. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Konce.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 4. V části Konce oddílů klikněte na položku Další stránka.

 5. Na kartě Vložit ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na Záhlaví nebo na Zápatí a pak na Upravit záhlaví nebo Upravit zápatí a proveďte změny v oblasti záhlaví nebo zápatí.

  Záhlaví nebo zápatí, které obsahuje číslo stránky, má popisek Oddíl 2.

  Poznámka: Pokud je záhlaví nebo zápatí označené jako Záhlaví první stránky – Oddíl 2 nebo Zápatí první stránky – Oddíl 2 a vy chcete, aby záhlaví nebo zápatí na první stránce tohoto oddílu bylo stejné jako záhlaví nebo zápatí na zbývajících stránkách tohoto oddílu, zrušte zaškrtnutí políčka Jiné na první stránce ve skupině Možnosti.

 6. V části Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh ve skupině Navigace kliknutím na položku Propojit s předchozím Obrázek tlačítka zrušíte spojení mezi záhlavím nebo zápatím v novém a v předchozím oddílu.

 7. Ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na položku Číslo stránky a pak na položku Formát – číslování stránek.

 8. V seznamu Formát čísla klikněte na požadovaný formát, a pokud chcete, aby číslování na této stránce začínalo od 1, zadejte 1 do pole Začít od a pak klikněte na tlačítko OK.

 9. Ve skupině Navigace klikněte na Předchozí oddíl Obrázek tlačítka a klikněte do záhlaví nebo zápatí s popiskem Oddíl 1.

 10. Ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na položku Číslo stránky a pak na položku Formát – číslování stránek.

 11. V seznamu Formát čísla klikněte na požadovaný formát a pak na tlačítko OK.

Změna vlastností písma čísel stránek

 1. Poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí.

  Poznámka: Pokud je číslo stránky umístěné v okraji stránky, poklikejte do oblasti záhlaví nebo zápatí a pak klikněte na okraj stránky v blízkosti čísla stránky, aby kurzor mohl číslo stránky vybrat.

 2. Vyberte číslo stránky.

 3. Na minipanelu nástrojů, který je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office a zobrazí se nad vybraným číslem stránky, proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete změnit písmo, klikněte na název písma v seznamu Obrázek tlačítka .

  • Když chcete písmo zvětšit nebo zmenšit, proveďte jeden z těchto kroků:

   • Když chcete text zvětšit, klikněte na tlačítko Zvětšit písmo nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+>.

   • Pokud chcete text zmenšit, klikněte na tlačítko Zúžit písmo nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+<.

    Tip: Velikost písma můžete zadat i ve skupině Písmo na kartě Domů.

  • Pokud chcete změnit barvu, klikněte na barvu v seznamu Obrázek tlačítka .

Odstranění čísel stránek

Záhlaví nebo zápatí, které obsahuje jen číslo stránky, můžete rychle odebrat. Pokud chcete, ze záhlaví nebo zápatí, které má i další obsah, můžete odstranit jen číslo stránky.

Důležité : Pokud jste vytvořili odlišné záhlaví nebo zápatí pro první stránku nebo pro sudé a liché stránky, nebo pokud v dokumentu používáte nepropojené oddíly, nezapomeňte odebrat čísla stránek ze všech různých záhlaví a zápatí.

Odstranění čísla stránky, pokud tvoří jediný obsah záhlaví nebo zápatí

 • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na Číslo stránky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • Klikněte na možnost Odebrat čísla stránek.

  • Příkaz Odstranění čísel stránek neodebere čísla stránek, která byla vložena v předchozí versi aplikace Microsoft Office Word.

  • Příkaz Odstranění čísel stránek neodebere čísla stránek, která byla vložena kliknutím na položku Aktuální umístění v galerii Číslo stránky.

  • Pokud se zdá, že příkaz Odstranění čísel stránek nefunguje, zkuste odstranit číslo stránky v oblasti záhlaví nebo zápatí a postupujte podle kroků v následující části tohoto článku.

Odebrání čísla stránky a současné ponechání zbylého obsahu záhlaví nebo zápatí

 1. Poklikejte na oblast záhlaví nebo zápatí.

 2. Vyberte číslo stránky a stiskněte klávesu DELETE.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×