Přidání a aktualizace úkolů v seznamu úkolů projektu

Seznamy úkolů projektu slouží ke sledování práce potřebné k dokončení projektu. Práce se zaznamenává ve formě jednotlivých úkolů, přičemž každý úkol je zadán do řádku v seznamu. Při práci na jednotlivých úkolech můžete v tomto seznamu aktualizovat údaje o úkolech a poskytnout tak pohled na aktuální stav projektu z vyšší úrovně.

Poznámka :  Potřebujete vytvořit nový seznam úkolů projektu? Prostudujte téma Přehled: sledování práce na projektu pomocí seznamů úkolů projektu služby SharePoint. Seznamy úkolů projektu jsou součástí služby Microsoft SharePoint Foundation 2010 a nevyžadují aplikaci Microsoft Project 2010 ani Microsoft Project Server 2010.

Přidání úkolu

V levé části seznamu úkolů projektu se nachází tabulka a v pravé části časová osa. Této časové ose se říká Ganttův diagram a vizuálně znázorňuje průběh projektu. Pruhy v Ganttově diagramu jsou vykresleny pomocí polí Datum zahájení a Termín splnění.

Poznámka :  Máte-li určitou představu o struktuře úkolů – například pokud víte, že určité skupiny úkolů spadají do fází, které chcete v seznamu úkolů projektu vyznačit – můžete úkoly uspořádat do souhrnných úkolů a dílčích úkolů. Další informace naleznete v tématu Uspořádání a plánování úkolů v seznamu úkolů projektu.

V seznamu úkolů projektu vyplňte následující sloupce pro každý řádek v levé tabulkové části zobrazení:

  • Název:    Zadejte název úkolu v projektu.

  • Datum zahájení:    Zadejte datum, kdy má být úkol zahájen.

  • Termín splnění:    Zadejte datum, do kterého má být úkol dokončen.

  • Stav úkolu:    Zvolte popis, který nejpřesněji vystihuje stav tohoto úkolu. Pokud projekt zatím jen plánujete a žádný z úkolů nebyl dosud zahájen, zvolte stav Nezahájeno.

  • Priorita:    Zvolte úroveň priority, která nejpřesněji vyjadřuje důležitost tohoto úkolu vzhledem k ostatním úkolům v tomto projektu.

Tip :  Jestliže několik úkolů sdílí stejné Datum zahájení, Termín splnění nebo údaj v jakémkoli jiném sloupci, můžete jedním kliknutím do buňky, kterou chcete zkopírovat, zobrazit úchyt pro vyplnění, a přetažením pravého dolního rohu směrem dolů vyplnit sousední buňky zkopírovanými údaji. To oceníte především u sloupce Stav úkolu, pokud do seznamu úkolů projektu zadáváte počáteční plán a žádný z těchto úkolů nebyl zahájen.

Jakmile v tabulkové části zobrazení vyplníte tyto prvotní sloupce, vznikne seznam úkolů projektu na nejvyšší úrovni. Dalším krokem je dodatečné upřesnění úkolů, například kdo bude práci provádět a jak spolu mohou úkoly souviset. V některých případech musí být například jeden úkol dokončen, aby mohl být zahájen jiný. Další informace o těchto krocích naleznete v tématu Přiřazení osob k úkolům v seznamu úkolů projektu a Uspořádání a plánování úkolů v seznamu úkolů projektu.

Začátek stránky

Aktualizace úkolu

Při práci na projektu je důležité se k seznamu úkolů projektu vracet a aktualizovat sloupce týkající se stavu jednotlivých úkolů. Tímto způsobem můžete práci na projektu přiblížit osobám, které nesledují každodenní dění na úkolech projektu.

V seznamu úkolů projektu můžete vyplněním následujících sloupců u jednotlivých úkolů zajistit aktualizaci projektu:

  • Hotovo (%):    Odhadněte, kolik práce bylo na úkolu provedeno, a zadejte hodnotu v procentech. Pokud je úkol například z poloviny dokončen, zadejte do sloupce Hotovo (%) hodnotu 50 %. Tato procentuální hodnota slouží k vykreslení překryvného průběhu na pruhu Ganttova diagramu daného úkolu.

  • Stav úkolu:   Zvolte popis, který nejpřesněji vystihuje aktuální stav tohoto úkolu.

Kromě toho mohou v projektu nastat jiné změny, které vyžadují aktualizaci seznamu úkolů projektu. Pokud je úkol zahájen v předstihu oproti plánu nebo se jeho plnění naopak opozdí, můžete změnit Datum zahájení nebo Termín splnění úkolu. Tyto sloupce můžete aktualizovat v tabulkové části zobrazení stejně jako jakékoli jiné sloupce. V některých případech již nemusí být k dispozici osoba, která na úkolu právě pracuje. Osobu přiřazenou k úkolu můžete rovněž změnit aktualizací sloupce Přiřazeno. Další informace naleznete v tématu Přiřazení osob k úkolům v seznamu úkolů projektu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×