Přidání, úprava nebo odstranění komentáře

Komentáře lze použít k vložení poznámek o kontrole a změnách obsahu výkresu. Komentáře mohou být vloženy na libovolné místo na stránce výkresu.

 1. Chcete-li přidat komentář na aktuální stránku výkresu, klepněte v nabídce Vložit na příkaz Komentář.

 2. Zadejte komentář libovolné délky a potom klepněte vně textového pole komentáře.

 3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit text komentáře, klepněte na značku komentáře.

  • Chcete-li změnit umístění komentáře, klepněte na značku komentáře a přetáhněte ji myší do jiného umístění.

  • Chcete-li upravit nebo odstranit komentář, klepněte pravým tlačítkem myši na značku komentáře a pak klepněte na příkaz Upravit komentář nebo Odstranit komentář.

  • Chcete-li změnit jméno nebo iniciály uvedené v komentáři, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Obecné a pak v části Informace o uživateli zadejte požadované jméno a iniciály, které chcete použít.

Poznámka : Text komentáře nelze formátovat, tisknout ani nelze měnit jeho velikost.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×