Přidání, úprava nebo odebrání produktů a služeb v záznamu příležitosti v aplikaci Business Contact Manager

Při použití Produkty a služby v Záznam příležitosti v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete vyhodnotit, jak cenná může být daná příležitost pro vás a vaši firmu.

Přidání produktu nebo služby k příležitosti

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

 2. Poklepejte na záznam příležitosti, ke které chcete přidat informace o produktu nebo službě.

 3. V části Produkty a služby klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Přidání produktu nebo služby vyberte požadovanou položku v seznamu Produkty a služby. Můžete také klepnout na možnost Úprava seznamu a vytvořit novou položku nebo upravit existující položku.

 5. Po zadání informací o položce do Formulář můžete klepnutím na tlačítko OK položku uložit a vrátit se k záznamu příležitosti. Klepnutím na tlačítko Přidat další položku uložíte a budete moci přidat další položku.

Úprava existujícího produktu nebo služby u příležitosti

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

 2. Poklepejte na záznam příležitosti obsahující produkt nebo službu, kterou chcete upravit.

 3. V části Produkty a služby vyberte požadovanou položku a klepněte na tlačítko Upravit.

 4. V dialogovém okně Úprava produktu nebo služby proveďte požadované změny. Chcete-li provést změny v Seznamu produktů a služeb, klepněte u pole Název položky na možnost Úprava seznamu.

Odebrání produktu nebo služby ze záznamu příležitosti

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

 2. Poklepejte na záznam příležitosti obsahující produkt nebo službu, kterou chcete odebrat.

 3. V části Produkty a služby vyberte požadovanou položku a klepněte na tlačítko Odebrat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×