Přidání úkolu ke stavu úkolů

Zdroje mohou přidávat Úkol na stránku Centrum úkolů a pak je odesílat ke schválení. Po schválení odeslaného úkolu je do Plán vybraného projektu přidán nový úkol. Chcete-li se přidat (přiřadit) k úkolu, musíte být členem týmu daného projektu. Před schválením nového úkolu nebo schválením přiřazení úkolu lze odesílat aktualizované informace o průběhu, ale úkol lze odstranit nebo znovu přiřadit až po jeho schválení.

Poznámka : Při přidávání nových úkolů na stránku Centrum úkolů lze tyto úkoly přidat přímo do Časový rozvrh.

Pokud nebyl projekt publikován nebo si nejste jisti, kam máte do projektu přidat nový úkol, obraťte se na vedoucího nebo správce.

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte v části Moje práce na odkaz Centrum úkolů.

 2. Klepněte na tlačítko Nový a pak na položku Úkol.

 3. V části Umístění úkolu vyberte v seznamech V projektu a V souhrnném úkolu projekt a souhrnný úkol (je-li třeba), kam chcete nový úkol přidat. Pokud se chcete přiřadit k existujícímu úkolu, vyberte příslušné umístění.

  Poznámka : Pokud seznamy V projektu a V souhrnném úkolu neobsahují požadovaný projekt nebo souhrnný úkol nebo pokud si nejste jisti, který projekt nebo souhrnný úkol máte vybrat, obraťte se na vedoucího nebo správce.

 4. V části Název klepněte na možnost Nový úkol a do příslušného pole zadejte název vytvářeného úkolu. Pokud se chcete přiřadit k existujícímu úkolu, klepněte na možnost Existující úkol a pak vyberte úkol v příslušném seznamu.

 5. V části Data úkolu zadejte datum začátku a konce úkolu, který přidáváte.

 6. Chcete-li přidat úkol do časového rozvrhu, zaškrtněte v části Časový rozvrh políčko Přidat úkol do časového rozvrhu.

  Pokud je toto políčko zaškrtnuté, ale časový rozvrh nebyl dosud vytvořen, bude úkol přidán do časového rozvrhu po jeho vytvoření.

  Poznámka : Nový úkol nemusí být schválen vedoucím projektu, dokud nezačnete v časovém rozvrhu vykazovat Skutečnost o tomto úkolu.

 7. V části Komentáře můžete do příslušného pole zadat další komentáře k úkolu.

 8. Klepnutím na tlačítko Odeslat přidáte úkol na stránku Centrum úkolů a vedoucí projektu bude upozorněn na vaši žádost o nový úkol nebo přiřazení úkolu.

Proč nelze v aplikaci Microsoft Office Project Web Access provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×