Přiblížení nebo oddálení pomocí nástroje Zoom Loupe

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Publishing Layout (Rozložení při publikování).

  2. Na panelu nástrojů Publishing Layout View Standard (Standardní zobrazení rozložení při publikování) klikněte na nástroj Zoom Loupe (Přiblížení lupou) Tlačítko Přiblížení lupou .

  3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Přiblížení

Přetáhněte doprava nebo dolů.

Oddálení

Přetáhněte doleva nebo nahoru.

  1. Když už nástroj Přiblížení lupou nepotřebujete, stiskněte klávesu ESC, klikněte na jiný nástroj nebo vyberte jiné zobrazení.

Viz taky

Rozvržení bulletinu v zobrazení s rozložením při publikování

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×