Přiblížení a oddálení zobrazení dokumentu

Soubor si můžete přiblížit, abyste ho viděli z větší blízkosti, nebo ho můžete oddálit, abyste viděli větší část stránky ve zmenšené velikosti. Určité nastavení přiblížení můžete také uložit do dokumentu, šablony, prezentace nebo sešitu.

V tomto článku

Rychlé přiblížení nebo oddálení zobrazení dokumentu, prezentace nebo sešitu

Výběr určitého nastavení přiblížení

Uložení určitého nastavení přiblížení

Rychlé přiblížení nebo oddálení zobrazení dokumentu, prezentace nebo sešitu

 1. Na stavovém řádku ve Wordu, Outlooku, PowerPointu nebo Excelu klikněte na posuvník Lupa Ovládací prvek lupy pro zobrazení .

 2. Posuňte ho na požadované nastavení procenta přiblížení nebo oddálení. Kliknutím na tlačítko - nebo + soubor přiblížíte nebo oddálíte v pravidelných odstupech.

Poznámka : Posuvník lupy v Outlooku přiblíží nebo oddálí jen obsah v podokně čtení.

Výběr určitého nastavení přiblížení

Můžete vybrat stupeň přiblížení dokumentu, prezentace nebo sešitu.

Aplikace Microsoft Word

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa 100 %. Tím se zobrazení vrátí na hodnotu 100 %.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na Jedna stránka, Dvě stránky nebo Šířka stránky.

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa a potom zadejte údaj v procentech nebo zvolte jiné požadované nastavení.

Aplikace Microsoft PowerPoint

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Zobrazení ve skupině Lupa klikněte na Přizpůsobit velikosti okna. Tím se aktuální snímek přizpůsobí velikosti okna PowerPointu.

  Obrázek pásu karet aplikace PowerPoint

  Poznámka : Vedle posuvníku lupy na stavovém řádku najdete i tlačítko Přizpůsobit velikosti okna. PowerPoint zoom slider

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa a potom zadejte údaj v procentech nebo zvolte jiné požadované nastavení.

Aplikace Microsoft Excel

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa 100 %.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

 • Na kartě Zobrazení ve skupině Lupa klikněte na Přejít na výběr Tím se maximalizuje zobrazení buněk, které jste vybrali.

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa a potom zadejte údaj v procentech nebo zvolte jiné požadované nastavení.

V Microsoft Outlooku

V hlavním okně Outlooku můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení jen pomocí posuvníku lupy. Když čtete nebo upravujete zprávu, přiblížení nebo oddálení provedete na pásu karet takto:

 1. V otevřené zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Lupa na položku Lupa.

  Zoom on Outlook messages

 2. V dialogovém okně Lupa zadejte procento nebo vyberte jiné požadované nastavení.

Uložení určitého nastavení přiblížení

Uložení nastavení přiblížení ve Wordu

Pokud chcete spolu s dokumentem nebo šablonou uložit určité nastavení přiblížení, aby se s ním dokument nebo šablona vždycky otevřely, nejdřív musíte v daném dokumentu nebo šabloně provést změny. Může to být úplně jednoduché – stačí jen přidat a odebrat jeden znak (nebo mezeru).

 1. Otevřete dokument nebo šablonu, které chcete uložit s určitým nastavením přiblížení.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Vyberte požadované nastavení.

 4. Přidejte do dokumentu nebo šablony jeden znak a zase ho odstraňte.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Klávesová zkratka: Ctrl+S

Uložení nastavení přiblížení v PowerPointu nebo Excelu

 1. Otevřete prezentaci nebo sešit, který chcete uložit s určitým nastavením přiblížení.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa.

 3. Vyberte požadované nastavení.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Klávesová zkratka: Ctrl+S

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×