Přiřazení zásad archivace k e-mailovým zprávám

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde.

Při použití aplikace Microsoft Outlook 2010 s účtem 2010 serveru Microsoft Exchange, můžete jako alternativní úložiště pro uložení historického e-mailových zpráv online archivu.Položky v režimu online archivování není počítat proti vaše kvóta úložiště účet serveru Exchange a poskytují levnější řešení úložiště pro organizace.

Poznámka :  Archiv online zásady, které jsou k dispozici pouze v případě, že pomocí aplikace Microsoft Outlook 2010 jako součást Microsoft Office Professional Plus 2010, účet Microsoft Exchange Server 2010 s Exchange organizace licenci klientského přístupu (CAL) a že správce serveru Exchange povolil archiv online. Aplikace Microsoft Office Professional Plus 2010 je k dispozici prostřednictvím hromadné licence pouze.Další informace naleznete v tématu Microsoft Volume Licensing programy .

V tomto článku:

O archiv online

O zásadách archivu

Přiřaďte zásady archivace e-mailovou složku

Přiřaďte zásady archivace

Odstranit zásadu archivu

Přiřaďte zásady archivace e-mailových zpráv

Přiřaďte zásady archivace

Odstranit zásadu archivu

Zobrazit archiv zásady poštovní schránky

O archiv online

Archiv online poskytuje významné výhody, a archivace položek na datový soubor aplikace Outlook (PST) v počítači.Datový soubor aplikace Outlook (PST) je přístupná pouze z aplikace Outlook a pouze v počítači, kde je soubor uložen.S online archiv máte úplný přístup k archivované položky z aplikace Microsoft Outlook 2010 nebo webové aplikace Outlook (OWA) z libovolného počítače.

Přesunutí nebo kopírování mezi primární poštovní schránky serveru Exchange a online archiv zpráv, však je preferovaný způsob přesouvání položek pomocí zásad archivace.Archiv zásady povolit automatické řízení při přesunutí položky z poštovní schránky serveru Exchange Server do režimu online archivování.

O zásadách archivu

Správce serveru Microsoft Exchange vytvářet zásady archivace.Ve výchozím nastavení účet serveru Exchange obsahuje jednu zásadu archivu poštovní schránky a pět archivovat zásady, které mohou být použité složky nebo jednotlivé zprávy.

zásadami.

Popis

Poštovní schránky \endash 2 období přesunout k archivaci

Zprávy jsou přesunuty automaticky do režimu online archivování za dva roky.Platí pro položky v celé poštovní schránky, které nemají zásadu archivu použity explicitně nebo zděděná ze složky.

Přesunutí archivovat 6 měsíců

Zprávy jsou automaticky přesunuty do online archivovat po šesti měsících.

1 rok přesunout k archivaci

Zprávy jsou automaticky přesunuty do online archivovat po dobu 365 dnů.

2 year move to archive

Zprávy jsou přesunuty automaticky do režimu online archivování za dva roky.

5 year move to archive

Zprávy jsou automaticky přesunuty do online archivovat po pěti letech.

Nikdy přesunout k archivaci

Zprávy jsou přesunuty nikdy online archivu.

Organizace může poskytovat další archivu zásady, které můžete aplikovat ručně složek nebo jednotlivých zpráv.

Důležité :  Pokud máte dotazy týkající se zásadami organizace archivu, přečtěte pokyny v organizaci.

Je jednodušší přiřadit zásadu pro archivaci na základě jednotlivých složek spíše než jednotlivě pro každou zprávu.I v případě, že je přiřazena zásada protokolu archivní složky nebo zprávy, můžete však vybrat jednu nebo více zpráv a jinou zásadu přiřadit pouze ty zprávy.Zásada přiřazená zprávy mají přednost před libovolné zděděné složky poštovní schránky zásad.

Přiřaďte zásady archivace e-mailovou složku

Přiřaďte zásady archivace

 1. V navigačním podokně klepněte na tlačítko složky pošty.

 2. Na Složka karty v Vlastnosti skupinu, klepněte na tlačítko Zásady .

Příkaz Zásady na pásu karet

The Policy button is missing on the ribbon.

Pokud Zásady příkaz není k dispozici na pásu karet, obraťte se na správce serveru Exchange není povoleno zásady uchovávání informací a archivace u vašeho účtu, nebo používáte aplikaci Outlook 2010 jako součást Microsoft Office Professional Plus.Aplikace Microsoft Office Professional Plus 2010 je k dispozici prostřednictvím hromadné licence pouze.Další informace naleznete v tématu Microsoft Volume Licensing programy .

 1. Na Zásady kartě pod Online archiv , v Přesunout položky do archivu, je-li starší než seznamu, klepněte na položku, na základě zásady vaší organizace.

Odstranit zásadu archivu

Při odebrání zásad protokolu archivu, zásady složek platí pro zboží, pokud je přiřazen.

 1. V navigačním podokně klepněte na tlačítko složky pošty.

 2. Na Složka karty v Vlastnosti skupinu, klepněte na tlačítko Zásady .

Příkaz Zásady na pásu karet

 1. Under Online archiv , in the Přesunout položky do archivu, je-li starší než list, click Použít zásady nadřazené složky .

Začátek stránky

Přiřaďte zásady archivace e-mailových zpráv

Přiřaďte zásady archivace

 1. V seznamu zpráv klepněte na zprávu.

Tip :  Chcete-li vybrat více zpráv, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na každou zprávu.

 1. Na Home karty v Značky skupinu, klepněte na tlačítko Přiřazení zásad .

Příkaz Přiřadit zásady na pásu karet

The Assign Policy command is missing on the ribbon.

Pokud Přiřazení zásad příkaz není k dispozici na pásu karet, obraťte se na správce serveru Exchange není povoleno zásady uchovávání informací a archivace u vašeho účtu, nebo jako součást Microsoft Office Professional Plus 2010 nepoužíváte aplikaci Outlook 2010.Aplikace Microsoft Office Professional Plus 2010 je k dispozici prostřednictvím hromadné licence pouze.Další informace naleznete v tématu Microsoft Volume Licensing programy .

 1. Zásady archivu Klepněte na položku, na základě zásady vaší organizace.

Pokud archivovat data, která se vztahuje na zprávy, při otevření zprávy, se zobrazí datum archivace v dolní části okna zprávy za sekcí Tělo zprávy.

Odstranit zásadu archivu

Z e-mailovou zprávu odstraníte zásadu archivu, zásady složek platí pro zboží, pokud je přiřazen.

 1. V seznamu zpráv klepněte na zprávu.

Tip :  Chcete-li vybrat více zpráv, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na každou zprávu.

 1. Na Home karty v Značky skupinu, klepněte na tlačítko Přiřazení zásad .

Příkaz Přiřadit zásady na pásu karet

 1. Click Použít zásady složky .

Pokud archivovat data, která se vztahuje na zprávy, při otevření zprávy, se zobrazí datum archivace v dolní části okna zprávy za sekcí Tělo zprávy.

Začátek stránky

Zobrazit archiv zásady poštovní schránky

Správce serveru Exchange můžete přiřadit zásadu archivovat všechny e-mailové zprávy v poštovní schránce serveru Exchange.

Všechny zprávy v poštovní schránce serveru Exchange, který nemá zásadu archivu přiřazenou dědí zásady poštovní schránky.

Zobrazit zásady poštovní schránky, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Ve skupinovém rámečku Informace o účtu , přesvědčte se, zda je vybraný účet serveru Exchange.Pokud máte více než jeden účet, které jsou nakonfigurovány ve vašem profilu aplikace Outlook, klepněte na šipku dolů a potom klepněte na účet serveru Exchange.

 3. Nastavení účtu Informace, zobrazí se webová adresa pro přístup k účtu serveru Exchange s aplikací Outlook Web Access (OWA) a v případě, že e-mailové zprávy automaticky přesunuty do složky online archivu.

Nastavení účtu serveru Exchange v Backstage zobrazení, včetně informací o aplikaci Outlook Web Access a archiv online

Poznámka :  Pokud správce serveru Exchange byla aplikace Outlook Web Access nebo archiv online, jeden nebo oba tyto položky nejsou zobrazeny .

Právní omezení strojového překladu

Zadejte svůj názor na tento článek zde.Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×