Přiřazení sloupců v datových souborech polím dat obrazce

Sloupce v datovém souboru můžete přiřadit polím dat obrazce v obrazcích organizačních diagramů.

Sloupce datového souboru

Průvodce organizačním diagramem vytváří ze sloupců (polí) dat pole dat obrazce, která budou přidružena k obrazcům v organizačním diagramu.

  • Každý řádek v datovém souboru odpovídá jednomu zaměstnanci a tím i jednomu poli pozice (obrazci) v organizačním diagramu.

  • Sloupce v datovém souboru, které označíte jako pole dat obrazce, jsou převedeny na datová pole přidružená ke každému obrazci v diagramu.

  • Hodnota v buňce datového souboru, ve které se protíná řádek zaměstnance se sloupcem pole dat obrazce, je hodnota, kterou průvodce umístí do pole dat obrazce přidruženého ke konkrétnímu obrazci organizačního diagramu.

Předpokládejme například, že datový soubor obsahuje řádek zaměstnance, jehož jméno je Jan Svoboda. Datový soubor obsahuje také sloupec Telefon. Janovo telefonní číslo, podle údaje v buňce, v níž se protíná Janův řádek se sloupcem Telefon, je X521. Pokud v průvodci nastavíte sloupec Telefon jako pole dat obrazce, bude pole pozice představující v organizačním diagramu Jana Svobodu obsahovat pole dat obrazce Telefon, jehož hodnota bude X521.

Zobrazená pole

Pole dat obrazce jsou datová pole, do nichž můžete zadat hodnoty přidružené k obrazcům.

Obrazce organizačního diagramu obsahují například ve výchozím nastavení tato pole dat obrazce: Oddělení, Telefon, Jméno, Funkce a E-mail. Další pole můžete vytvářet podle potřeby.

Do polí dat obrazce můžete přidávat hodnoty a organizační diagram tam může mít širší využití než pouze hierarchický popis organizace. Může sloužit také jako zdroj dat o pozicích a osobách.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×