Přiřazení nebo zrušení přiřazení licencí pro Office 365 pro firmy

Přečtěte si, jak přiřadit, zrušit přiřazení nebo znova přiřadit uživatelské licence pro Office 365 Business. Dozvíte se taky, jak odstranit uživatelský účet a uvolnit tak uživatelskou licenci a jak zobrazit seznam uživatelů bez licence. Tento článek se vztahuje k předplatným Office 365 Business Essentials, Office 365 Business, Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise.

V Office 365 pro firmy uživatelé potřebují licence k používání Outlooku, Sharepointu Online, Lyncu Online a dalších služeb. Jako globální správce nebo správce správy uživatelů můžete snadno přiřazovat licence novým uživatelům při vytváření nových účtů i uživatelům se stávajícími účty. Pokud chcete uvolnit licence, které můžete přiřadit jiným uživatelům, můžete taky zrušit přiřazení licencí, které uživatelé už nepotřebují, nebo odstranit uživatelské účty uživatelům odcházejícím z organizace. Pokud chcete snížit počet licencí pro vaše předplatné Office 365, přečtěte si článek Odebrání licencí z předplatného Office 365 pro firmy.

Když přiřadíte uživateli licenci, nastane automaticky tato situace:

 • U aplikace Exchange Online se uživateli automaticky vytvoří poštovní schránka.

 • U aplikace SharePoint Online se uživateli automaticky přiřadí oprávnění k úpravám pro výchozí týmový web SharePointu Online.

 • U aplikace Lync Online získá uživatel automaticky přístup k funkcím přidruženým k této licenci.

 • U aplikace Office 365 ProPlus získá uživatel možnost stáhnout si Microsoft Office až na 5 Maců nebo PC.

Poznámka   Abyste mohli postupovat podle pokynů v tomto článku, musíte být globální správce nebo správce správy uživatelů.

Co chcete udělat?

Zjistit počet platných a dostupných licencí

Přiřadit nebo zrušit přiřazení licence jednomu uživateli

Přiřadit nebo zrušit přiřazení licencí několika uživatelům najednou

Uvolnit licence odstraněním uživatelského účtu

Zobrazit seznam uživatelů bez licence

Porozumět principu licencí pro neuživatelské poštovní schránky

Zjistit, kdo může přiřazovat licence

Jak zjistit počet platných a dostupných licencí

Pokud chcete zjistit, kolik licencí ve vašem předplatném je platných a dostupných, udělejte toto:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Vyberte Fakturace > Licence.

 4. U předplatného zkontrolujte sloupce Platné, Platnost vypršela a Přiřazeno. Pokud chcete zjistit, kolik platných licencí je momentálně dostupných pro přiřazení uživatelům, odečtěte počet přiřazených licencí od počtu platných licencí.

Přiřazení nebo zrušení přiřazení licence jednomu uživateli

Pokud se změní náplň práce uživatele, může globální správce nebo správce správy uživatelů zrušit přiřazení licence, které už uživatel nepotřebuje. Pokud máte ke službě přiřazených víc uživatelů, než kolik máte dostupných licencí, můžete odebrat licence uživatelům, kteří je už nepotřebují.

Důležité   Při odebrání licence uživatele se všechna data přidružená k tomuto uživatelskému účtu uchovají po dobu 30 dní. Po skončení 30denní poskytnuté lhůty se data nenávratně odstraní s výjimkou dokumentů, které jsou uložené na Sharepointu Online. Pokud třeba uživateli odeberete licenci pro Exchange Online:

 • Poštovní schránka uživatele a všechny zprávy v ní se uchovají po dobu 30denní poskytnuté lhůty. Můžete ji obnovit do 30 dnů novým přiřazením licence. Po uplynutí 30 dnů se poštovní schránka a celý její obsah trvale odstraní.

 • Odstraní se všechny e-mailové aliasy spojené s uživatelským účtem. Pokud potřebujete, aby někdo ve vaší firmě dostával e-maily na tyto aliasy, přiřaďte je jinému uživateli.

 • Může se odstranit seznam kontaktů Lyncu Online. Pokud obnovíte licenci na Exchange Online během 30 dní, obnoví se i seznam kontaktů. Další informace najdete v tématu Při odebrání licence uživatele na Exchange Online se asi odebere taky jeho seznam kontaktů Lyncu Online.

Přiřazení nebo zrušení přiřazení licence jednomu uživateli
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Vyberte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 4. Zaškrtněte políčko u jména uživatele, kterému chcete přidat nebo odebrat licenci.

 5. Klikněte na Upravit Upravit.

  Úprava uživatelského účtu

 6. Vyberte Licence.

  Klikněte na Licence

 7. V části Přiřazení licence udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přiřadit licenci vybranému uživateli, zaškrtněte políčko licence, kterou chcete přiřadit.

  • Pokud chcete zrušit přiřazení licence uživateli, zrušte zaškrtnutí políčka licence, u které chcete zrušit přiřazení.

 8. Klikněte na Uložit.

 9. Pokud jste odebrali licenci uživateli a chcete ji přiřadit jinému, opakujte tento postup.

Přiřazení nebo zrušení přiřazení licencí několika uživatelům najednou

Navíc přiřazení nebo zrušení přiřazení licencí pro jednotlivé uživatele můžete provést taky hromadně.

Důležité   Při zrušení přiřazení licence uživatele se všechna data přidružená k tomuto uživatelskému účtu uchovají po dobu 30 dní. Po skončení 30denní poskytnuté lhůty se data nenávratně odstraní s výjimkou dokumentů, které jsou uložené na Sharepointu Online. Pokud třeba uživateli zrušíte přiřazení licence pro Exchange Online:

 • Poštovní schránka uživatele a všechny zprávy v ní se uchovají po dobu 30denní poskytnuté lhůty. Můžete ji obnovit do 30 dnů novým přiřazením licence. Po uplynutí 30 dnů se poštovní schránka a celý její obsah trvale odstraní.

 • Odstraní se všechny e-mailové aliasy spojené s uživatelským účtem. Pokud potřebujete, aby někdo ve vaší firmě dostával e-maily na tyto aliasy, přiřaďte je jinému uživateli.

 • Může se odstranit seznam kontaktů Lyncu Online. Pokud obnovíte licenci na Exchange Online během 30 dní, obnoví se i seznam kontaktů. Další informace najdete v tématu Při odebrání licence uživatele na Exchange Online se asi odebere taky jeho seznam kontaktů Lyncu Online.

Přiřazení nebo zrušení přiřazení licencí několika uživatelům najednou
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Vyberte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 4. Zaškrtněte políčka u jmen uživatelů, kterým chcete přiřadit nebo zrušit přiřazení licence.

 5. Vyberte Upravit Upravit.

 6. Na stránce Podrobnosti klikněte na Další.

 7. Na stránce Nastavení klikněte na Další.

 8. Na stránce přiřazení licencí udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přiřadit licence vybraným uživatelům, vyberte Přidat ke stávajícím přiřazením licencí a potom zaškrtněte políčka u licencí, které chcete přiřadit.

  • Pokud chcete zrušit přiřazení licencí vybraným uživatelům, vyberte Nahradit stávající přiřazení licencí a potom zrušte zaškrtnutí políček licencí, u kterých chcete zrušit přiřazení.

 9. Vyberte Odeslat > Dokončit.

Uvolnění licence odstraněním uživatelského účtu

Pokud už uživatel licence nepotřebuje, třeba když zaměstnanec odejde z organizace, můžete účet tohoto uživatele odstranit. V takovém případě se dají všechny licence, které měl tento uživatel přiřazené, přiřadit jinému uživateli.

Důležité    Když odstraníte uživatelský účet, bude neaktivní. Během tohoto období neaktivity máte maximálně 30 dnů na úplné obnovení účtu. Po 30 dnech se všechna data pro tohoto uživatele trvale odstraní – kromě dokumentů uložených na SharePointu Online. Uživatelské účty odstraňujte, jenom když víte, že se tato data už v budoucnu nebudou potřebovat. Další informace najdete v tématu Řešení potíží s odstraněnými uživatelskými účty v Office 365.

Odstranění účtu pro jednoho nebo víc uživatelů
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Vyberte Uživatelé > Aktivní uživatelé (nebo Uživatelé a skupiny > Přidat uživatele, resetovat hesla a další akce).

 4. Vyberte jména uživatele nebo uživatelů, které chcete odstranit, a klikněte na Odstranit.

  Odstraňte uživatelský účet pomocí kliknutí na Odstranit

 5. V potvrzovacím okně klikněte na Ano.

Poznámka   Informace o obnovení uživatelů najdete v článku Odebrání nebo obnovení uživatelů (pro Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials nebo Office 365 Business Premium).

Zobrazení seznamu uživatelů bez licence

Po dokončení tohoto postupu se zobrazí seznam uživatelů, kteří nemají přiřazenou licenci.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Vyberte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 4. V seznamu Vyberte zobrazení vyberte šipku dolů a v seznamu zobrazení vyberte Uživatelé bez licence.

  Zobrazení seznamu uživatelů bez licence

  Všechny uživatelské účty, které nemají přiřazenou licenci, se zobrazí v seznamu.

  Poznámka   V tomto seznamu můžete uživatelům přidávat licence po jednom nebo hromadně podle pokynů v tomto článku.

Princip licencí pro neuživatelské poštovní schránky

Pokud poštovní schránky prostředku, poštovní schránky místnosti a sdílené poštovní schránky nepřekročí kvótu úložiště 10 gigabajtů (GB), nemusíte jim přiřazovat licence.

Poznámka    Pokud poštovní schránka prostředku, místnosti nebo sdílená poštovní schránka překročí kvótu 10 GB a nepřiřadíte jí licenci, po měsíci se sdílená schránka uzamkne. Nutnost přiřazovat licenci můžete obejít tak, že použijete archivaci a nepřekročíte tak kvótu.

Další informace o neuživatelských poštovních schránkách najdete v následujících tématech:

Další informace o tom, kdo může přiřazovat licence

Různí správci můžou pracovat s licencemi různými způsoby podle toho, jakou mají roli. Následující tabulka obsahuje přehled nejobvyklejších možností. Úplný seznam rolí správců a jejich oprávnění najdete v tématu Přiřazení rolí správců.

Role správce

Přiřazení licence

Odebrání licence

Nákup dalších licencí

Odstranění uživatelského účtu

Globální správce

Ano

Ano

Ano

Ano

Správce fakturace

Ne

Ne

Ano

Ne

Správce správy uživatelů

Ano

Ano

Ne

Ano

Správce služeb

Ne

Ne

Ne

Ne

Správce hesel

Ne

Ne

Ne

Ne

Začátek stránky

Viz taky

Koupit licence pro předplatné Office 365 Business

Odebrat licence z Office 365 Business

Použít na: Outlook on the web for Office 365 Business, Outlook Web App, Office 365 Admin, Outlook Web App for Office 365Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk