Přiřazení nebo odebrání licencí pro Office 365 pro firmy

V Office 365 pro firmy potřebují uživatelé k tomu, aby mohli používat Outlook, SharePoint Online, Lync Online a další služby, licence. Jako globální správce nebo správce správy uživatelů můžete jednoduše přiřazovat licence novým uživatelům při vytváření nových účtů i uživatelům se stávajícími účty. Pokud chcete uvolnit licence, aby se daly přiřadit jiným uživatelům, můžete taky odebrat licence uživatelům, kteří už je nepotřebují, protože odcházejí z vaší organizace. Pokud chcete zmenšit počet uživatelských licencí pro vaše předplatné Office 365, přečtěte si článek Odebrání licencí z předplatného Office 365 pro firmy.

Poznámka : Tento článek popisuje, jak spravovat uživatelské licence pro předplatná Office 365 pro firmy. Pokud chcete odebrat předplatné, přečtěte si článek Zrušení předplatného Office 365.

Když přiřadíte uživateli licenci, nastane automaticky tato situace:

Pokud předplatné zahrnuje tuto službu

Automaticky se stane toto

Exchange Online

Pro uživatele se vytvoří poštovní schránka.

SharePoint Online

Uživateli se přiřadí oprávnění k úpravám pro výchozí týmový web SharePointu Online.

Online Skype pro firmy

Uživatel bude mít přístup k funkcím přidruženým k této licenci.

Office 365 ProPlus

Uživatel si bude moct stáhnout Microsoft Office až na 5 Maců nebo PC.

Poznámka : Abyste mohli postupovat podle pokynů v tomto článku, musíte být globální správce nebo správce správy uživatelů.

V tomto článku

Poznámka : Zobrazení seznamu nelicencovaných uživatelů se nepodporuje pro předplatná Office 365 Small Business Premium.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Vaše obrazovka může vypadat jako některý z těchto snímků obrazovky:

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. U seznamu Filtry (ve starém Centru pro správu je to seznam Vyberte zobrazení) zvolte šipku dolů a v seznamu zvolte filtr Uživatelé bez licence.

  Vaše obrazovka může vypadat jako jeden z těchto snímků obrazovky:

  Výběr filtru Uživatelé bez licence v seznamu Filtry

  V seznamu Vyberte zobrazení vyberte zobrazení Uživatelé bez licence.

  Všechny uživatelské účty, které nemají přiřazenou licenci, se zobrazí v seznamu.

  Poznámka : V tomto seznamu můžete uživatelům přidávat licence po jednom nebo hromadně podle pokynů v tomto článku.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Vaše obrazovka může vypadat jako některý z těchto snímků obrazovky:

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. Zaškrtněte políčko u jména uživatele, kterému chcete přiřadit licenci.

 5. Vpravo v řádku Licence na produkty zvolte Upravit.

  Úprava přiřazení licencí pro uživatele
 6. V podokně Licence na produkty přepněte do polohy Zapnuto přepínač u licence, kterou chcete tomuto uživateli přiřadit. Ve výchozím nastavení se uživateli automaticky přiřadí všechny služby přidružené k této licenci.

  Tip : Pokud chcete omezit, které služby budou uživateli k dispozici, přepněte do polohy Vypnuto přepínače služeb, které chcete tomuto uživateli odebrat. Když třeba chcete, aby měl uživatel přístup ke všem dostupným službám kromě služby Online Skype pro firmy, můžete přepínač služby Online Skype pro firmy přepnout do polohy Vypnuto.

  Nastavení přiřazení licencí pro uživatele
 7. V dolní části podokna Licence na produkty zvolte Přiřadit > Zavřít.

Pokud se změní náplň práce uživatele, může globální správce nebo správce správy uživatelů odebrat licence, které už uživatel nepotřebuje. Pokud máte uživatelům přiřazeno víc licencí, než kolik máte dostupných licencí, můžete odebrat licence uživatelům, kteří je už nepoužívají.

Upozornění : Při odebrání licence uživatele se všechna data přidružená k tomuto uživatelskému účtu uchovají po dobu 30 dní. Po skončení 30denní poskytnuté lhůty se data nenávratně odstraní – s výjimkou dokumentů, které jsou uložené ve službě SharePoint Online. Informace o tom, jak uživateli zablokovat přístup k datům Office 365 po odebrání jeho licence a jak následně k těmto datům získat přístup, najdete v článku Jak zablokovat zaměstnanci přístup k datům Office 365. Pokud uživateli odeberete licenci Office, ale on si přesto ponechá Office nainstalovaný, budou se mu při používání Office zobrazovat oznámení, že se jedná o nelicencovaný produkt.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Vaše obrazovka může vypadat jako některý z těchto snímků obrazovky:

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. Zaškrtněte políčko u jména uživatele, kterému chcete odebrat licenci.

 5. Vpravo v řádku Licence na produkty zvolte Upravit.

  Úprava přiřazení licencí pro uživatele
 6. V podokně Licence na produkty přepněte do polohy Vypnuto přepínač u licence, kterou chcete uživateli odebrat.

  Odebrání uživatelské licence pro jednotlivého uživatele
 7. V dolní části podokna Licence na produkty zvolte Přiřadit > Zavřít.

Pokud jste odebrali licenci některému uživateli a chcete ji přiřadit jinému uživateli, podívejte se výše v tomto článku na postup Přidání licence jednomu uživateli.

Upozornění : Při odebrání licence uživatele se všechna data přidružená k tomuto uživatelskému účtu uchovají po dobu 30 dní. Po skončení 30denní poskytnuté lhůty se data nenávratně odstraní – s výjimkou dokumentů, které jsou uložené ve službě SharePoint Online. Informace o tom, jak uživateli zablokovat přístup k datům Office 365 po odebrání jeho licence a jak následně k těmto datům získat přístup, najdete v článku Jak zablokovat zaměstnanci přístup k datům Office 365. Pokud uživateli odeberete licenci Office, ale on si přesto ponechá Office nainstalovaný, budou se mu při používání Office zobrazovat oznámení, že se jedná o nelicencovaný produkt.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Vaše obrazovka může vypadat jako některý z těchto snímků obrazovky:

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. Zaškrtněte políčka u jmen uživatelů, pro které chcete nahradit stávající licence.

 5. V podokně Hromadné akce zvolte Upravit licence na produkty.

  Hromadná úprava přiřazení licencí
 6. V podokně Přiřadit produkty vyberte Nahradit stávající přiřazení licencí na produkt > Další.

 7. Přepněte do polohy Zapnuto přepínač u produktů, které chcete těmto uživatelům přiřadit.

  Tipy : 

  • Pokud chcete omezit, které služby budou uživateli k dispozici, přepněte do polohy Vypnuto přepínače služeb, které chcete tomuto uživateli odebrat. Když třeba chcete, aby měl uživatel přístup ke všem dostupným službám kromě služby Online Skype pro firmy, můžete přepínač služby Online Skype pro firmy přepnout do polohy Vypnuto.

  • Všechna dřívější přiřazení licencí pro vybrané uživatele se odeberou.

 8. V dolní části podokna Nahradit stávající produkty vyberte Nahradit > Zavřít.

Upozornění : Při odebrání licence uživatele se všechna data přidružená k tomuto uživatelskému účtu uchovají po dobu 30 dní. Po skončení 30denní poskytnuté lhůty se data nenávratně odstraní – s výjimkou dokumentů, které jsou uložené ve službě SharePoint Online. Informace o tom, jak uživateli zablokovat přístup k datům Office 365 po odebrání jeho licence a jak následně k těmto datům získat přístup, najdete v článku Jak zablokovat zaměstnanci přístup k datům Office 365. Pokud uživateli odeberete licenci Office, ale on si přesto ponechá Office nainstalovaný, budou se mu při používání Office zobrazovat oznámení, že se jedná o nelicencovaný produkt.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Vaše obrazovka může vypadat jako některý z těchto snímků obrazovky:

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. Zaškrtněte políčka u jmen uživatelů, kterým chcete přiřadit další licence.

 5. V podokně Hromadné akce zvolte Upravit licence na produkty.

  Hromadná úprava přiřazení licencí
 6. V podokně Přiřadit produkty vyberte Přidat ke stávajícím přiřazením licencí na produkt > Další.

 7. Přepněte do polohy Zapnuto přepínač u dalších produktů, které mají vybraní uživatelé používat. Ve výchozím nastavení se uživateli automaticky přiřadí všechny služby přidružené k této licenci.

  Tip : Pokud chcete omezit, které služby budou uživateli k dispozici, přepněte do polohy Vypnuto přepínače služeb, které chcete tomuto uživateli odebrat. Když třeba chcete, aby měl uživatel přístup ke všem dostupným službám kromě služby Online Skype pro firmy, můžete přepínač služby Online Skype pro firmy přepnout do polohy Vypnuto.

  Přidání dalších licencí několika uživatelům najednou
 8. V dolní části podokna Přidat ke stávajícím produktům vyberte Přidat > Zavřít.

Pokud už uživatel licence nepotřebuje, třeba když zaměstnanec odejde z organizace, můžete účet tohoto uživatele odstranit. V takovém případě se dají všechny licence, které měl tento uživatel přiřazené, přiřadit jinému uživateli.

Upozornění : Při odebrání licence uživatele se všechna data přidružená k tomuto uživatelskému účtu uchovají po dobu 30 dní. Po skončení 30denní poskytnuté lhůty se data nenávratně odstraní – s výjimkou dokumentů, které jsou uložené na SharePointu Online. Informace o tom, jak uživateli zablokovat přístup k datům Office 365 po odebrání jeho licence a jak následně k těmto datům získat přístup, najdete v článku Jak zablokovat zaměstnanci přístup k datům Office 365.

Obvykle byste uživatele odstraňovali, jenom když jste si jistí, že už tato data v budoucnu nebudou potřebovat. Další informace najdete v článku Řešení potíží s odstraněnými uživatelskými účty v Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Vaše obrazovka může vypadat jako některý z těchto snímků obrazovky:

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. Zaškrtněte políčko u uživatelského účtu, který chcete odstranit, a potom zvolte Další > Odstranit uživatele.

  Odstranění uživatele v Centru pro správu Office 365
 5. Na stránce Odstranit uživatele zvolte Odstranit >Zavřít.

Poznámka : Informace o obnovení uživatelů najdete v článku Odstranění nebo obnovení uživatelů.

Pokud už někteří uživatelé licence nepotřebují, třeba když zaměstnanci odejdou z organizace, můžete tyto uživatelské účty odstranit. Když to uděláte, budete moct licence, které měli tito uživatelé přiřazené, přiřadit jiným uživatelům.

Upozornění : Při odebrání licence uživatele se všechna data přidružená k tomuto uživatelskému účtu uchovají po dobu 30 dní. Po skončení 30denní poskytnuté lhůty se data nenávratně odstraní – s výjimkou dokumentů, které jsou uložené na SharePointu Online. Informace o tom, jak uživateli zablokovat přístup k datům Office 365 po odebrání jeho licence a jak následně k těmto datům získat přístup, najdete v článku Jak zablokovat zaměstnanci přístup k datům Office 365.

Obvykle byste uživatele odstraňovali, jenom když jste si jistí, že už tato data v budoucnu nebudou potřebovat. Další informace najdete v článku Řešení potíží s odstraněnými uživatelskými účty v Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Vaše obrazovka může vypadat jako některý z těchto snímků obrazovky:

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. Zaškrtněte políčka u uživatelských účtů, které chcete odstranit, a potom zvolte Další > Odstranit uživatele.

  Odstranění více uživatelských účtů v Centru pro správu Office 365
 5. Na stránce Odstranit uživatele zvolte Odstranit >Zavřít.

Poznámka : Informace o obnovení uživatelů najdete v článku Odstranění nebo obnovení uživatelů.

Upozornění : Při odebrání licence uživatele se všechna data přidružená k tomuto uživatelskému účtu uchovají po dobu 30 dní. Po skončení 30denní poskytnuté lhůty se data nenávratně odstraní – s výjimkou dokumentů, které jsou uložené ve službě SharePoint Online. Informace o tom, jak uživateli zablokovat přístup k datům Office 365 po odebrání jeho licence a jak následně k těmto datům získat přístup, najdete v článku Jak zablokovat zaměstnanci přístup k datům Office 365. Pokud uživateli odeberete licenci Office, ale on si přesto ponechá Office nainstalovaný, budou se mu při používání Office zobrazovat oznámení, že se jedná o nelicencovaný produkt.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Vaše obrazovka může vypadat jako některý z těchto snímků obrazovky:

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. Zaškrtněte políčka u jmen uživatelů, kterým chcete odebrat všechny licence.

 5. Zvolte Další > Upravit licence na produkty.

  Odebrání všech uživatelských licencí pomocí Centra pro správu Office 365
 6. V podokně Přiřadit produkty vyberte Nahradit stávající přiřazení licencí na produkt > Další.

 7. V dolní části podokna Nahradit stávající produkty zaškrtněte políčko Vybraným uživatelům odeberte licence na produkt. Dokud... a potom vyberte Nahradit > Zavřít.

  Toto políčko zaškrtněte, když chcete vybraným uživatelským účtům odebrat všechny licence.

Pokud poštovní schránky prostředků, poštovní schránky místností a sdílené poštovní schránky nepřekročí kvótu úložiště 50 gigabajtů (GB), nemusíte jim přiřazovat licence.

Další informace o neuživatelských poštovních schránkách najdete v následujících tématech:

Různí správci můžou pracovat s licencemi různými způsoby podle toho, jakou mají roli. Následující tabulka obsahuje přehled nejobvyklejších možností. Úplný seznam rolí správců a jejich oprávnění najdete v tématu Přiřazení rolí správců.

Role správce

Přiřazení licence

Odebrání licence

Nákup dalších licencí

Odstranění uživatelského účtu

Globální správce

Ano

Ano

Ano

Ano

Správce fakturace

Ne

Ne

Ano

Ne

Správce správy uživatelů

Ano

Ano

Ne

Ano

Správce služeb

Ne

Ne

Ne

Ne

Správce hesel

Ne

Ne

Ne

Ne

Začátek stránky

Zjištění počtu dostupných licencí pro předplatné

Z videa se dozvíte, kolik licencí je k dispozici pro přiřazení uživatelům.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
Zobrazení uživatelských licencí pro Office 365 pro firmy

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Začátek stránky

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud užitečné nebyly a máte pořád potíže, dejte nám vědět, co se pokoušíte dělat a k jakým problémům dochází.

Viz taky

Nákup licencí k předplatnému Office 365 pro firmy

Odebrání licencí z předplatného Office 365 pro firmy

Zrušení předplatného Office 365

Vyřešení konfliktů licencí

Správa uživatelských licencí Yammeru v Office 365

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.