Přiřazení makra ovládacímu prvku v listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pro formulářů a ovládacích prvků ActiveX můžete udělat následující:

 • V případě ovládacího prvku formuláře povolíte akci uživatele přiřazením Makro k ovládacímu prvku.

 • Ovládací prvek ActiveX spustíte Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kódu pro zpracování všech událostí, ke kterým dochází při interakci uživatele s ovládacím prvkem.

V tomto článku

Přidat nebo upravit makro pro ovládací prvek formuláře

Přidat nebo upravit makro pro ovládací prvek ActiveX

Přidání nebo úprava makra pro ovládací prvek formuláře

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ovládací prvek a potom klikněte na příkaz Přiřadit makro.

  Zobrazí se dialogové okno Přiřadit makro.

 2. Chcete-li určit umístění existujícího makra, vyberte v rozevíracím seznamu Makra v aktuální umístění makra provedením jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat makro ve všech otevřených sešitech, vyberte možnost Všechny otevřené sešity.

   Poznámka : Pokud je makro, které chcete přiřadit k ovládacímu prvku, umístěno v samostatném sešitu, otevřete nejprve daný sešit, aby byl k dispozici v seznamu Makra v.

  • Chcete-li omezit vyhledávání makra na sešit, který obsahuje aktuální list, vyberte možnost Tento sešit.

  • Chcete-li omezit vyhledávání makra na určitý sešit, vyberte daný sešit ze seznamu názvů dostupných otevřených sešitů.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Přiřazení makra:    Proveďte některou z následujících akcí:

  • Záznam nového makra:    Klikněte na položku Záznam a po dokončení záznamu makra klikněte na kartě Vývojář ve skupině Kód na tlačítko Zastavit záznam Obrázek tlačítka .

  • Přiřazení existujícího makra:    Poklikejte na makro v seznamu nebo zadejte jeho název do pole Název makra.

  • Vytvoření nového makra:    Klikněte na možnost Nové a potom v Visual Basic Editor vytvořte nové makro.

   Další informace o vytváření maker naleznete v tématu Visual Basic Help.

   Změny existujícího makra:    Proveďte některou z následujících akcí:

  • Úprava přiřazeného makra:    Klikněte na název makra v poli Název makra a potom klikněte na možnost Upravit.

  • Přiřazení jiného existujícího makra:    Poklikejte na makro v seznamu nebo zadejte jeho název do pole Název makra.

Začátek stránky

Přidání nebo úprava makra pro ovládací prvek ActiveX

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnostia potom na možnost Přizpůsobit pás karet.

  2. V oblasti Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Chcete-li upravit ovládací prvek ActiveX, je nutné pracovat v režimu návrhu. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 3. Vyberte ovládací prvek.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Zobrazit kód Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Existující makro můžete upravit rovněž po kliknutí pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a následném kliknutí na příkaz Zobrazit kód.

 5. V Visual Basic Editor vytvořte nové makro nebo změňte existující makro.

  Další informace o vytváření maker naleznete v tématu Visual Basic Help.

 6. Po dokončení zápisu makra klikněte v nabídce Soubor editoru jazyka Visual Basic na příkaz Zavřít a návrat do aplikace Microsoft Excel.

 7. Po dokončení návrhu ovládacího prvku na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky vypněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×