Přiřazení licencí několika služby konference ve veřejné telefonní síti ve stejnou dobu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí prostředí Windows PowerShell přiřaďte licence konference ve veřejné telefonní síti stovky nebo tisíce uživatelů najednou. Potřebujete přiřadit každému, kdo bude plánovat hostitele schůzky nebo konference ve veřejné telefonní síti licence.

Přiřaďte licence konference ve veřejné telefonní síti pro mnoho uživatelů

 1. Stáhněte a nainstalujte Microsoft Online Services Pomocník pro přihlášení pro IT profesionály RTW.

 2. Stažení a instalace modul Windows Azure Active Directory. Naleznete v tématu Správa Azure AD pomocí Windows Powershellu rutina syntaxi a pokyny pro stažení.

 3. Až budete mít tyto moduly nainstalované, použijte příkazový řádek Windows PowerShellu a následující syntaxi a přiřaďte licence uživatelům:

  Název licence nebo názvy produktů ve skriptu jsou uvedeny v textu kurzíva. V tématu vytáčené konference názvy produktů nebo použít pro skriptování skladové jednotky pro všechny názvy produktů.

  V tomto příkladu se přiřadí licence Enterprise E3 spolu s licencí na konference ve veřejné telefonní síti.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Názvy produktů a skladových položek (SKU) vytáčených konferencí používaných pro skriptování

Název produktu

Název skladové položky (SKU)

Konference Skypu pro firmy ve veřejné telefonní síti

MCOMEETADV

Samostatný plán 2 Online Skypu pro firmy

MCOSTANDARD

Enterprise E1

STANDARDPACK

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E5 (s vytáčenými konferencemi)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Enterprise E5 (s vytáčenými konferencemi)

ENTERPRISEPREMIUM

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Používání Windows PowerShellu pro správu Online Skypu pro firmy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×