Přiřazení kalendáře ke zdroji nebo úkolu

Aplikace Microsoft Office Project 2007 používá k plánování projektu kalendáře. Obvykle se kalendáře používají u zdrojů, aby aplikace Project mohla sledovat, kdy jsou zdroje k dispozici pro práci na úkolech, ke kterým jsou přiřazeny. Podle výchozího nastavení jsou Úkol plánovány podle Kalendář projektu. Chcete-li určit jedinečné nebo specifické výjimky pracovního času a Mimopracovní doba, můžete vytvořit Kalendář úkolů.

Aplikace Project vypočítá dobu, na kterou je naplánována činnost zdroje a úkolu, pomocí kalendářů v tomto pořadí: kalendář projektu, kalendář zdroje a kalendář úkolu. Nemá-li úkol žádné zdroje a žádný kalendář úkolu, je naplánován podle kalendáře projektu. Má-li úkol přiřazené zdroje a nemá žádný kalendář úkolu, je plánován podle kalendářů zdroje příslušných zdrojů. Nemá-li zdroj kalendář zdroje, použije se kalendář projektu.

Co chcete udělat?

Přiřazení kalendáře ke zdroji

Přiřazení základního kalendáře k úkolu

Přiřazení základního kalendáře k opakovanému úkolu

Přiřazení kalendáře ke zdroji

Standardní kalendář je výchozí Základní kalendář. Základní kalendář se používá pro všechny zdroje při jejich přidávání. Ke zdroji lze přiřadit jiný základní kalendář nebo upravit stávající kalendář zdroje.

Pokud například vybraný zdroj pracuje na noční směny, klepněte na položku Noční směna a přiřaďte ji jako výchozí základní kalendář zdroje.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Seznam zdrojů.

 2. V poli Název zdroje vyberte zdroj, ke kterému chcete přiřadit kalendář.

 3. Klepněte na tlačítko Informace o zdroji Obrázek tlačítka , klepněte na kartu Obecné a potom klepněte na tlačítko Změnit pracovní čas.

 4. V seznamu Základní kalendář vyberte kalendář, který bude přiřazen ke zdroji.

Začátek stránky

Přiřazení základního kalendáře k úkolu

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V poli Název úkolu vyberte úkol, ke kterému chcete přiřadit kalendář.

 3. Klepněte na tlačítko Informace o úkolu a potom na kartu Upřesnit.

 4. V seznamu Kalendář vyberte kalendář, který chcete použít pro úkol.

 5. Pokud nechcete, aby kalendář zdrojů změnil plánování úkolu, zaškrtněte políčko Plánování ignoruje kalendáře zdrojů.

  Poznámka : Jestliže zvolíte možnost, aby projekt ignoroval kalendáře zdrojů, úkol bude naplánován i v případě, že zdroj přiřazený k úkolu má ve svém kalendáři zdroje nastaven nepracovní čas.

Začátek stránky

Přiřazení základního kalendáře k opakovanému úkolu

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V poli Název úkolu vyberte Opakovaný úkol, ke kterému chcete přidat kalendář.

 3. Klepněte na tlačítko Informace o opakovaném úkolu Obrázek tlačítka .

 4. V seznamu Kalendář v dialogovém okně Informace o opakovaném úkolu vyberte kalendář, který chcete přiřadit k opakovanému úkolu.

 5. Pokud nechcete, aby kalendář zdrojů změnil plánování úkolu, zaškrtněte políčko Plánování ignoruje kalendáře zdrojů.

  Poznámka : Jestliže zvolíte možnost, aby projekt ignoroval kalendáře zdrojů, úkol bude naplánován i v případě, že zdroj přiřazený k úkolu má ve svém kalendáři zdroje nastaven nepracovní čas.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×