Přiřazení barvy vrstvě

  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti vrstvy.

  2. U vrstvy, kterou chcete vybarvit, zaškrtněte políčko ve sloupci Barva.

  3. V seznamu Barva vrstvy klepněte na název barvy.

  4. Chcete-li nastavit vrstvu jako průhlednou, přesuňte jezdce Průhlednost na požadovanou hodnotu.

    Při hodnotě 100 % je vrstva neviditelná. Při hodnotě 0 % je vrstva neprůhledná.

    Barva se přiřazuje vrstvě na aktuální stránce.

Poznámka : Barva a průhlednost, které obrazcům ve vrstvě přiřadíte, budou mít dočasně přednost před původní barvou a průhledností jednotlivých obrazců. Zrušením barvy vrstvy vrátíte obrazcům původní barvu. Obrazce přiřazené více vrstvám si ponechají vlastní barvu, tzn. nebude pro ně použita barva vrstvy. Barvy vrstvy se zobrazí v zobrazeném i ve vytištěném výkresu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×