Přiřazení barvy příznaku

V aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 jste si při označování položky příznakem mohli vybrat z různých barev příznaku. V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 nejsou barvy příznakům přiřazeny automaticky. Chcete-li položce označené příznakem přiřadit barvu, je nutné jí přiřadit Barevná kategorie. Jestliže chcete barvu přiřadit položce, u níž je nastaven příznak s určitým kritériem (například Důležité), přiřadíte jí barevnou kategorii, kterou jste vytvořili pro toto kritérium. Můžete například vytvořit barevnou kategorii s názvem Důležité a přidružit k ní červenou barvu. Potom lze tuto barevnou kategorii přiřadit položce, která je označena příznakem Důležité.

Barva přiřazené kategorie se zobrazí ve složce Doručená pošta nebo v jiném zobrazení Tabulka vedle sloupce Stav příznaku, takže můžete rychle vyhledávat položky s příznakem zařazené do kategorií.

Co chcete udělat?

Vytvoření nové barevné kategorie

Přiřazení barevné kategorie položce označené příznakem

Použití barevných kategorií k identifikaci položek

Vytvoření nové barevné kategorie

Pokud nechcete přiřadit příznaku již existující barevnou kategorii, musíte nejdříve vytvořit barevnou kategorii, přiřadit jí výstižný název a barvu a potom tuto barevnou kategorii přiřadit položce označené příznakem.

 1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka .

 2. Klepněte na příkaz Všechny kategorie. Nabídka barevných kategorií

  Poznámka : Pokud není příkaz Všechny kategorie zobrazen, klepněte na tlačítko Rozbalit Rozbalovací tlačítko .

 3. Klepněte na tlačítko Nová.

  Dialogové okno Přidat novou kategorii

 4. Do pole Název zadejte název nové barevné kategorie.

 5. V seznamu Barva vyberte některou z barev a potom klepněte na tlačítko OK.

  Výběr klávesové zkratky ze seznamu Klávesová zkratka je nepovinný.

Začátek stránky

Přiřazení barevné kategorie položce označené příznakem

 1. V zobrazení Pošta nebo Kontakty vyberte položku označenou příznakem.

 2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka .

 3. V nabídce Zařadit do kategorií klepněte na barevnou kategorii, kterou chcete položce přiřadit.

 4. Jestliže v nabídce barevná kategorie není zobrazena, klepněte na příkaz Všechny kategorie.

  Poznámka : Pokud není příkaz Všechny kategorie zobrazen, klepněte na tlačítko Rozbalit Rozbalovací tlačítko .

 5. Zaškrtněte políčko vedle barevné kategorie, kterou chcete položce přiřadit.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Barva se zobrazí v každé položce, které byla přiřazena barevná kategorie, a pro snadnější vyhledávání se zobrazuje ve sloupci složky Doručená pošta. Ve výchozím nastavení je sloupec Kategorie zobrazen vedle sloupce Stav příznaku.

Začátek stránky

Použití barevných kategorií k identifikaci položek

Barevné kategorie byly zdokonaleny a zajišťují různé způsoby identifikace a propojení položek. Barevné kategorie je možné přiřadit všem položkám v aplikaci Outlook (nejen e-mailovým zprávám a kontaktům). Jakmile položce přiřadíte kategorii, můžete sledovat a uspořádat všechny její výskyty v celé aplikaci Outlook. Pomocí Kategorie Rychlé kliknutí lze zároveň ve složce Doručená pošta nebo v jiném zobrazení tabulky přiřadit výchozí barevnou kategorii jediným klepnutím.

Sloupec Kategorie ve složce Doručená pošta

Pro větší přehled se barvy pro barevné kategorie zobrazují ve sloupci Kategorie vedle sloupce Stav příznaku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×