Přiřazení barevné kategorie události v kalendáři

Všechny položky související s určitým projektem nebo úkolem můžete sledovat pomocí barevných kategorií, které slouží ke snadné identifikaci a uspořádání položek. Kromě položek v kalendáři můžete barevné kategorie přiřadit také kontaktům, zprávám, úkolům, poznámkám a položkám v deníku.

Barevné kategorie usnadňují seskupování a identifikaci položek v kalendáři. Mohou také sloužit jako propojení s jinými souvisejícími položkami, například zprávami nebo kontakty.

Barevné kategorie v kalendáři

Barevnou kategorii lze přiřadit pouze v případě, že je uvedena v seznamu barevných kategorií. Pokud zde není, lze zároveň vytvořit novou barevnou kategorii a přiřadit ji určité položce. K dispozici je také několik výchozích barevných kategorií, které lze dle potřeby přejmenovat.

Chcete-li přiřadit barevnou kategorii, proveďte následující kroky:

 • V případě události v kalendáři:     Klepněte na událost pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka a klepněte na požadovanou barevnou kategorii.

 • V případě otevřené události:     Na kartě Událost klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka a klepněte na požadovanou barevnou kategorii.

 • V případě otevřené žádosti o schůzku:    Na kartě Schůzka klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka a klepněte na požadovanou barevnou kategorii.

 • V případě otevřené žádosti o opakovanou schůzku:    Na kartě Opakovaná schůzka klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka a klepněte na požadovanou barevnou kategorii.

  Chcete-li zobrazit více kategorií nebo vytvořit novou kategorii, otevřete klepnutím na příkaz Všechny kategorie dialogové okno Barevné kategorie. Pokud chcete přiřadit barevnou kategorii v dialogovém okně Barevné kategorie, je třeba zaškrtnout políčko vedle dané kategorie. V dialogovém okně Barevné kategorie můžete také položce rychle přiřadit více kategorií.

  Při prvním přiřazení některé z výchozích barevných kategorií určité položce se zobrazí dotaz, zda chcete danou kategorii přejmenovat. V tomto okamžiku můžete také změnit barvu kategorie a zvolit klávesovou zkratku.

  Poznámky : 

  • Barvu kategorie je možné kdykoli změnit.

  • Další možností, jak otevřít nabídku Zařadit do kategorií a dialogové okno Barevné kategorie, je klepnout na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka na panelu nástrojů.

  • V nabídce Zařadit do kategorií se zobrazí pouze 15 naposledy použitých barevných kategorií. Chcete-li zobrazit zbývající kategorie, klepněte v nabídce Zařadit do kategorií na položku Všechny kategorie.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×