Přiřazení barevné kategorie k e-mailové zprávě

Barevné kategorie lze přiřazovat zprávám, kontaktům, událostem, úkolům a dalším položkám v celé aplikaci Microsoft Outlook. Přiřazení barevných kategorií zprávám umožňuje jejich rychlou identifikaci a přidružení k souvisejícím položkám. Zprávám lze přiřadit více barevných kategorií nebo pomocí Kategorie Rychlé kliknutí můžete jedním klepnutím přiřadit zprávě barevnou kategorii přímo ve složce Doručená pošta.

Pomocí barev lze zlepšit přehlednost položek aplikace Outlook. Přiřazením barvy barevné kategorii a přiřazením barevné kategorie různým, ale zároveň souvisejícím položkám, jako jsou poznámky, kontakty, události a zprávy, lze položky snadněji identifikovat a uspořádat. Lze nastavit, aby se ve složce Doručená pošta a také v ostatních zobrazeních aplikace Outlook barevně označené položky zobrazovaly přednostně.

Co chcete udělat?

Přiřazení barevné kategorie zprávě

Přiřazení kategorie rychlého klepnutí zprávě

Zobrazení barevných kategorií ve složce Doručená pošta

Pomocí barevných kategorií lze rychle vyhledat související položky.

Přiřazení barevné kategorie zprávě

Barevnou kategorii lze zprávě přiřadit, pouze pokud je uvedena v seznamu barevných kategorií. Pokud se požadovaná barevná kategorie v seznamu nenachází, je možné vytvořit novou barevnou kategorii a zároveň ji poprvé přiřadit položce. Můžete také vybrat některou z výchozích barevných kategorií a nastavit pro ni název podle svého výběru.

Chcete-li přiřadit zprávě barevnou kategorii, postupujte takto:

 • U zprávy ve složce Doručená pošta nebo v libovolném seznamu zpráv     klepněte pravým tlačítkem myši na zprávu, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka a poté klepněte na barevnou kategorii.

 • U otevřené zprávy    na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka a klepněte na barevnou kategorii.

Chcete-li zobrazit více kategorií nebo vytvořit kategorii novou, klepněte na položku Všechny kategorie. Tím otevřete dialogové okno Barevné kategorie. Chcete-li přiřadit barevnou kategorii v dialogovém okně Barevné kategorie, zaškrtněte políčko vedle požadované barevné kategorie. Pomocí dialogového okna Barevné kategorie lze navíc rychle přiřadit jedné položce více kategorií.

Při prvním přiřazení výchozí barevné kategorie položce vás aplikace vyzve k přejmenování této kategorie. V tomto okamžiku je navíc možné změnit její barvu a zvolit klávesovou zkratku.

Poznámky : 

 • Barvu kategorie lze kdykoli změnit.

 • Další možností, jak otevřít nabídku Zařadit do kategorií a dialogové okno Barevné kategorie, je klepnout na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka na panelu nástrojů.

 • V nabídce Zařadit do kategorií se zobrazí pouze 15 naposledy použitých barevných kategorií. Chcete-li zobrazit zbývající kategorie, klepněte v nabídce Zařadit do kategorií na položku Všechny kategorie.

 • Do složky Složky výsledků hledání v Navigační podokno byla přidána nová složka výsledků hledání s názvem Pošta zařazená do kategorií, která poskytuje přehled všech položek pošty zařazených do kategorií. V rámci této složky je možné položky zařazené do kategorií třídit a seskupovat.

Začátek stránky

Přiřazení kategorie rychlého klepnutí zprávě

Jedním klepnutím tlačítka myši můžete položce ve složce Doručená pošta nebo jiném libovolném Seznam zpráv přiřadit barevnou kategorii nastavením výchozí kategorie rychlého klepnutí. Tato funkce je obzvlášť užitečná, pokud se uživatel soustředí na jeden hlavní projekt nebo pokud často přiřazuje položkám kategorie, jako například Důležité, Okamžitě zkontrolovat atd.

Nastavení kategorie rychlého klepnutí

 1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka a poté klepněte na příkaz Nastavit rychlé klepnutí.

 2. V rozevíracím seznamu dialogového okna Nastavit rychlé klepnutí vyberte barevnou kategorii.

  Tip : V otevřené zprávě lze klepnout na položku Nastavit rychlé klepnutí v nabídce Zařadit do kategorií, čímž se nastaví výchozí barevná kategorie pro všechny budoucí zprávy, nikoli pouze pro zprávu, která je aktuálně vybrána.

Poznámka : Pokud změníte kategorii rychlého klepnutí, zůstane barevná kategorie přiřazená dříve označeným zprávám nezměněna.

Přiřazení kategorie rychlého klepnutí

 • Ve složce Doručená pošta klepněte na sloupec Kategorie vedle zprávy. Tímto se do sloupce přidá sada barev kategorie rychlého klepnutí. Při otevření zprávy se v jejím záhlaví zobrazí barva a název barevné kategorie.

Tip : Kategorii rychlého klepnutí lze stejným způsobem přiřadit i jiným položkám aplikace Outlook při jejich prohlížení v zobrazení Tabulka nebo na panelu úkolů. Tento postup můžete vyzkoušet také u kontaktů, úkolů a událostí v kalendáři.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×