Přiřazení úkolu jinému zdroji

Pokud je vám nyní Přiřazení Úkol, který by měl být přiřazen jinému členu týmu, můžete v aplikaci Microsoft Office Project Web Access změnit přiřazení tohoto úkolu. Změnu přiřazení úkolu nemusí schválit vedoucí projektu předtím, než bude k dispozici pro přidání do Časový rozvrh a stavu úkolů člena týmu.

Poznámka : Při určitém nastavení organizace nemusí být změna přiřazení úkolu pro daný projekt v aplikaci Office Project Web Access k dispozici. Potřebujete-li změnit přiřazení úkolu, ale na stránce Moje práce nejsou k dispozici možnosti pro provedení této akce, obraťte se na vedoucího projektu.

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte v části Moje práce na odkaz Centrum úkolů.

 2. Umístěte ukazatel myši na úkol, jehož přiřazení chcete změnit, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na příkaz Znovu přiřadit úkol.

  Tip : Chcete-li změnit přiřazení více úkolů, zaškrtněte políčko u každého úkolu, jehož přiřazení chcete změnit, a klepněte na tlačítko Znovu přiřadit práci.

 3. V mřížce Vybrat nové zdroje klepněte ve sloupci Znovu přiřadit na možnost Vybrat zdroj a vyberte zdroj v seznamu. Tento seznam obsahuje všechny zdroje, které jsou aktuálně přiděleny projektu.

  Poznámka : Pokud jste vedoucí týmu, můžete znovu přiřadit úkol celému týmu zdrojů, které budou sdílet práci rovnoměrně. Nejste-li vedoucí týmu, můžete úkoly přiřazovat znovu pouze jednotlivým zdrojům. Pokud potřebujete znovu přiřadit úkol více zdrojům a nejste vedoucí týmu, obraťte se na vedoucího projektu.

 4. Do pole Zahájení zadejte počáteční datum opětovného přiřazení nebo vyberte datum zahájení pomocí kalendáře.

 5. Pokud máte k opětovnému přiřazení nějaký komentář, který chcete odeslat vedoucímu projektu, zadejte tyto informace do pole Komentáře.

 6. Klepnutím na tlačítko Odeslat přidáte opětovné přiřazení do stavu úkolů.

 7. Na stránce Centrum úkolů zaškrtněte v levém sloupci políčko u úkolu, jehož přiřazení chcete změnit.

 8. Klepnutím na tlačítko Odeslat vybrané odešlete opětovné přiřazení vedoucímu projektu. Změnu přiřazení nemusí schválit vedoucí projektu předtím, než bude k dispozici pro přidání do časového rozvrhu a stavu úkolů člena týmu.

  Poznámka : Pokud je úkol zcela přeřazen k jinému zdroji a změna přiřazení je schválena, je veškerá zbývající práce na úkolu přiřazena novému zdroji. Pokud byly u úkolu před změnou přiřazení vykázány skutečné hodnoty, zůstane úkolu přiřazen původní zdroj s datem ukončení, které odpovídá datu zahájení přiřazení k novému zdroji. Pokud nebyly u úkolu hlášeny žádné skutečné hodnoty, je celý úkol přeřazen k novému zdroji a původní přiřazení zdroje je odebráno.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×