Převzetí nebo uvolnění úkolu přiřazeného ke skupině

V tomto článku:

Způsob přiřazení úkolů ke skupinám

Převzetí úkolu pracovního postupu přiřazeného ke skupině

Uvolnění úkolu pracovního postupu zpět do skupiny, k níž byl přiřazen

Způsob přiřazení úkolů ke skupinám

Úkoly pracovního postupu můžete přiřadit uživatelům nebo skupinám. Pracujete-li s některým z předem definovaných pracovních postupům, které jsou obsaženy v serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007, jako jsou pracovní postupy Schválení nebo Shromáždit názory, máte možnost určit, jak pracovní postup přiřazuje úkoly ke skupinám.

Přidáte-li některý z těchto pracovních postupů do seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebo pokud spustíte pracovní postup pro dokument nebo položku a zaškrtnete políčko Každé zadané skupině přiřaďte jeden úkol. (Nerozbalujte skupiny.), přiřadí pracovní postup každé skupině pouze jeden úkol. Pokud chce uživatel ve skupině úkol dokončit, může jej převzít.

Jestliže políčko Každé zadané skupině přiřaďte jeden úkol. (Nerozbalujte skupiny.) nezaškrtnete, pracovní postup vytvoří a přiřadí jednotlivé úkoly každému členu skupiny. Členové skupiny mohou tyto úkoly dokončit stejně, jako by dokončili úkoly přiřazené přímo jim.

Začátek stránky

Převzetí úkolu pracovního postupu přiřazeného ke skupině

Jestliže vlastník pracovního postupu přiřadí úkol pracovního postupu celé skupině a zaškrtne políčko Každé zadané skupině přiřaďte jeden úkol. (Nerozbalujte skupiny)., bude pro každou skupinu vytvořen pouze jeden úkol. Člen skupiny může úkol převzít. Úkol bude následně znovu přiřazen ze skupiny k uživateli.

 1. Otevřete seznam Úkoly na daném webu a v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Všechny úkoly a vyhledejte úkol pracovního postupu přiřazený skupině.

  Poznámka : Pokud pracovní postup nepoužívá výchozí seznam Úkoly, je možné, že váš úkol nebude v seznamu Úkoly zobrazen. Pokud chcete vyhledat úkol pracovního postupu, přejděte na seznam nebo knihovnu, kde je položka pracovního postupu uložena. Přejděte na požadovanou položku, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Pracovní postupy. Na stránce Stav pracovního postupu klepněte v části Spuštěné pracovní postupy na název pracovního postupu, jehož se účastníte. V části Úkoly vyhledejte úkol pracovního postupu.

 2. Přejděte na název úkolu, který chcete dokončit, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Upravit položku.

 3. Klepněte na možnost Převzít úkol.

  Pracovní postup změní přiřazení úkolu ze skupiny a přiřadí ho k vám. Nyní můžete úkol dokončit.

Začátek stránky

Uvolnění úkolu pracovního postupu zpět do skupiny, k níž byl přiřazen

Pokud jste převzali úkol, který byl původně přiřazen ke skupině, do níž patříte, a nyní již úkol nepotřebujete, můžete úkol uvolnit zpět do skupiny.

 1. Otevřete seznam Úkoly na daném webu a v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Všechny úkoly a vyhledejte úkol pracovního postupu přiřazený skupině.

  Poznámka : Pokud pracovní postup nepoužívá výchozí seznam Úkoly, je možné, že váš úkol nebude v seznamu Úkoly zobrazen. Pokud chcete vyhledat úkol pracovního postupu, přejděte na seznam nebo knihovnu, kde je položka pracovního postupu uložena. Přejděte na požadovanou položku, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Pracovní postupy. Na stránce Stav pracovního postupu klepněte v části Spuštěné pracovní postupy na název pracovního postupu, jehož se účastníte. V části Úkoly vyhledejte úkol pracovního postupu.

 2. Přejděte na název úkolu, který chcete dokončit, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Upravit položku.

 3. Klepněte na možnost Uvolnit úkol.

  Pracovní postup vám odebere úkol a znovu jej přiřadí ke skupině, k níž byl původně přiřazen. Ostatní členové skupiny nyní mohou úkol převzít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×