Převod obrázků na snímku na obrázek SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kromě převedení textu na snímku na obrázek SmartArt můžete na obrázky SmartArt převádět také obrázky umístěné na snímku. Lze k tomu využít některé z nových rozložení obrázků SmartArt určených pro fotografie. Obrázek SmartArt, který slouží k vizualizaci informací, je plně upravitelný.

V tomto článku

Převod obrázků na snímku na obrázek SmartArt

Přidání textu do obrázku SmartArt

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

Změna barev celého obrázku SmartArt

Použití stylu SmartArt Style u obrázku SmartArt

Změna pořadí obrazců v obrázku SmartArt

Převod obrázků na snímku na obrázek SmartArt

 1. Vyberte obrázky, které chcete převést na obrázek SmartArt.

  Chcete-li vybrat více obrázků, klikněte na první z nich, podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrázky.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrázků na možnost Rozložení obrázku.

  Pás karet se skupinou Text

  Nezobrazuje-li se karta Formát nebo Nástroje obrázku, ujistěte se, že jste obrázky vybrali. Je možné, že otevření karty Formát bude vyžadovat dvojité kliknutí na obrázky.

 3. V galerii klikněte na požadované rozložení obrázku SmartArt.

  Galerie obsahuje rozložení obrázků SmartArt, která jsou nejvhodnější právě pro obrázky.

  Po výběru rozložení obrázku SmartArt jsou obrázky automaticky umístěny do obrazců a uspořádány na základě vybraného rozložení. Poté můžete do obrázku SmartArt přidat text a změnit barvy nebo přidat styl obrázku SmartArt.

Poznámka : Jestliže jste prezentaci nezavřeli a následně znovu neotevřeli, můžete převod na obrázek SmartArt zrušit klepnutím na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Přidání textu do obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Zadejte text jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté zadejte text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

  • Klikněte na pole v obrázku SmartArt a poté zadejte text. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tuto možnost použijete po přidání všech požadovaných polí.

   Poznámky : 

   • Pokud je podokno textu skryto, klikněte na ovládací prvek.

    Ovládací prvek podokna textu

   • Pokud chcete přidat text někam do blízkosti horního okraje nebo přímo na horní okraj obrázku SmartArt, vložte Textové pole tak, že kliknete na položku Textové pole ve skupině Text na kartě Vložení. Pokud chcete, aby se zobrazil jenom text v textovém poli, klikněte na textové pole pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát obrazce nebo Formát textového pole a potom nastavte textové pole tak, aby nemělo žádnou barvu pozadí a žádné ohraničení.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat další obrazec.

 2. Klikněte na existující obrazec nacházející se nejblíže k místu, do kterého si přejete nový obrazec umístit.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek na šipku u tlačítka Přidat obrazec.

  Rozevírací seznam tlačítka Přidat obrazec

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt. Je možné, že otevření karty Návrh bude vyžadovat dvojité kliknutí na obrázek.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vložit obrazec za vybraný obrazec, klikněte na možnost Přidat obrazec za.

  • Chcete-li vložit obrazec před vybraný obrazec, klikněte na možnost Přidat obrazec před.

Poznámka : 

 • Chcete-li přidat obrazec z podokna textu, klikněte na existující obrazec, umístěte kurzor před nebo za text, kam chcete přidat obrazec, a potom stiskněte klávesu ENTER.

 • Chcete-li z obrázku SmartArt odstranit obrazec nebo obrázek, klikněte na něj a potom stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit celý obrázek SmartArt, klikněte na jeho ohraničení a potom stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Změna barev celého obrázku SmartArt

Barvy použité u tvarů v obrázku SmartArt je možné změnit. Různé kombinace barev jsou odvozeny od Barvy motivu prezentace.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na tlačítko Změnit barvy ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Změna barvy obrázku SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, ujistěte se, že jste vybrali obrázek SmartArt. Je možné, že výběr obrázku SmartArt a otevření karty Návrh bude vyžadovat dvojité kliknutí.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou variaci.

  Poznámka : Chcete-li změnit barvy obrázků v obrázku SmartArt tak, aby odpovídaly zvolené barevné variaci, klikněte na dolním okraji galerie Změnit barvy na možnost Přebarvit obrázky v objektu SmartArt.

Začátek stránky

Použití stylu v obrázku SmartArt

Styl obrázku SmartArt je tvořen kombinací různých efektů, jako je styl čáry, zkosené hrany nebo prostorový efekt. Styl obrázku SmartArt lze použít pro obrazce v obrázku SmartArt za účelem vytvoření jedinečného a profesionálního vzhledu.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na požadovaný styl SmartArt ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Chcete-li zobrazit více stylů SmartArt, klepněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Tipy    

 • Chcete-li změnit velikost celého obrázku SmartArt, klikněte na ohraničení obrázku SmartArt a potom přetáhněte úchyty pro změnu velikosti, až obrázek SmartArt získá požadovanou velikost.

 • Pokud již snímek aplikace PowerPoint obsahuje text, můžete jej převést na obrázek SmartArt.

 • Obrázek SmartArt můžete také animovat, a zdůraznit tak každý obrazec nebo každou hierarchickou úroveň.

Začátek stránky

Změna pořadí obrazců v obrázku SmartArt

 1. V podokně textu obrázku SmartArt klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, u kterého chcete změnit pořadí.

  Pokud je podokno textu skryto, klikněte na ovládací prvek.

  Ovládací prvek podokna textu

 2. V Místní nabídka klikněte na Nahoru nebo Dolů.

  Poznámky : 

  • Přesunete-li obrázek, který má přidružený text, přesune se s ním i všechen text na různých úrovních (tj. text, který se má zobrazit pod jiným řádkem textu).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×