Převod jednoho typu ovládacího prvku na jiný typ

V průběhu návrhu šablony formuláře se můžete rozhodnout nahradit jeden typ ovládacího prvku jiným typem. Můžete například chtít nahradit v šabloně formuláře stávající textové pole ovládacím prvkem Výběr data. Namísto odstraňování stávajícího ovládacího prvku a přidávání nového můžete jednoduše převést stávající ovládací prvek na jiný typ.

  1. Klepněte na požadovaný ovládací prvek pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na položku Změnit na a vyberte požadovaný cílový typ ovládacího prvku.

  2. Chcete-li změnit u ovládacího prvku Datový typ, aby odpovídal nově použitému typu ovládacího prvku, klepněte na ovládací prvek pravým tlačítkem myši, v místní nabídce klepněte na položku Ovládací prvek – vlastnosti a poté klepněte na kartu Data. V poli Typ dat klepněte na nový typ dat ovládacího prvku. Změníte-li například Textové pole na ovládací prvek Výběr data, můžete chtít změnit typ dat z hodnoty Text (string) na Datum (date). Rozhodnutí změnit typ dat závisí na tom, jaký způsob uložení dat v souboru XML požadujete.

Poznámka : Určité typy ovládacích prvků, například Tlačítko, Hypertextový odkaz nebo Pole výrazu, nelze převést na jiný typ ovládacího prvku, protože nejsou vázány k polím nebo skupinám ve zdroji dat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×