Převod datových údajů uložených jako text na datové údaje

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V některých případech se může stát, že jsou datové údaje naformátovány a uloženy jako text. Mohli jste například zadat datum do buňky formátované jako text nebo může jít o datové údaje importované nebo vložené jako text z externího zdroje dat.

Kalendářní data, která jsou formátované jako text jsou zarovnané doleva namísto doprava zarovnaný v buňce. Kromě toho pokud kontrola chyb zapnuté, datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované text může taky označeny indikátor chyby Buňka s problémem se vzorcem .

Protože funkce Kontrola chyb v aplikaci Excel může zjistit datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované jako text, lze je převést na datové údaje formátované jako datum pomocí možnosti automatických oprav. Pro převod většiny ostatních typů údajů formátovaných jako text na datové údaje můžete použít funkci DATUMHODN.

Co chcete udělat?

Převést kalendářní data ve formátu textu pomocí kontroly chyb

Převod datových údajů formátovaných jako text pomocí funkce DATUMHODN

Vypnout kontrolu chyb

Převod kalendářních dat ve formátu textu pomocí kontroly chyb

Pokud importujete data do aplikace Excel z jiného zdroje nebo zadáváte datové údaje s dvouciferným letopočtem do buněk, které byly dříve naformátovány jako text, může se v levém horním rohu buňky zobrazit malý zelený trojúhelník. Tento indikátor chyby označuje, že datum je uloženo jako text, jak znázorňuje následující příklad.

Buňky se zeleným indikátorem chyby v levém horním rohu

Pomocí následujícího postupu převeďte kalendářní datum formátované jako text zpět na běžné datum.

 1. Vyberte na listu libovolnou buňku nebo oblast sousedících buněk s indikátorem chyby v levém horním rohu.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Poznámka : Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Tip : Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Klikněte na tlačítko chyby, které se zobrazí vedle vybrané buňky nebo oblasti buněk.

  Tlačítko chyby

 3. V zobrazené nabídce klikněte na příkaz Převést XX na 20XX nebo na příkaz Převést XX na 19XX. (Pokud se chcete pouze zbavit indikátoru chyby bez převádění na číslo, klikněte na příkaz Ignorovat chybu.)

  Příkazy pro převod kalendářních dat

  Touto akcí převedete datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované jako text na standardní datové údaje s čtyřciferným letopočtem.

  Převedená kalendářní data

  Jakmile převedete buňky z formátu kalendářních dat formátovaných jako text, můžete měnit způsob jejich zobrazení v buňkách pomocí formátování kalendářních dat. Další informace naleznete v tématu Zobrazení čísel jako kalendářních dat nebo časů.

Začátek stránky

Převod datových údajů formátovaných jako text pomocí funkce DATUMHODN

Pro převod údaje data formátovaného jako text v buňce na pořadové číslo použijte funkci DATUMHODN. Potom vzorec zkopírujte, vyberte buňky, které obsahují datové údaje formátované jako text, a příkazem Vložit jinak zadejte formát datových údajů.

 1. Vyberte prázdnou buňku a ověřte, zda formát čísla je Obecný.

  Ověření formátu čísla

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a poté klikněte na položku Obecný.

   Obrázek pásu karet v Excelu

 2. V prázdné buňce:

  1. Zadejte =DATUMHODN(

  2. Klepněte na buňku, obsahující textová data, která chcete převést.

  3. Typ )

  4. Stiskněte klávesu ENTER.

   Funkce DATUMHODN vrátí pořadové číslo data, které odpovídá údaji data formátovanému jako text.

   Co je pořadové číslo?

   Kalendářní data jsou v aplikaci Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 3. Chcete-li vzorec pro převod zkopírovat do oblasti souvislých buněk, vyberte buňku, do které jste zapsali vzorec, a poté táhněte úchyt Úchyt přes oblast prázdných buněk, která odpovídá velikosti oblasti buněk obsahujících textová data.

  Po přetažení úchytu byste měli získat oblast buněk s pořadovými čísly odpovídající oblasti buněk s textovými daty.

 4. Vyberte buňku nebo oblast buněk a potom klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 5. Vyberte buňku nebo oblast buněk s textovými daty a klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka na šipku vedla tlačítka Vložit a poté klepněte na příkaz Vložit jinak.

 6. V dialogovém okně Vložit jinak klepněte v části Vložit na přepínač Hodnoty a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo.

  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

 8. V okně Druh klikněte na položku Datum a poté v seznamu Typ klikněte na požadovaný formát kalendářního data.

 9. Chcete-li po úspěšném převodu dat vymazat všechna pořadová čísla, vyberte buňky, které je obsahují, a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Vypnutí kontroly chyb

Pokud je v aplikaci Excel zapnutá kontrola chyb, zobrazí se po zadání data s dvouciferným letopočtem do buňky formátované jako text indikátor chyby. Chcete-li, můžete tuto funkci kontroly chyb vypnout.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Excel klikněte na kategorii Vzorce.

 4. V části Pravidla kontroly chyb zrušte zaškrtnutí políčka Buňky obsahující roky ve tvaru dvou číslic.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×