Převod datových údajů uložených jako text na datové údaje

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V některých případech se může stát, že jsou datové údaje naformátovány a uloženy jako text. Mohli jste například zadat datum do buňky formátované jako text nebo může jít o datové údaje importované nebo vložené jako text z externího zdroje dat.

Kalendářní data, která jsou formátované jako text jsou zarovnané doleva namísto doprava zarovnaný v buňce. Pomocí kontroly chyb zapnutá datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované text může taky označeny indikátor chyby Buňka s chybou ve vzorci .

Protože funkce Kontrola chyb v aplikaci Microsoft Office Excel může zjistit datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované jako text, lze je převést na datové údaje formátované jako datum pomocí možnosti automatických oprav. Pro převod většiny ostatních typů textových údajů na datové můžete použít funkci DATUMHODN.

Co chcete udělat?

Převedení datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované text pomocí funkce Kontrola chyb

Převod textu pomocí funkce DATUMHODN

Převod textových dat s roky tvořenými dvěma číslicemi pomocí funkce Kontrola chyb

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na kartu Vzorce a poté proveďte všechny následující akce:

  1. Ujistěte se, zda je v části Kontrola chyb zaškrtnuté políčko Povolit kontrolu chyb v pozadí.

  2. Zkontrolujte, zda je v části Pravidla kontroly chyb zaškrtnuté políčko Buňky obsahující roky ve tvaru dvou číslic.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

 3. V listu vyberte buňku nebo oblast buněk s indikátorem chyby v levém horním rohu Buňka s chybou ve vzorci .

  Poznámka : Vybrané buňky musí být sousedící.

Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky v listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Poznámka : Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

Záhlaví řádku

Záhlaví sloupce

Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Poznámka : Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

Tip : Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 1. Vedle vybrané buňky nebo oblasti buněk klikněte na tlačítko chyby Obrázek tlačítka , která se zobrazí a potom klikněte na Převést XX 20XX nebo Převést XX 19XX.

Začátek stránky

Převod datových údajů formátovaných jako text pomocí funkce DATUMHODN

Pro převod údaje data formátovaného jako text v buňce na pořadové číslo použijte funkci DATUMHODN. Potom vzorec zkopírujte, vyberte buňky, které obsahují datové údaje formátované jako text, a příkazem Vložit jinak zadejte formát datových údajů.

 1. Vyberte prázdnou buňku a ověřte, jestli je její formát čísel Obecné.

  Postup pro ověření formátu čísel

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a pak klikněte na položku Obecný.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V prázdné buňce:

  1. Typ = DATUMHODN (

  2. Klepněte na buňku, obsahující textová data, která chcete převést.

  3. Typ )

  4. Stiskněte klávesu ENTER.

Funkce DATUMHODN vrátí pořadové číslo data, které odpovídá údaji data formátovanému jako text.

Co je pořadové číslo?

Kalendářní data jsou v aplikaci Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 1. Zkopírovat vzorec převodu do oblasti více sousedících buněk, vyberte buňku, ve kterém kdybyste vzorec napsali a pak přetáhněte úchyt pro vyplnění Úchyt přes oblast prázdných buněk, která odpovídá velikosti oblast buněk s textovými daty.

Po přetažení úchytu by se měla zobrazovat oblast buněk, jejichž pořadová čísla odpovídají oblasti buněk obsahujících textová data.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk a potom klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk s textovými daty a klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka na šipku vedla tlačítka Vložit a poté klepněte na příkaz Vložit jinak.

 2. V dialogovém okně Vložit jinak klepněte v části Vložit na přepínač Hodnoty a poté klepněte na tlačítko OK.

 3. Na kartě Domů klepněte ve skupině Číslo na šipku vedle rozevíracího seznamu Formát čísla a klepněte na možnost Datum (krátké) nebo Datum (dlouhé).

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Tip : Další formáty data zobrazíte klepnutím na možnost Další. V dialogovém okně Formát buněk klepněte na kartě Číslo v poli Kategorie na položku Datum a potom v poli Typ klepněte na požadovaný formát data.

 1. Chcete-li po úspěšném převodu dat vymazat všechna pořadová čísla, vyberte buňky, které je obsahují, a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×