Převod databáze aplikace Access 2007 na starší formát souborů

Pokud jste vytvořili databázi ve formátu souborů aplikace Microsoft Office Access 2007 (ACCDB), ale chcete ji sdílet s lidmi, kteří používají dřívější verze aplikace Access, je ve většině případů možné převést databázi na starší formát souborů pomocí příkazu Uložit jako. V tomto článku jsou uvedeny postupy pro převod databáze na dřívější formát souborů a jsou zde rozebrány některé faktory, které vám mohou v převodu databáze zabránit.

V tomto článku

Převod databáze aplikace Access 2007 na dřívější formát souborů

Faktory zabraňující převodu na dřívější formát souborů

Převod databáze aplikace Access 2007 na dřívější formát souborů

Chcete-li vytvořit kopii databáze aplikace Access 2007 v zadaném formátu souborů, postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a přejděte na příkaz Uložit jako.

  Poznámka : Jestliže není v Navigační podokno aktuálně vybrán žádný objekt, bude příkaz Uložit jako pravděpodobně nedostupný (zobrazuje se šedě). Položky v podnabídce jsou však nadále dostupné.

 2. V části Uložit databázi jako jiný formát proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li uložit kopii databáze, kterou bude možné otevřít pomocí aplikace Access 2002 nebo novější, klepněte na možnost Databáze aplikace Access 2002 - 2003.

  • Chcete-li uložit kopii databáze, kterou bude možné otevřít pomocí aplikace Access 2000 nebo novější, klepněte na možnost Databáze aplikace Access 2000.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Název souboru požadovaný název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Aplikace Access zavře původní databázi a otevře novou kopii databáze v zadaném formátu. Veškeré provedené změny v databázi se projeví pouze v nové kopii. Pokud chcete provést změny v původní databázi, je třeba ji znovu otevřít.

Poznámka : Chcete-li převést databázi aplikace Access 2007 na formát souborů kompatibilní s aplikací Access 97 nebo dřívější, je nutné nejdříve pomocí aplikace Access 2007 převést databázi na formát souborů aplikace Access 2000 nebo Access 2002 - 2003. Potom pomocí dřívější verze aplikace Access převedete databázi na požadovaný formát. Například pomocí příkazu Převést databázi v aplikaci Access 2003 lze převést databázi aplikace Access 2000 nebo Access 2002 - 2003 na formát souborů aplikace Access 97.

Začátek stránky

Faktory zabraňující převodu na dřívější formát souborů

Některé datové typy a funkce lze použít pouze ve formátu souborů aplikace Access 2007 a nejsou v dřívějších verzích aplikace Access podporovány. Pokud vaše databáze obsahuje některou z těchto funkcí a pokusíte se ji uložit jako databázi dřívější verze, zobrazí aplikace Access zprávu a převod neprovede. V následujícím seznamu jsou popsány faktory, které zabraňují převodu na dřívější formát souborů:

 • Použití nových datových typů nebo nastavení vlastností pole    Následující nové datové typy a nastavení vlastností pole nejsou podporovány v dřívějších verzích aplikace Access:

  • Vyhledávací pole s více hodnotami (vyhledávací pole s vlastností Povolit více hodnot nastavenou na Ano)

  • Datový typ Příloha

  • Pole typu Memo se sledováním historie (pole typu Memo s vlastností Pouze přidat nastavenou na Ano)

   Převod databáze nebude možný, dokud ji neupravíte tak, aby tyto funkce nepoužívala.

   Poznámka : Převést lze databázi obsahující pole typu Memo s textem ve formátu RTF (pole typu Memo s vlastností Formát textu nastavenou na Text ve formátu RTF). Verze aplikace Access starší než Access 2007 však neinterpretují pole jako text ve formátu RTF. Pokud se v datech aplikace Access 2007 vyskytuje formátování RTF, zobrazí se ve starších verzích aplikace Access namísto příslušně formátovaného textu text se značkami HTML, jak znázorňuje následující příklad.

Původní text ve formátu RTF

Text zobrazený v dřívějších verzích aplikace Access

Toto je příklad.

<div><strong><em>This is an example.</em></strong></div>

 • Odkazy na externí soubory, které nejsou v dřívějších verzích aplikace Access podporovány    V aplikaci Access 2007 lze odkazovat na několik typů dat, které nejsou v dřívějších verzích aplikace Access podporovány. Mezi ně patří:

  • Tabulky v ostatních databázích aplikace Access 2007

  • Listy aplikace Microsoft Office Excel 2007

  • Seznamy služby Windows SharePoint Services

   Pokud vaše databáze obsahuje odkazy na tyto typy datových zdrojů, je nutné tyto odkazy odstranit před převodem databáze na formát souborů starší než Access 2007. Jedním řešením je importovat data namísto propojení. Data tak budou obsažena v samotné databázi aplikace Access. Další informace o importu dat do aplikace Access 2007 získáte klepnutím na odkazy v části Viz také v tomto článku.

 • Šifrování databáze    Aplikace Access 2007 používá novou metodu zabezpečení heslem, která není kompatibilní s dřívějšími verzemi aplikace Access. Pokud do databáze aplikace Access 2007 přidáte pomocí příkazu Zašifrovat pomocí hesla heslo (příkaz je dostupný na kartě Databázové nástroje), nebude možné databázi převést na dřívější formát souborů, dokud heslo neodstraníte.

  Následujícím postupem dešifrujete databázi:

  1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Databázové nástroje na položku Dešifrovat databázi.

  2. V dialogovém okně Zrušit heslo databáze zadejte heslo použité k zašifrování databáze a potom klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×