Převod čísel do jiných číselných soustav

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Číselná soustava je systematický způsob, jak znázornit čísla pomocí symbolických znaků, a využívající hodnotu základu k rozdělení čísel do skupin v kompaktní podobě. Nejběžnější je desítková číselná soustava, kde základ je deset a znaková sada symbolů je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Avšak existují i jiné číselné soustavy, které mohou být v konkrétním případě vhodnější. Například vzhledem k tomu, že v počítačích se při provádění výpočtů a operací využívá logika logického porovnání, používá se u nich dvojková (binární) číselná soustava, kde základ je dvě.

Aplikace Microsoft Office Excel má několik funkcí, pomocí kterých lze převádět čísla do následujících číselných soustav (nebo z nich):

Číselná soustava

Základ

Znaková sada symbolů

Binární

5,08

0,1

Osmičková (oktalová)

2,5

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Desítkové číslo

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9

Šestnáctkové.

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Co chcete udělat?

Převod dvojkového čísla na desítkové

Převod binárního čísla na šestnáctkové

Převod binárního čísla na osmičkové

Převede desítkové číslo na binární.

Převod desítkového čísla na šestnáctkové

Převod desítkového čísla na osmičkové

Převod šestnáctkového čísla na dvojkové

Převod šestnáctkového čísla na desítkové

Převod šestnáctkového čísla na osmičkové

Převod osmičkového čísla na dvojkové

Převod osmičkového čísla na desítkové

Převod osmičkového čísla našestnáctkové

Převod dvojkového čísla na desítkové

Úkol proveďte pomocí funkce BIN2DEC.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2DEC(1100100)

Převede binární číslo 1100100 na desítkové. (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Převede dvojkové číslo 1111111111 na desítkové (-1).

Podrobnosti funkce

BIN2DEC

Začátek stránky

Převod binárního čísla na šestnáctkové

Úkol proveďte pomocí funkce BIN2HEX.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2HEX(11111011;4)

Převede binární číslo 11111011 na šestnáctkové se 4 znaky. (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Převede binární číslo 1110 na šestnáctkové. (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Převede binární číslo 1111111111 na šestnáctkové. (FFFFFFFFFF)

Podrobnosti funkce

BIN2HEX

Začátek stránky

Převod binárního čísla na osmičkové

Úkol proveďte pomocí funkce BIN2OCT.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2OCT(1001;3)

Převede binární číslo 1001 na osmičkové se 3 znaky. (011)

=BIN2OCT(1100100)

Převede binární číslo 1100100 na osmičkové. (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Převede dvojkové číslo 1111111111 na osmičkové (7777777777).

Podrobnosti funkce

BIN2OCT

Začátek stránky

Převede desítkové číslo na binární.

Úkol proveďte pomocí funkce DEC2BIN.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2BIN(9;4)

Převede desítkové číslo 9 na binární se 4 znaky. (1001)

=DEC2BIN(-100)

Převede desítkové číslo -100 na binární. (1110011100)

Podrobnosti funkce

DEC2BIN

Začátek stránky

Převod desítkového čísla na šestnáctkové

Úkol proveďte pomocí funkce DEC2HEX.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2HEX(100;4)

Převede desítkové číslo 100 na šestnáctkové se 4 znaky. (0064)

=DEC2HEX(-54)

Převede desítkové číslo -54 na šestnáctkové. (FFFFFFFFCA)

Podrobnosti funkce

DEC2HEX

Začátek stránky

Převod desítkového čísla na osmičkové

Úkol proveďte pomocí funkce DEC2OCT.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2OCT(58;3)

Převede desítkové číslo 58 na osmičkové se 3 znaky. (072)

=DEC2OCT(-100)

Převede desítkové číslo na osmičkové (7777777634)

Podrobnosti funkce

DEC2OCT

Začátek stránky

Převod šestnáctkového čísla na dvojkové

Úkol proveďte pomocí funkce HEX2BIN.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2BIN("F";8)

Převede šestnáctkové číslo F na binární s 8 znaky. (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Převede šestnáctkové číslo B7 na binární. (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Převede šestnáctkové číslo FFFFFFFFFF na binární. (1111111111)

Podrobnosti funkce

HEX2BIN

Začátek stránky

Převod šestnáctkového čísla na desítkové

Úkol proveďte pomocí funkce HEX2DEC.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2DEC("A5")

Převede šestnáctkové číslo A5 na desítkové. (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Převede šestnáctkové číslo FFFFFFFF5B na desítkové. (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Převede šestnáctkové číslo 3DA408B9 na desítkové. (1034160313)

Podrobnosti funkce

HEX2DEC

Začátek stránky

Převod šestnáctkového čísla na osmičkové

Úkol proveďte pomocí funkce HEX2OCT.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2OCT("F";3)

Převede šestnáctkové číslo F na osmičkové se 3 znaky. (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Převede šestnáctkové číslo 3B4E na osmičkové. (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Převede šestnáctkové číslo FFFFFFFF00 na osmičkové. (7777777400)

Podrobnosti funkce

HEX2OCT

Začátek stránky

Převod osmičkového čísla na dvojkové

Úkol proveďte pomocí funkce OCT2BIN.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2BIN(3;3)

Převede osmičkové číslo 3 na binární se 3 znaky. (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Převede osmičkové číslo 7777777000 na binární. (1000000000)

Podrobnosti funkce

OCT2BIN

Začátek stránky

Převod osmičkového čísla na desítkové

Úkol proveďte pomocí funkce OCT2DEC.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2DEC(54)

Převede osmičkové číslo 54 na desítkové. (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Převede osmičkové číslo 7777777533 na desítkové (-165).

Podrobnosti funkce

OCT2DEC

Začátek stránky

Převod osmičkového čísla na šestnáctkové

Úkol proveďte pomocí funkce OCT2HEX.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy
  Výběr příkladu z nápovědy
 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2HEX(100;4)

Převede osmičkové číslo 100 na šestnáctkové se 4 znaky. (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Převede osmičkové číslo 7777777533 na šestnáctkové. (FFFFFFFF5B)

Podrobnosti funkce

OCT2HEX

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×