Převod čísel do jiných číselných soustav

Číselná soustava je systematický způsob, jak znázornit čísla pomocí symbolických znaků, a využívající hodnotu základu k rozdělení čísel do skupin v kompaktní podobě. Nejběžnější je desítková číselná soustava, kde základ je deset a znaková sada symbolů je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Avšak existují i jiné číselné soustavy, které mohou být v konkrétním případě vhodnější. Například vzhledem k tomu, že v počítačích se při provádění výpočtů a operací využívá logika logického porovnání, používá se u nich dvojková (binární) číselná soustava, kde základ je dvě.

Aplikace Microsoft Office Excel má několik funkcí, pomocí kterých lze převádět čísla do následujících číselných soustav (nebo z nich):

Číselná soustava

Základ

Znaková sada symbolů

Dvojková (binární)

2

0,1

Osmičková (oktalová)

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Desítková (decimální)

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9

Šestnáctková (hexadecimální)

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Co chcete udělat?

Převod dvojkového čísla na desítkové

Podrobnosti funkcí

Převod binárního čísla na šestnáctkové

Podrobnosti funkcí

Převod binárního čísla na osmičkové

Podrobnosti funkcí

Převod desítkového čísla na dvojkové

Podrobnosti funkcí

Převod desítkového čísla na šestnáctkové

Podrobnosti funkcí

Převod desítkového čísla na osmičkové

Podrobnosti funkcí

Převod šestnáctkového čísla na dvojkové

Podrobnosti funkcí

Převod šestnáctkového čísla na desítkové

Podrobnosti funkcí

Převod šestnáctkového čísla na osmičkové

Podrobnosti funkcí

Převod osmičkového čísla na dvojkové

Podrobnosti funkcí

Převod osmičkového čísla na desítkové

Podrobnosti funkcí

Převod osmičkového čísla na šestnáctkové

Podrobnosti funkcí

Převod dvojkového čísla na desítkové

Úkol proveďte pomocí funkce BIN2DEC.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2DEC(1100100)

Převede dvojkové číslo 1100100 na desítkové (100).

=BIN2DEC(1111111111)

Převede dvojkové číslo 1111111111 na desítkové (-1).

Podrobnosti funkcí

BIN2DEC

Začátek stránky

Převod binárního čísla na šestnáctkové

Úkol proveďte pomocí funkce BIN2HEX.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2HEX(11111011;4)

Převede dvojkové číslo 11111011 na šestnáctkové se 4 znaky (00FB).

=BIN2HEX(1110)

Převede dvojkové číslo 1110 na šestnáctkové (E).

=BIN2HEX(1111111111)

Převede dvojkové číslo 1111111111 na šestnáctkové (FFFFFFFFFF).

Podrobnosti funkcí

BIN2HEX

Začátek stránky

Převod binárního čísla na osmičkové

Úkol proveďte pomocí funkce BIN2OCT.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2OCT(1001;3)

Převede dvojkové číslo 1001 na osmičkové se 3 znaky (011).

=BIN2OCT(1100100)

Převede dvojkové číslo 1100100 na osmičkové (144).

=BIN2OCT(1111111111)

Převede dvojkové číslo 1111111111 na osmičkové (7777777777).

Podrobnosti funkcí

BIN2OCT

Začátek stránky

Převod desítkového čísla na dvojkové

Úkol proveďte pomocí funkce DEC2BIN.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2BIN(9;4)

Převede desítkové číslo 9 na dvojkové se 4 znaky (1001).

=DEC2BIN(-100)

Převede desítkové číslo -100 na dvojkové (1110011100).

Podrobnosti funkcí

DEC2BIN

Začátek stránky

Převod desítkového čísla na šestnáctkové

Úkol proveďte pomocí funkce DEC2HEX.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2HEX(100;4)

Převede desítkové číslo 100 na šestnáctkové se 4 znaky (0064).

=DEC2HEX(-54)

Převede desítkové číslo -54 na šestnáctkové (FFFFFFFFCA).

Podrobnosti funkcí

DEC2HEX

Začátek stránky

Převod desítkového čísla na osmičkové

Úkol proveďte pomocí funkce DEC2OCT.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2OCT(58;3)

Převede desítkové číslo 58 na osmičkové se 3 znaky (072).

=DEC2OCT(-100)

Převede desítkové číslo -100 na osmičkové (7777777634).

Podrobnosti funkcí

DEC2OCT

Začátek stránky

Převod šestnáctkového čísla na dvojkové

Úkol proveďte pomocí funkce HEX2BIN.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2BIN("F";8)

Převede šestnáctkové číslo F na dvojkové s 8 znaky (00001111).

=HEX2BIN("B7")

Převede šestnáctkové číslo B7 na dvojkové (10110111).

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Převede šestnáctkové číslo FFFFFFFFFF na dvojkové (1111111111).

Podrobnosti funkcí

HEX2BIN

Začátek stránky

Převod šestnáctkového čísla na desítkové

Úkol proveďte pomocí funkce HEX2DEC.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2DEC("A5")

Převede šestnáctkové číslo A5 na desítkové (165).

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Převede šestnáctkové číslo FFFFFFFF5B na desítkové (-165).

=HEX2DEC("3DA408B9")

Převede šestnáctkové číslo 3DA408B9 na desítkové (1034160313).

Podrobnosti funkcí

HEX2DEC

Začátek stránky

Převod šestnáctkového čísla na osmičkové

Úkol proveďte pomocí funkce HEX2OCT.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2OCT("F";3)

Převede šestnáctkové číslo F na osmičkové se 3 znaky (017).

=HEX2OCT("3B4E")

Převede šestnáctkové číslo 3B4E na osmičkové (35516).

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Převede šestnáctkové číslo FFFFFFFF00 na osmičkové (7777777400).

Podrobnosti funkcí

HEX2OCT

Začátek stránky

Převod osmičkového čísla na dvojkové

Úkol proveďte pomocí funkce OCT2BIN.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2BIN(3;3)

Převede osmičkové číslo 3 na dvojkové se 3 znaky (011).

=OCT2BIN(7777777000)

Převede osmičkové číslo 7777777000 na dvojkové (1000000000).

Podrobnosti funkcí

OCT2BIN

Začátek stránky

Převod osmičkového čísla na desítkové

Úkol proveďte pomocí funkce OCT2DEC.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2DEC(54)

Převede osmičkové číslo 54 na desítkové (44).

=OCT2DEC(7777777533)

Převede osmičkové číslo 7777777533 na desítkové (-165).

Podrobnosti funkcí

OCT2DEC

Začátek stránky

Převod osmičkového čísla na šestnáctkové

Úkol proveďte pomocí funkce OCT2HEX.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte klávesy CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2HEX(100;4)

Převede osmičkové číslo 100 na šestnáctkové se 4 znaky (0040).

=OCT2HEX(7777777533)

Převede osmičkové číslo 7777777533 na šestnáctkové (FFFFFFFF5B).

Podrobnosti funkcí

OCT2HEX

Začátek stránky

Použít na: Excel 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk