Převedení tabulky na text nebo naopak

Udělejte některou z těchto věcí:

Převod tabulky na text

  1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

  2. V tabulce vyberte libovolné souvislé řádky, které chcete převést na odstavce.

  3. Klikněte na kartu Rozložení tabulky a pak pod položkou Data klikněte na možnost Převést na text.

    Table Layout tab, Data group

Převod textu na tabulku

Word začne nové řádky na značkách odstavce a nové sloupce na oddělovačích (například tabulátory nebo čárky).

  1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

  2. Označte, kde chcete text rozdělit na řádky nebo sloupce vložením značek odstavce nebo požadovaných oddělovačů.

  3. Vyberte text, který chcete převést na tabulku.

  4. V nabídce Tabulka ukažte na možnost Převést a pak klikněte na Převést text na tabulku.

  5. Vyberte požadované možnosti.

Viz taky

Přidání nebo odstranění řádků či sloupců v tabulce

Zobrazení nebo skrytí mřížek u všech tabulek v dokumentu

Přidání ohraničení tabulky a změna ohraničení tabulky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×