Přesunutí záznamů a položek v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Záznamy obchodních kontaktů, příležitosti záznamy a položky historie komunikace v rámci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete přesunout jejich propojením jiné záznamy.

Propojení záznamu typu obchodní kontakt

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty.

 2. Poklepejte na záznam obchodního kontaktu, který chcete propojit s jiným záznamem.

 3. V zobrazení Obecné klepněte v části Název společnosti nebo propojený klient na položku Klient.

 4. V dialogovém okně Vybrat klienta k propojení s tímto obchodním kontaktem v seznamu složek vyberte skupinu účtů.

 5. V seznamu vyberte klienta, se kterým chcete obchodní kontakt propojit. Chcete-li klienta vyhledat, zadejte název do pole Hledat.

 6. Klepnutím na tlačítko Propojit s nastavte propojení s klientem a potom klepněte na tlačítko OK.

  Nový klient nahradí stávajícího klienta, který byl propojen se záznamem obchodního kontaktu.

  Poznámka : Jednotlivé záznamy obchodních kontaktů mohou být propojeny vždy pouze s jedním záznamem klienta.

 7. Ve formuláři záznamu obchodního kontaktu na pásu karet klikněte ve skupině Akce klikněte na Uložit a zavřít.

Propojte záznam příležitosti

 1. V nabídce Aplikace Business Contact Manager klikněte na Možnosti.

 2. Poklepejte na záznam příležitosti, který chcete propojit s jiným záznamem.

 3. V zobrazení Obecné klepněte v části Propojený klient nebo obchodní kontakt na tlačítko Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení s klientem nebo obchodním kontaktem vyberte požadovanou skupinu klientů nebo obchodních kontaktů v seznamu Složka.

 5. V seznamu vyberte Klient nebo Obchodní kontakt, se kterým chcete příležitost propojit. Chcete-li klienta či obchodní kontakt vyhledat, zadejte název společnosti nebo jméno kontaktu do pole Hledat.

 6. Klepnutím na tlačítko Propojit s nastavte propojení s klientem nebo obchodním kontaktem a potom klepněte na tlačítko OK.

  Nový klient nebo obchodní kontakt nahradí stávajícího klienta, který byl propojen se záznamem příležitosti.

Propojení položky historie komunikace

Proces přesunutí položky historie komunikace z jednoho záznamu do druhého zahrnuje dva kroky.

Proč?

Obchodní poznámka, příležitost nebo Zápis o telefonním hovoru musí jde propojit se záznamem. Odebrat odkaz na obchodní poznámka, příležitost nebo zápis o telefonním hovoru ze záznamu typu tuto položku odeslat do složky Odstraněná pošta v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Pokud obchodní poznámku, příležitost nebo zápis o telefonním hovoru propojili s dalším záznamem, pořád se dostanete informace. Pokud obchodní poznámka, příležitost nebo zápis o telefonním hovoru není propojili s dalším záznamem a mají informace, obnovte propojení ze složky Odstraněná pošta a propojit obchodní poznámku, příležitost nebo zápis o telefonním hovoru s dalším záznamem.

Poznámka : Pokud Vlastník databáze složku Odstraněná pošta vyprázdnil, nebude možné položku obnovit. Položky ve složce Odstraněná pošta může trvale odstranit pouze vlastník databáze.

Odeberete-li u záznamu propojení s Obchodní projekt, Úkol, e-mailovou zprávou, událostí nebo souborem, zůstane původní obchodní projekt, úkol, e-mailová zpráva, událost či soubor beze změny a bude u nich možné později vytvořit nové propojení.

 • Nejprve propojte položku historie komunikace s jiným záznamem.

 • Potom odstraňte položku historie komunikace z původního záznamu.

Propojení položky historie komunikace s dalším záznamem

V Business Contact Manager pro aplikaci Outlook propojíte existující položky historie komunikace více než jeden záznam ze složky Historie komunikace nebo z záznamu.

Propojit existující položky historie komunikace více než jeden záznam ve složce historie komunikace

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Historie komunikace.

 2. Otevřete položku historie komunikace, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 3. V části Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte požadovanou skupinu záznamů v seznamu Složka.

 5. V seznamu vyberte záznamy, se kterými chcete položku historie komunikace propojit. Chcete-li záznam vyhledat, zadejte název do pole Hledat.

 6. Klepnutím na tlačítko Propojit s nastavte propojení s položkou historie komunikace a potom klepněte na tlačítko OK.

 7. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Propojit existující položky historie komunikace více než jeden záznam ze záznamu

 1. Otevřete záznam obsahující položku historie komunikace, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 2. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie.

 3. Otevřete položku historie komunikace, kterou chcete propojit s jiným záznamem, a potom v části Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte požadovanou skupinu záznamů v seznamu Složka.

 5. V seznamu vyberte záznamy, se kterými chcete položku propojit. Chcete-li záznam vyhledat, zadejte název do pole Hledat.

 6. Klepnutím na tlačítko Propojit s nastavte propojení s položkou historie komunikace a potom klepněte na tlačítko OK.

 7. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Odstranění položky historie komunikace

Chcete-li odstranit položky historie komunikace je třeba ho odebrat ve složce historie komunikace. Mějte na paměti, že položky historie komunikace, které jsou propojené s více než jeden záznam se zobrazí ve složce Historie komunikace více než jednou. Odebrání jednu kopii položky historie komunikace více záznamy zbývající samostatné kopie pořád zobrazí ve složce Historie komunikace. Názvy záznamy, které položka historie komunikace je propojená s jsou zobrazeny ve sloupci Propojeno ve složce Historie komunikace. Pokud chcete trvale odstranit položky historie komunikace, musíte nejdřív odebrat všechny kopie položky ve složce Historie komunikace a potom vyprázdnění složky Odstraněná pošta.

Poznámka : Složku Odstraněná pošta může vyprázdnit pouze Vlastník databáze.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Historie komunikace.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku historie komunikace, kterou chcete odstranit, a pak klepněte na příkaz Odstranit.

Odebrání položky historie komunikace z původního záznamu

 1. V nabídce Aplikace Business Contact Manager klikněte na Klienti, Obchodní kontakty, Obchodní projekty nebo příležitosti.

 2. Otevřete záznam, ze kterého chcete odebrat položku historie komunikace.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie.

 4. Vyberte položku historie komunikace a klepněte na tlačítko Odebrat.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×