Přesunutí tvaru

 1. Klepněte na tvar, který chcete přesunout.

  Chcete-li přesunout více tvarů, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klepněte na ostatní tvary.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte tvar na nové místo.

  • Stisknutím klávesy ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO přesuňte tvar v požadovaném směru.

  • Chcete-li tvar posunovat po velmi malých intervalech, podržte klávesu CTRL a pak stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO.

   V takovém případě je tvar posunován vždy o rozteč Mřížka. Mřížka není v prezentaci vidět a čáry nejsou vytištěny. Pokud je vypnuta možnost Přichytit objekty k mřížce, je tvar posunován po jednom Pixel. Možnost Přichytit objekty k mřížce zarovná objekty k nejbližšímu průsečíku mřížky; tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta a funguje i v případě, že mřížka není viditelná. Chcete-li možnost Přichytit objekty k mřížce vypnout nebo změnit rozteč mřížky, klepněte na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt na kartě Formát na tlačítko Uspořádat a potom na tlačítko Zarovnat. Klepněte na možnost Nastavení mřížky a zrušte zaškrtnutí políčka Přichytit objekty k mřížce nebo změňte číslo v poli Rozteč ve skupinovém rámečku Nastavení mřížky.

   Seznam – Základní blok s mřížkou

   Obr. 1: Obrázek SmartArt Seznam - Základní blok rozložení se zobrazenou mřížkou

   Poznámky : 

   • Pokud přesunete tvar, který obsahuje související tvar (například šipku nebo čáru), v závislosti na použitém rozložení obrázku SmartArt se přesune také tento související tvar.

   • Jestliže pomocí prostorového rychlého stylu převedete obrázek SmartArt na prostorový perspektivní obrázek, před přesunutím tvarů je nejprve nutné přepnout do dvojrozměrného zobrazení. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte ve skupině Tvary na kartě Formát na tlačítko Upravit v zobr. 2D. Přesuňte tvar a pak znovu klepněte na tlačítko Upravit v zobr. 2D. K přepnutí mezi dvojrozměrným a prostorovým zobrazením slouží tlačítko Upravit v zobr. 2D ve skupině Tvary na kartě Formát. Tlačítko Upravit v zobr. 2D lze považovat za klíč, který dočasně odemkne obrázek SmartArt pro úpravy, takže můžete změnit umístění a velikost tvarů. K obrázku SmartArt je však stále přiřazen prostorový styl, který se obnoví při opětovném klepnutí na tlačítko Upravit v zobr. 2D.

   • Ačkoli můžete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka Přichytit objekty k jiným objektům, nelze tuto funkci použít u tvarů v obrázku SmartArt. Možnost Přichytit objekty k jiným objektům umožňuje automatické zarovnání přesunovaných tvarů k hranám tvarů ležících poblíž.

   • Můžete také otočit (v angličtině) tvar nebo přesunout celý obrázek SmartArt.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×