Přesunutí souborů z OneDrivu pro firmy na SharePoint Serveru 2013 do Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace o přesunutí souborů z SharePoint serveru 2013 knihovny Onedrivu pro firmy do Office 365. Můžete také přesunutí souborů knihovny osobního webu na SharePoint serveru 2010 do Office 365.

Knihovna OneDrive pro firmy na SharePointu 2013

Knihovny osobního webu na SharePointu 2010

OneDrive pro firmy na SharePointu 2013

Osobní web na SharePointu 2010


Proč bych měl přesouvat soubory z OneDrivu pro firmy do Office 365?

OneDrive pro firmy v Office 365 umožňuje cloudový přístup k vašim pracovním dokumentům. To znamená, že se ke svým souborům dostanete z libovolného počítače nebo mobilního zařízení, které má přístup k internetu. Vaše organizace navíc změnila nastavení, takže když na navigačním panelu vyberete OneDrive, dostanete se do OneDrivu pro firmy v Office 365.

Výběrem OneDrivu na SharePointu přejdete na OneDrive pro firmy v Office 365

Začátek stránky

V tomto článku

K přesunutí OneDrivu pro firmy na Office 365 je potřeba udělat několik jednorázových úkolů. Některé z těchto úkolů závisejí na souborech a aktivitách, které jste měli v původním OneDrivu pro firmy na SharePointu 2013. Následující tabulka obsahuje souhrn těchto úkolů, které jsou v dalších odstavcích rozvedené do podrobností.

Akce

Popis

Ikona přesunutí dokumentů

Přesunutí souborů

Vaše knihovna OneDrive pro firmy v Office 365 je nastavená a připravená k použití. Na SharePointu ale nejspíš máte soubory, které budete chtít přesunout do knihovny Office 365.

Logo OneNotu

Přesunutí poznámkových bloků OneNotu

Poznámkové bloky OneNotu budete muset přesunout jinak.

Ikona sdíleného dokumentu

Sdílení souborů

Ve své staré knihovně OneDrive pro firmy na SharePointu jste mohli soubory různými způsoby nasdílet. Soubory, které jste přesunuli do nové knihovny Office 365, jsou ale nové. Proto budete muset u některých z těchto souborů znovu nastavit sdílení.

Přesunutí souborů ze SharePointu do Office 365

K přesunutí souborů použijte následující postup:

 1. Přejděte do svojí knihovny OneDrivu pro firmy na SharePointu.

 2. Synchronizujte svoji knihovnu OneDrivu pro firmy na SharePoint Serveru 2013 s počítačem.

 3. Vytvořte v počítači záložní kopii složky synchronizovaných knihoven.

 4. Zastavte synchronizaci knihovny OneDrivu pro firmy na SharePoint Serveru 2013.

 5. Synchronizujte knihovnu OneDrivu pro firmy v Office 365 s počítačem.

 6. Nahrajte soubory do synchronizované knihovny OneDrivu pro firmy v Office 365.

Postup přesunutí souborů ze SharePointu 2013 do Office 365

Přechod do knihovny OneDrive pro firmy na SharePoint Serveru 2013

Když teď na navigačním panelu SharePoint Serveru 2013 vyberete OneDrive, dostanete se na OneDrive pro firmy v Office 365. Abyste ale mohli soubory přesunout na OneDrive pro firmy v Office 365, budete muset přejít na původní OneDrive pro firmy na SharePointu 2013.

 1. Přihlaste se k SharePointu.

 2. V navigačním panelu vyberte svoje jméno a pak vyberte O mně.
  Výběr stránky O mně na SharePointu

 3. Vyberte Nastavení a pak vyberte Obsah webu.
  Výběr příkazu Obsah webu z nabídky ozubeného kola na stránce O mně

 4. Na stránce Obsah webu vyberte Dokumenty.
  Výběr možnosti Dokumenty na stránce Obsah webu
  Tím se dostanete do knihovny OneDrivu pro firmy na SharePoint Serveru 2013.

Synchronizace knihovny OneDrive pro firmy na SharePoint Serveru 2013 s počítačem

Synchronizační aplikace OneDrive pro firmy je účinný způsob přenosu souborů, protože vám umožňuje pracovat se soubory v místních počítači a nemusíte se je pokoušet přenášet po síti. O používání synchronizační aplikace pro tento úkol je potřeba vědět tyto důležité podrobnosti:

Synchronizace OneDrivu pro firmy s vaším počítačem:

 1. Přejděte na původní OneDrive pro firmy na SharePoint Serveru 2013.

 2. Vyberte Synchronizovat v horní části stránky.
  Synchronizace OneDrivu pro firmy na SharePointu 2013

  Otevře se synchronizační aplikace OneDrive pro firmy.

  Poznámka :  Pokud se aplikace jmenuje „SkyDrive Pro“ a ne OneDrive pro firmy, znamená to, že nepoužíváte nejnovější verzi této synchronizační aplikace.

 3. Vyberte Spustit synchronizaci.

  Pokud potřebujete nejnovější verzi aplikace OneDrive pro firmy, klikněte na získat aplikaci OneDrive pro firmy, která je pro mě nejlepší v dialogovém okně synchronizace.

 4. Výběrem Zobrazit moje soubory přejděte do synchronizované složky knihovny. Tato složka se zobrazuje v oblíbených položkách Windows a má název „OneDrive pro firmy“.
  Synchronizovaná složka OneDrive pro firmy na SharePointu

  Pokud jste před zahájením tohoto úkolu tuto knihovnu už synchronizovali, po výběru Spustit synchronizaci přejdete okamžitě do synchronizované složky knihovny.

Vytvoření záložní kopie synchronizované složky knihovny v počítači

Proč vytvářet kopii synchronizované složky knihovny? Opatříte si tím zálohu své knihovny OneDrive pro firmy a navíc ji později snadno najdete v Průzkumníku souborů.

 1. Vytvořte v Průzkumníku souborů novou složku pro zkopírování synchronizované složky knihovny. Příklad:
  Složka pro přípravu souborů, které se mají přesunout do Office 365

 2. Vyberte synchronizovanou složku OneDrive pro firmy v oblíbených položkách.

 3. Vyberte všechny soubory a složky a stisknutím kláves Ctrl+C je zkopírujte.

 4. Vyberte nově vytvořenou složku a stisknutím Ctrl+V do ní vložte všechny soubory a složky.
  Protože se soubory v této složce nesynchronizují se SharePointem, neměly by se u jejich ikon zobrazovat indikátory synchronizace ( Ikona souboru s indikátorem synchronizace ).
  Přípravná složka po přesunutí souborů ze synchronizované složky OneDrive pro firmy na SharePointu

Začátek stránky

Zastavení synchronizace knihovny OneDrive pro firmy

Teď, když jste vytvořili záložní složku obsahující vaši knihovnu, byste měli zastavit synchronizaci sharepointové knihovny.

 1. V oznamovací oblasti klikněte pravým tlačítkem na ikonu synchronizační aplikace OneDrive pro firmy a vyberte Zastavit synchronizaci složky.
  Zastavení synchronizace OneDrivu pro firmy

 2. Vyberte OneDrive pro firmy a pak vyberte Zastavit synchronizaci.

 3. Výběrem možnosti Ano potvrďte, že chcete zastavit synchronizaci této knihovny.

Poznámka : Zobrazí se zpráva, že tento krok trvale přestane synchronizace, ale vždycky kliknout na synchronizací ve Onedrivu pro firmy a spusťte tak synchronizaci později.

Synchronizace knihovny OneDrive pro firmy v Office 365 s počítačem

 1. V navigačním panelu vyberte OneDrive.
  Odkaz OneDrive vedoucí na OneDrive pro firmy v Office 365
  Tím otevřete nové okno prohlížeče s knihovnou OneDrive pro firmy v Office 365.
  Knihovna OneDrivu pro firmy v Office 365

 2. Vyberte Synchronizovat.
  Otevře se průvodce synchronizační aplikací OneDrive pro firmy.

  Poznámka :  Pokud se aplikace jmenuje „SkyDrive Pro“, a ne OneDrive pro firmy, znamená to, že nepoužíváte nejnovější verzi této synchronizační aplikace. Informace o aktualizaci této aplikace najdete v části Aktualizace synchronizační aplikace OneDrive pro firmy dál v tomto článku.

 3. Vyberte Spustit synchronizaci.

 4. Výběrem Zobrazit moje soubory přejděte do synchronizované složky knihovny. Tato složka se zobrazuje v oblíbených položkách Windows a má název „OneDrive společnosti NázevOrganizace“, třeba:
  Synchronizovaná knihovna OneDrive pro firmy mezi oblíbenými položkami Windows
  V této synchronizované složce knihovny neuvidíte žádné soubory. Zatím jste jenom nastavili synchronizaci mezi touto složkou a knihovnou Office 365.

Začátek stránky

Nahrání souborů do synchronizované složky knihovny Office 365

 1. V Průzkumníku souborů otevřete složku, do které jste zkopírovali soubory stažené ze sharepointové knihovny.

 2. Všechny soubory v této složce přesuňte do synchronizované složky knihovny Office 365.

  Tip :  Pokud chcete, můžete soubory přetáhnout do synchronizované složky knihovny Office 365 v oblíbených položkách.

Důležité :  Pokud přesouváte velké množství souborů, důrazně doporučujeme přesouvat soubory v dávkách o velikosti maximálně 100 souborů.

Až soubory přesunete do synchronizované složky knihovny, automaticky se nahrají do Office 365. Během nahrávání se ikony souborů změní, jak znázorňuje obrázek dole.

Změna ikon souborů během nahrávání a synchronizace s OneDrivem pro firmy v Office 365

Tyto soubory byste teď měli vidět, když ve webovém prohlížeči přejdete na OneDrive pro firmy v Office 365.

Tip :  Do této knihovny můžete rychle přejít ve webovém prohlížeči. V synchronizované složce knihovny klikněte pravým tlačítkem na libovolný soubor, vyberte OneDrive pro firmy a pak vyberte Přejít do prohlížeče.

Zobrazení souboru v synchronizované složce ve webovém prohlížeči

Začátek stránky

Moje knihovna OneDrivu pro firmy má víc než 20 000 položek

Pokud má vaše knihovna OneDrivu pro firmy víc než 20 000 položek, nemůžete k přesunu souborů do Office 365 použít synchronizační aplikaci popsanou v tomto článku.

Počet položek v OneDrivu pro firmy se skládá ze souborů a složek v knihovně a všech souborů v sharepointovém odpadkovém koši.

Kolik položek mám v OneDrivu pro firmy?

Pokud chcete zobrazit počet položek ve OneDrivu pro firmy, můžete vytvořit zobrazení, které je spočítá. Soubory a složky ve OneDrivu pro firmy můžete taky spočítat pomocí možnosti Otevřít v Průzkumníkovi:

 1. Přejděte do knihovny OneDrivu pro firmy na SharePoint Serveru 2013.

 2. Na kartě Knihovna vyberte Otevřít v Průzkumníkovi.

 3. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem v seznamu souborů a vyberte Vlastnosti.
  Na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti vidíte počet souborů a složek.

Doporučení

Pokud to jde, snižte počet položek, které máte uložené na OneDrivu pro firmy, abyste k přesunu souborů mohli použít synchronizační aplikaci popsanou v tomto článku.

Pokud potřebujete skutečně přesunout víc než 20 000 položek, můžete otevřít vyberete možnost Průzkumníka, když trvá moc dlouho, můžete to udělat. Podrobnosti najdete v tématu nahrání souborů do knihovny. Můžete taky programátor můžou vytvořit skript k přesunu souborů rychleji.

Poznámky k přesouvání souborů do Office 365

Co potřebujete vědět o přesouvání souborů z SharePoint Serveru 2013 do Office 365:

 • Soubory si neuchovávají původní metadata.

  Soubory, které přesunete ze SharePoint Serveru 2013 do Office 365, se v podstatě považují za nové soubory. Neuchovávají si tak metadata s podrobnostmi, jako je datum poslední úpravy nebo uživatel, který ji udělal.

 • OneDrive pro firmy v Office 365 má limit úložiště 1 TB.

 • OneDrive pro firmy v Office 365 omezuje tyto typy souborů: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC a XAMLX.

Začátek stránky

Přesunutí poznámkových bloků OneNotu do Office 365

Synchronizační aplikace OneDrive pro firmy nepodporuje poznámkové bloky OneNotu. Pokud chcete přesunout poznámkové bloky ze SharePointu do Office 365, doporučujeme vytvořit nové poznámkové bloky v Office 365 a pak zkopírovat oddíly z původních poznámkových bloků do nových.

 1. Ve OneDrivu pro firmy v Office 365 vytvořte nový poznámkový blok.

  Důležité :  Dejte tomuto poznámkovému bloku stejný název, jako má původní poznámkový blok na SharePointu.

 2. Na SharePointu synchronizujte poznámkový blok, který chcete přesunout, a pak zkopírujte všechny oddíly.

 3. Ve OneDrivu pro firmy v Office 365 otevřete nový poznámkový blok a vložte do něho oddíly z původního poznámkového bloku.

 4. Odstraňte původní poznámkový blok z knihovny SharePointu.

Sdílení souborů v knihovně Office 365

Ve své staré knihovně OneDrive pro firmy na SharePointu jste mohli soubory různými způsoby nasdílet, třeba takto:

Soubory, které jste přesunuli do nové knihovny Office 365, jsou ale nové. Proto asi budete chtít vybrané soubory znovu nasdílet.

Až ověříte, že se soubory úspěšně přesunuly do Office 365, je navíc doporučujeme odstranit ze staré knihovny na SharePoint Serveru 2013. Ostatní tak aspoň nebudou moct odkazovat na zastaralé kopie dokumentů, které jste s nimi v minulosti nasdíleli.

Začátek stránky

Aktualizace synchronizační aplikace OneDrive pro firmy

Pokud je instalace synchronizační aplikace OneDrive pro firmy typu Klikni a spusť (ten nejběžnější), aktualizace pravděpodobně získáváte automaticky. Pokud chcete vyhledat nové aktualizace, v jakémkoli programu Office, třeba Wordu nebo Excelu, vyberte Soubor > Účet Office. Pokud nepoužíváte Microsoft Office, všechny aktualizace této synchronizační aplikace získáváte automaticky.

Jestli na stránce Účet v programu Office nevidíte informace o aktualizacích Office, znamená to, že typ instalace aplikace OneDrive pro firmy je MSI. V tom případě aktualizace vyhledáte pomocí služby Windows Update.


Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×