Přesunutí offline datového souboru aplikace Outlook (OST)

Pokud používáte účet Microsoft Exchange Serveru a zapnete podporu offline nebo pracujete v režimu Cached Exchange, ukládá se synchronizovaná kopie položek Microsoft Outlooku sem: Offline datový soubor Outlooku (OST) ve skryté složce na počítači.

Poznámka :  Vyžaduje se účet Microsoft Exchange Serveru.

Kde najdu datový soubor Outlooku (.ost)?

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nastavení účtu a potom na Nastavení účtu.

 3. Klikněte na kartu Datové soubory.

  Umístění datového souboru Outlooku (.ost) se zobrazí ve sloupci Umístění u daného účtu Exchange.

Umístění, kam se offline datový soubor Outlooku (.ost) ukládá, můžete změnit – třeba na jinou složku nebo na pevný disk. Když zadáte novou složku, nemusíte stávající soubor zálohovat ani ho do nové složky přesouvat.

Když zadáte umístění nové složky pro offline datový soubor Outlooku (.ost), vytvoří se ve výchozím nastavení automaticky nový soubor. I když to není potřeba, můžete stávající soubor do nové složky přesunout ručně a vyhnout se tak čekání na stažení informací potřebných k jeho novému vytvoření.

Důležité :  Tento postup není vhodné používat k přesouvání offline datových souborů Outlooku (.ost) na jiný počítač. Pokud přidáte do Outlooku účet Exchange na jiném počítači a potom budete pracovat offline nebo v režimu Cached Exchange, offline datový soubor Outlooku (.ost) se vytvoří automaticky a vaše data Outlooku se stáhnou.

Pomocí následujících kroků změníte umístění složky a vytvoříte soubor nebo přesunete stávající.

Poznámka :  Offline datový soubor Outlooku (.ost) používá taky Outlook Connector. Tyto soubory se nedají přesunout.

 1. Zavřete Outlook.

  Pokud chcete přesunout stávající soubor, otevřete Průzkumníka Windows a soubor přesuňte. Informace o výchozím umístění souboru najdete v úvodní části. Všimněte si, že soubor není potřeba přesouvat, protože se automaticky znovu vytvoří v novém umístění.

 2. V Ovládacích panelech klikněte nebo poklikejte na položku Pošta.

Kde je v Ovládacích panelech položka Pošta?

Umístění položky Pošta v Ovládacích panelech se liší v závislosti na verzi operačního systému Microsoft Windows, na vybraném zobrazení Ovládacích panelů a na tom, jestli je nainstalovaná 32bitová nebo 64bitová verze operačního systému nebo Outlooku 2010.

Nejjednodušším způsobem vyhledání položky Pošta je otevřít Ovládací panely v systému Windows a do pole Hledat v horní části okna zadat text Pošta. V Ovládacích panelech systému Windows XP zadejte do pole Adresa text Pošta.

Poznámka :  Ikona Pošta se zobrazí po prvním otevření Outlooku.

 1. Klikněte na Zobrazit profily, potom na profil, který obsahuje účet Exchange, a pak na Vlastnosti.

 2. Klikněte na Datové soubory, potom na účet Exchange a pak na Nastavení.

 3. Na kartě Upřesnit zrušte zaškrtnutí políčka Použít režim Cached Exchange a potom klikněte na OK.

  Zobrazí se následující zpráva: Tyto změny se projeví po restartování aplikace Outlook.

 4. Klikněte na OK.

 5. Znovu klikněte na Nastavení a potom klikněte na kartě Upřesnit na Nastavení datového souboru aplikace Outlook.

 6. Klikněte na Zakázat použití offline a v dialogovém okně, které se objeví, klikněte na Ano.

  Poznámka :  Pokud je tlačítko Zakázat použití offline neaktivní, znamená to, že jste v kroku 5 nezrušili zaškrtnutí políčka Použít režim Cached Exchange. Nejdřív je potřeba zrušit zaškrtnutí tohoto políčka.

 7. Znovu klikněte na Nastavení datového souboru aplikace Outlook.

 8. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chci vytvořit soubor (výchozí):    Klikněte na Procházet, vyberte složku, do které chcete offline datový soubor Outlooku (.ost) uložit, a potom klikněte na Otevřít.

  • Chci přesunout starý soubor:    Klikněte na Procházet, vyberte offline datový soubor Outlooku (.ost), které jste přesunuli do umístění nové složky, a potom klikněte na Otevřít.

 9. Klikněte na OK.

 10. Zaškrtněte políčko Použít režim Cached Exchange a potom klikněte na OK.

  Zobrazí se následující zpráva: Tyto změny se projeví po restartování aplikace Outlook.

 11. Klikněte na OK.

 12. V dialogových oknech Nastavení účtu a Nastavení pošty klikněte na Zavřít.

 13. V dialogovém okně Pošta klikněte na OK.

Poznámka :  Při vytvoření offline datového souboru Outlooku (.ost) se původní soubor neodstraní. Jeho odstraněním zvětšíte volné místo na pevném disku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×