Přesunutí obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

V tomto článku

Přehled přesunutí obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

Přesunutí obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

Přesunutí obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt vpřed nebo vzad

Přehled přesunutí obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

Když přidáváte Obrázek, tvary nebo jiné Objekt k Microsoft Office 2007 dokumentům, automaticky se vrství v samostatných vrstvách tak, jak je přidáváte. Pořadí vrstvení vidíte, když se objekty překrývají – horní objekt překrývá část objektů pod ním.

objekty ve vrstvě

Vrstvené tvary, u kterých je vidět překrytí

Jednotlivé obrázky, tvary nebo jiné objekty či Skupina objektů v jedné vrstvě je možné přesunovat. Můžete například přesunout objekty v rámci jedné vrstvy o jednu úroveň nahoru či dolů nebo je jedním krokem přesunout zcela nahoru či dolů. Při vytváření různých efektů je možné objekty překrývat.

Začátek stránky

Přesunutí obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

 1. Klepněte na Obrázek, tvar, Textové pole nebo Objekt WordArt, který chcete přesunout.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přetáhněte Objekt na nové místo.

  • Stisknutím a podržením klávesy SHIFT během přetahování objektu lze omezit pohyb objektu pouze na svislý a vodorovný směr.

  • Chcete-li objekt posouvat v malých přírůstcích, stiskněte a podržte klávesu CTRL a současně stiskněte klávesu se šipkou.

   Poznámky : 

   • Přírůstková vzdálenost má velikost Pixel. Co 1 pixel na obrazovce představuje na ploše dokumentu, závisí na procentu lupy. Když má procento lupy dokumentu hodnotu 400 %, představuje 1 pixel na obrazovce v dokumentu poměrně malý přírůstek. Když má procento lupy dokumentu hodnotu 25 %, představuje 1 pixel na obrazovce v dokumentu poměrně velký přírůstek.

   • Pokud se objekt v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 nepřesune přesně na místo určení na snímku, můžete zrušit výběr možnosti Přichytit k mřížce. Tato možnost, která je v aplikaci Office PowerPoint 2007 povolena automaticky, zarovná objekty, které přesunujete, k nejbližšímu průsečíku Mřížka. Chcete-li tuto funkci dočasně zakázat, stiskněte během přesouvání objektu klávesu ALT a podržte ji stisknutou.

   • Pokud objekt v aplikaci Office PowerPoint 2007 nemůžete přesunout, je možné, že byl vytvořen na Předloha snímků. Chcete-li přesunout objekt na předloze snímků, klepněte ve skupině Zobrazení prezentací na kartě Zobrazení na možnost Předloha snímků. Na předloze snímků klepněte na příslušný objekt a přetáhněte ho do nového umístění.

Začátek stránky

Přesunutí obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt vpřed nebo vzad

Máte-li Obrázek, tvary nebo jiné Objekt, které jsou Skupina nebo navrstveny, můžete objekty nebo skupiny objektů posouvat nahoru nebo dolů po vrstvách nebo je můžete přesunout zcela nahoru nebo dolů jedním pohybem.

 1. Klepněte na obrázek, tvar, Textové pole nebo Objekt WordArt, který chcete posunout v rámci navrstvení nahoru nebo dolů.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li přesunout obrázek, klepněte na kartě Nástroje obrázku na kartu Formát.

   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li přesunout tvar, textové pole nebo objekt WordArt, klepněte na kartě Nástroje kreslení (nebo Nástroje textového pole, pokud přesouváte textové pole v aplikaci Microsoft Office Word 2007) na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li objekt přiblížit o kousek dopředu, klepněte na šipku vedle možnosti Přenést do popředí a vyberte možnost Přenést blíž.

  • Chcete-li objekt přenést dopředu, klepněte na šipku vedle možnosti Přenést do popředí a vyberte možnost Přenést do popředí.

  • Chcete-li objekt přenést o kousek dozadu, klepněte na šipku vedle možnosti Přenést do pozadí a klepněte na možnost Přenést dál.

  • Chcete-li objekt přenést dozadu, klepněte na šipku vedle možnosti Přenést do pozadí a klepněte na možnost Přenést do pozadí.

Tip : V aplikaci Office Word 2007 také máte možnost přesunout objekt před nebo za text. Po klepnutí na šipku vedle možnosti Přenést do popředí klepněte na položku Přenést před text. A naopak, abyste objekt posunuli za text, klepněte na šipku vedle možnosti Přenést do pozadí a potom na možnost Přenést za text.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×