Přesunutí obrázku SmartArt

V dokumentu sady Microsoft Office 2007 je možné buď přesunout obrázek SmartArt ručně, nebo přesně určit jeho polohu pomocí možností v dialogovém okně Velikost.

Ruční přesunutí obrázku SmartArt

 1. Klepnutím vyberte obrázek SmartArt, který chcete přesunout.

 2. Umístěte ukazatel myši na okraj obrázku SmartArt (neumísťujte ukazatel na tečky).

 3. Jakmile se tvar ukazatele změní na tvar Čtyřsměrná šipka , můžete přetažením obrázek SmartArt přesunout.

Tip : Obrázek SmartArt lze rovněž přesunout pomocí kláves se šipkami. Klepnutím vyberte obrázek SmartArt a poté jej pomocí kláves ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ přesuňte do požadované polohy.

Přesné určení polohy obrázku SmartArt

 1. Klepnutím vyberte obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na tlačítko Velikost na kartě Formát a proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Do pole Výška zadejte číselnou hodnotu.

  • Do pole Šířka zadejte číselnou hodnotu.

   Skupina Velikost obrázku SmartArt

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×