Přesunutí objektu

Přesunout lze libovolný objekt včetně obrázku, objektu Galerie návrhů, tvaru nebo tabulky.

 1. Klepněte na objekt nebo seskupené objekty, které chcete přesunout.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Přetažení objektu na nové místo

  1. Nastavte ukazatel myši na objekt a počkejte, dokud se nezmění na ukazatel Přesunutí Ukazatel pro přesun .

   Poznámka : Při přesouvání textového pole umístěte ukazatel myši nad okraj textového pole.

  2. Přetáhněte objekt na nové místo. Chcete-li objekt přetáhnout v přímém směru, podržte během přetahování klávesu SHIFT.

   Poznámka : Je-li zapnutý některý z příkazů Přichytit, může se objekt při uvolnění tlačítka myši přichytit k nejbližšímu Vodítka, objektu nebo značce pravítka.

  Posunutí objektu

  1. Chcete-li objekt přesunout v požadovaném směru, stiskněte jedno z tlačítek se šipkou.

   Objekt se posune o určenou vzdálenost při každém stisknutí klávesy se šipkou. Výchozí vzdálenost posunutí je 0,13 palců (nebo její ekvivalent v použitých měrných jednotkách). Vzdálenost posunutí lze změnit.

   Jak?

   1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

   2. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kartu Upravit.

   3. Zaškrtněte políčko Klávesy se šipkami posunou objekt o a zadejte požadovanou vzdálenost posunutí objektů.

  Přesné umístění objektu na stránce

  1. Klepněte na objekt nebo seskupené objekty pravým tlačítkem myši.

  2. V místní nabídce klepněte na příkaz Formát<typ objektu>.

  3. V dialogovém okně Formát <typ objektu> klepněte na kartu Rozložení.

  4. V části Pozice na stránce zadejte kladné hodnoty pro vodorovné a svislé umístění objektu nebo skupiny objektů.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

Tip

Přesná poloha objektu se zobrazuje na stavovém řádku ve spodní části obrazovky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×