Přesunutí nebo změna velikosti tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Přesunutí tabulky

Změna velikosti tabulky

Změna velikosti tabulky tažením myší

Přesné zadání velikosti tabulky

Změna velikosti sloupce nebo řádku

Přesunutí tabulky

 1. Klepněte na tabulku, kterou chcete přesunout.

 2. Ponechte ukazatel myši na vnějším okraji tabulky (nikoli však na tečkách) a když se tvar ukazatel změní na čtyřnásobnou šipku Čtyřsměrná šipka , klepnutím a tažením myší tabulku přesuňte.

Tip : Chcete-li tabulku přesunout a současně vytvořit její duplikát, při tažení tabulky stiskněte a podržte klávesu CTRL.

Začátek stránky

Změna velikosti tabulky

Změna velikosti tabulky tažením myší

 1. Klepněte na tabulku, jejíž velikost chcete změnit.

 2. Přejděte na úchyt pro změnu velikosti na okraji tabulky a když se tvar ukazatele myši změní na oboustrannou šipku Oboustranná šipka , klepnutím a tažením myší tabulku zvětšete nebo zmenšete. Úchyt pro změnu velikosti je shluk teček, který se zobrazuje v rozích a po stranách tabulky.

  Chcete-li při změně velikosti zachovat poměr mezi výškou a šířkou tabulky, při tažení úchytu pro změnu velikosti stiskněte a podržte klávesu SHIFT.

  Chcete-li zachovat umístění tabulky uprostřed snímku, při tažení úchytu pro změnu velikosti stiskněte a podržte klávesu CTRL.

Tip : Pokud uděláte v tabulce příliš velký snímku, kliknutím na zpět Obrázek tlačítka na Panel nástrojů Rychlý přístup se vrátíte tabulku k původní velikosti.

Přesné zadání velikosti tabulky

 1. Klepněte na tabulku, jejíž velikost chcete změnit.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení zadejte ve skupině Velikost tabulky požadovanou velikost do polí Výška a Šířka.

  Obrázek karty Rozložení oddílu Nástroje tabulky aplikace PowerPoint

  Chcete-li při změně velikosti tabulky zachovat poměr mezi její výškou a šířkou, zaškrtněte políčko Zachovat poměr výšky a šířky.

Začátek stránky

Změna velikosti sloupce nebo řádku

 1. Klepněte na tabulku obsahující sloupec nebo řádek, jehož velikost chcete změnit.

 2. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li změnit šířku sloupce, ponechte ukazatel myši na okraji sloupce, jehož velikost chcete změnit, a když se tvar ukazatele změní na oboustrannou šipku Obrázek svislé oboustranné šipky , táhněte myší doleva nebo doprava.

  • Chcete-li změnit výšku řádku, ponechte ukazatel myši na okraji řádku, jehož velikost chcete změnit, a když se tvar ukazatele změní na oboustrannou šipku Vodorovná oboustranná šipka , táhněte myší nahoru nebo dolů.

   Poznámky : 

   • Velikost řádků a sloupců můžete změnit také výběrem možností ve skupině Velikost buňky. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení zadejte ve skupině Velikost buňky požadovanou velikost do polí Výška a Šířka.

    Obrázek karty Rozložení oddílu Nástroje tabulky aplikace PowerPoint

   • Minimální výška buňky závisí na velikosti písma textu v buňce tabulky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×