Přesunutí nebo změna velikosti tabulky

Co chcete udělat?

Přesunutí tabulky

Změna velikosti tabulky

Změna velikosti tabulky tažením myší

Přesné zadání velikosti tabulky

Změna velikosti sloupce nebo řádku

Přesunutí tabulky

 1. Klikněte na tabulku, kterou chcete přesunout.

 2. Ponechte ukazatel myši na vnějším ohraničení tabulky (nikoli však na seskupení teček zobrazeném v rozích a po stranách tabulky), a když se pak tvar ukazatele změní na čtyřsměrnou šipku Čtyřsměrná šipka , kliknutím a tažením myší tabulku přesuňte.

  Tip Chcete-li tabulku přesunout a současně vytvořit její duplikát, při tažení tabulky stiskněte a podržte klávesu CTRL.

Začátek stránky

Změna velikosti tabulky

Změna velikosti tabulky tažením myší

 1. Klikněte na tabulku, jejíž velikost chcete změnit.

 2. Na okraji tabulky nastavte ukazatel na úchyt pro změnu velikosti (seskupení teček zobrazené v rozích a po stranách tabulky), a když se pak tvar ukazatele změní na obousměrnou šipku Obousměrná šipka , zvětšete nebo zmenšete tabulku kliknutím na úchyt a jeho přetažením.

  Poznámky

  • Chcete-li při změně velikosti zachovat poměr mezi výškou a šířkou tabulky, při tažení úchytu pro změnu velikosti stiskněte a podržte klávesu SHIFT.

  • Chcete-li zachovat umístění tabulky uprostřed snímku, při tažení úchytu pro změnu velikosti stiskněte a podržte klávesu CTRL.

  • Pokud jste tabulku příliš zvětšili, takže se na snímek nevejde, klikněte na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup. Tím obnovíte původní velikost tabulky.

Přesné zadání velikosti tabulky

 1. Klikněte na tabulku, jejíž velikost chcete změnit.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení zadejte ve skupině Velikost tabulky požadovanou velikost do polí Výška a Šířka.

Zadání přesné velikosti tabulky

Tip: Chcete-li při změně velikosti tabulky zachovat poměr mezi její výškou a šířkou, zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

Začátek stránky

Změna velikosti sloupce nebo řádku

 1. Klikněte na tabulku obsahující sloupec nebo řádek, jehož velikost chcete změnit.

 2. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li změnit šířku sloupce, ponechte ukazatel myši na vnitřním okraji sloupce, jehož velikost chcete změnit, a když se pak tvar ukazatele změní na oboustrannou šipku Obrázek svislé oboustranné šipky , táhněte myší doleva nebo doprava.

  • Chcete-li změnit výšku řádku, ponechte ukazatel myši na vnitřním okraji řádku, jehož velikost chcete změnit, a když se tvar ukazatele změní na oboustrannou šipku Vodorovná oboustranná šipka , táhněte myší nahoru nebo dolů.

   Poznámky : 

   • Velikost řádků a sloupců můžete změnit také výběrem možností ve skupině Velikost buňky. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení zadejte ve skupině Velikost buňky požadovanou velikost do polí Výška a Šířka.

   • Minimální výška buňky závisí na velikosti písma textu v buňce tabulky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×