Přesunutí nebo změna velikosti tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přesunutí nebo změna velikosti tabulky jsou obvykle stejně snadné jako přetažení pomocí ukazatele. Pokud chcete, můžete také zadat určitou velikost.

Přesunutí tabulky

 1. Klikněte na tabulku, kterou chcete přesunout.

 2. Ponechte ukazatel myši na vnějším ohraničení tabulky (nikoli však na seskupení teček zobrazeném v rozích a po stranách tabulky), a když se pak tvar ukazatele změní na čtyřsměrnou šipku Čtyřsměrná šipka , kliknutím a tažením myší tabulku přesuňte.

  Poznámka : Pokud chcete tabulku přesunout a současně vytvořit její duplikát, stiskněte a podržte při přetažení tabulky klávesu CTRL.

Změna velikosti tabulky

Změna velikosti tabulky tažením myší

 1. Klikněte na tabulku, jejíž velikost chcete změnit.

 2. Přejděte myší na úchyt pro změnu velikosti (tečky zobrazené v rozích a po stranách tabulky) na okraji tabulky. Když se pak tvar ukazatele změní na obousměrnou šipku Obousměrná šipka , zvětšete nebo zmenšete tabulku kliknutím na úchyt a jeho přetažením. Důležité informace:

  • Chcete-li při změně velikosti zachovat poměr mezi výškou a šířkou tabulky, při tažení úchytu pro změnu velikosti stiskněte a podržte klávesu SHIFT.

  • Chcete-li zachovat umístění tabulky uprostřed snímku, při tažení úchytu pro změnu velikosti stiskněte a podržte klávesu CTRL.

  • Pokud jste tabulku příliš zvětšili, takže se na snímek nevejde, klikněte na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup. Tím obnovíte původní velikost tabulky.

Přesné zadání velikosti tabulky

 1. Klikněte na tabulku, jejíž velikost chcete změnit.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení zadejte ve skupině Velikost tabulky požadovanou velikost do polí Výška a Šířka.

  Změna velikosti tabulky

  Pokud chcete zachovat tvar (tedy stejný poměr mezi výškou a šířkou tabulky), zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

Změna velikosti sloupce nebo řádku

 1. Klikněte na tabulku obsahující sloupec nebo řádek, jehož velikost chcete změnit.

 2. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Pokud chcete změnit šířku sloupce, přejděte myší na vnitřní okraj sloupce, u kterého chcete změnit šířku, a když se pak tvar ukazatele změní na oboustrannou šipku Obrázek svislé oboustranné šipky , táhněte myší doleva nebo doprava.

  • Pokud chcete změnit výšku řádku, přejděte myší na vnitřní okraj řádku, u kterého chcete změnit výšku, a když se tvar ukazatele změní na oboustrannou šipku Vodorovná oboustranná šipka , táhněte myší nahoru nebo dolů.

   Poznámky : 

   • Velikost řádků a sloupců můžete změnit také výběrem možností ve skupině Velikost buňky. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení zadejte ve skupině Velikost buňky požadovanou velikost do polí Výška a Šířka.

   • Minimální výška buňky závisí na velikosti písma textu v buňce tabulky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×