Přesunutí nebo změna velikosti grafu

Graf lze přesunout na libovolné místo na listu nebo do nového či existujícího listu. U grafu můžete také nastavit lépe vyhovující velikost.

Co chcete udělat?

Přesunutí grafu v rámci listu

Přesunutí grafu do jiného listu

Změna velikosti grafu

Přesunutí grafu v rámci listu

 • Chcete-li graf přesunout, přetáhněte jej na požadované místo.

Začátek stránky

Přesunutí grafu do jiného listu

 1. Klepněte na graf.

  Zobrazí se nástroje grafu na kartách Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Umístění na položku Přesunout graf.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete graf přesunout do nového listu, klepněte na přepínač Nový list a potom do pole Nový list zadejte pro list název.

  • Chcete-li přesunout graf jako objekt do jiného listu, klepněte na přepínač Objekt v a potom v poli Objekt v vyberte list, do kterého chcete graf umístit.

   Tip : Graf můžete také umístit do jiného List s grafem.

Začátek stránky

Změna velikosti grafu

 1. Chcete-li změnit velikost grafu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na graf a potom přetáhněte úchyty pro úpravu velikosti na požadovanou velikost.

  • Na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce.

   Skupina Velikost na pásu karet aplikace Excel

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×