Přesunutí nebo zkopírování poznámek ve OneNotu 2016 pro Mac

Ve OneNotu si můžete všechno uspořádat podle vlastních představ. Když začnete do OneNotu psát svoje první poznámky, nejspíš si vystačíte s jedním poznámkovým blokem a v něm s jedním nebo pár oddíly. Jak ale začne poznámkový bloku narůstat do velikosti a složitosti, budete chtít některé věci začít přesouvat.

Libovolné stránky a oddíly poznámkového bloku můžete snadno přesouvat nebo kopírovat z jednoho místa na druhé. Pokud jste třeba vytvořili stránku s kontrolním seznamem v jednom oddílu poznámkového bloku a rádi byste seznam používali i v jiném oddílu, můžete vytvořit kopii této stránky a umístit ji, kam chcete. Nebo můžete chtít přesunout celý oddíl stránek z prvního poznámkového bloku do jiného, který jste si vytvořili pro určité téma nebo projekt.

Přesunutí nebo kopírování jedné stránky poznámek

 1. Stiskněte klávesu CTRL a v aktuálním oddílu poznámkového bloku klikněte na kartu stránky, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat na jiné místo.

 2. V nabídce, která se zobrazí, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přesunout stránku na jiné místo, klikněte na Přesunout, kliknutím vyberte oddíl, kam chcete stránku přesunout a potom klikněte na Přesunout. Cílovým místem může být libovolný oddíl v aktuálním poznámkovém bloku nebo oddíl v jiném otevřeném poznámkovém bloku.

   Tip : Pokud stránku přesunete, znamená to, že ji z původního místa v poznámkovém bloku odeberete. Stránka bude tedy po přesunutí existovat jenom na novém místě. Pokud stránku omylem přesunete do nějakého oddílu a nepamatujete si jeho název, můžete poznámky snadno prohledat a stránku najít.

  • Pokud chcete stránku zkopírovat na jiné místo, ale současně ji chcete zachovat i na původním místě, klikněte na Kopírovat stránku do, kliknutím vyberte oddíl, kam chcete vložit kopii stránky, a potom klikněte na Kopírovat. Cílovým místem může být libovolný oddíl v aktuálním poznámkovém bloku nebo oddíl v jiném otevřeném poznámkovém bloku.

   Tip : Kopírováním zachováte stránku na původním místě v poznámkovém bloku a zároveň vytvoříte její duplikát ve vybraném cílovém místě. Pokud stránku omylem zkopírujete do nějakého oddílu a nepamatujete si jeho název, můžete poznámky snadno prohledat a stránku najít.

Přesunutí nebo kopírování celého oddílu stránek

 1. Stiskněte klávesu CTRL a v aktuálním oddílu poznámkového bloku klikněte na kartu oddílu, který chcete přesunout nebo zkopírovat na jiné místo.

 2. V nabídce, která se zobrazí, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete oddíl přesunout na jiné místo, klikněte na Přesunout oddíl do, kliknutím vyberte požadované místo (například do jiného poznámkového bloku nebo libovolné dostupné skupiny oddílů) a potom klikněte na Přesunout.

   Poznámka : Když přesunete oddíl z jednoho místa na druhé, přesunete také všechny stránky, které tento oddíl obsahuje.

  • Pokud chcete oddíl zkopírovat na jiné místo, ale současně ho chcete i s jeho stránkami zachovat také na původním místě, klikněte na Kopírovat oddíl do, kliknutím vyberte místo, kam chcete vložit kopii oddílu (například do jiného poznámkového bloku nebo libovolné dostupné skupiny oddílů) a potom klikněte na Kopírovat.

   Poznámka : Když zkopírujete oddíl z jednoho místa na druhé, zkopírujete také všechny stránky, které tento oddíl obsahuje.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×