Přesunutí nebo zkopírování listů nebo dat na listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Příkaz přesunout nebo zkopírovat list můžete přesouvat nebo kopírovat celé listy (označovaná taky jako listy) do jiného umístění ve stejném nebo jiném sešitu. Použití příkazů Vyjmout a Kopírovat přesunutí nebo zkopírování dat vybraný list na jiných listech nebo sešitech nebo důrazně doporučujeme přesouvat data mezi sešity v různých sešitech.

V tomto článku

Přesunout nebo zkopírovat listy do jiného místa ve stejném sešitu

Přesunutí nebo zkopírování listů do jiného sešitu

Přesunutí nebo zkopírování dat do jiného listu nebo sešitu

Přetáhnout data mezi sešity v aplikaci Excel

Přesunutí nebo zkopírování listů do jiného místa ve stejném sešitu

Není těžké si přesunutí nebo zkopírování celých List (a list) do jiného umístění v sešitu. Ale mějte na paměti, že mohou být výpočty nebo grafů, které jsou založené na datech listu nepřesných při přesunutí listu. Podobně přesunutý nebo zkopírovaný list je vložen mezi listy, které odkazují vzorce odkazem 3D, data v listu mohou být neočekávaně zahrnuta do výpočtu.

 1. Vyberte listy, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru listů

  Výběr

  Akce

  Jeden list

  Klikněte na ouško listu.

  Ouška listů

  Pokud není požadovaného ouško listu viditelné, klikněte na tlačítka pro pohyb mezi listy tak, aby se zobrazilo. Potom klikněte na ouško listu.

  Tlačítka pro pohyb mezi listy

  Dva nebo více sousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Pak při kliknutí na ouško posledního listu, který chcete vybrat, podržte stisknutou klávesu Shift.

  Dva nebo více listů, které spolu nesousedí

  Klikněte na ouško prvního listu. Pak při kliknutí na ouška ostatních listů, které chcete vybrat, podržte stisknutou klávesu Ctrl.

  Všechny listy v sešitu

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

  Tip:    Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Oddělit listy.

  Klávesová zkratka:    Pokud chcete přesunout na další nebo předchozí ouško, můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl + Page Up nebo Ctrl + Page Down.

 2. Na pásu karet v horní části sešitu, ve skupině buňky na kartě Domů klikněte na kartu Formát a potom v části Uspořádat listy klikněte na přesunout nebo zkopírovat list.

  Skupina Buňky na kartě Domů

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ouško vybraného listu a poté kliknout na příkaz Přesunout nebo zkopírovat.

 3. V dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat proveďte v seznamu Před list jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na list, před který mají být přesunované nebo kopírované listy vloženy.

  • Klikněte na položku Přesunout na konec, pokud chcete přesunované nebo kopírované listy vložit za poslední list v sešitu a před ouško Vložit list.

   Tlačítko Nový list

 4. Pokud chcete listy namísto přesunutí zkopírovat, v dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.

  Při vytvoření kopie listu je v sešitu vytvořen jeho duplikát, přičemž název listu vyjadřuje, že jde o kopii – například první kopie listu List1 má název List1 (2).

Tipy

 • Chcete-li přesunout listy v aktuálním sešitu, můžete vybrané listy přetáhnout v řádku s oušky listů. Pokud chcete listy zkopírovat, podržte klávesu CTRL a poté listy přetáhněte. Uvolněte tlačítko myši a poté klávesu CTRL.

 • Přesunutý nebo zkopírovaný list můžete přejmenovat, klikněte pravým tlačítkem na jeho ouško, klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte nový název do kartu List (případně můžete poklikat na kartu list a zadejte nový název.)

 • Pokud potřebujete změnit barvu ouška listu, klikněte na ouško pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Barva karty a poté klikněte na požadovanou barvu.

Začátek stránky

Přesunutí nebo zkopírování listů do jiného sešitu

Listy, které přesunete nebo zkopírujete do jiného sešitu, převezmou písma, barvy a efekty motivu, který je uplatněn na cílový sešit.

 1. Při přesunování nebo kopírování listů do jiného sešitu ověřte, zda je cílový sešit otevřen ve stejné instanci aplikace Microsoft Excel.

  Poznámka : Listy nelze přesunovat ani kopírovat mezi sešity, které jsou otevřeny v samostatných instancích aplikace Excel. Jestliže je sešit otevřen v samostatné instanci aplikace Excel (k čemuž může například dojít, pokud sešit otevřete z webu služby Windows SharePoint Services), pomocí dialogového okna Otevřít (karta Soubor, Otevřít) otevřete tento sešit ve stejné instanci aplikace Excel.

 2. V sešitu obsahujícím listy, které chcete přesunout nebo zkopírovat, vyberte příslušné listy.

  Postup při výběru listů

  Výběr

  Akce

  Jeden list

  Klikněte na ouško listu.

  Ouška listů

  Pokud nevidíte na ouško listu, který chcete, klikněte na kartu tlačítka pro zobrazení karty a potom klikněte na kartu pro pohyb mezi listy.

  Tlačítka pro pohyb mezi listy

  Dva nebo více sousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Potom podržte klávesu Shift a klikněte na ouško posledního listu, který chcete vybrat.

  Dva nebo víc listů, které spolu nesousedí

  Klikněte na ouško prvního listu. Potom podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na karty listů, které chcete vybrat.

  Všechny listy v sešitu

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

  Tip:    Když vyberete víc listů, se v záhlaví v horní části listu se zobrazí [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na všechny nevybrané listu. Pokud není zobrazen žádný nevybrané list, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško vybraného listu a potom v místní nabídce klikněte na tlačítko Oddělit listy.

  Klávesová zkratka:    Pokud chcete přesunout na další nebo předchozí ouško, můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl + Page Up nebo Ctrl + Page Down.

 3. Na pásu karet v horní části sešitu, ve skupině buňky na kartě Domů klikněte na kartu Formát a potom v části Uspořádat listy klikněte na přesunout nebo zkopírovat list.

  Skupina Buňky na kartě Domů

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ouško vybraného listu a poté kliknout na příkaz Přesunout nebo zkopírovat.

 4. V dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat proveďte v seznamu Do sešitu jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na sešit, do kterého chcete přesunout nebo zkopírovat vybrané listy.

  • Klikněte na položku Nový sešit, pokud chcete vybrané listy přesunout nebo zkopírovat do nového sešitu.

 5. V seznamu Před list proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na list, před který mají být přesunované nebo kopírované listy vloženy.

  • Klikněte na položku Přesunout na konec, pokud chcete přesunované nebo kopírované listy vložit za poslední list v sešitu a před ouško Vložit list.

   Tlačítko Nový list

 6. Pokud chcete listy namísto přesunutí zkopírovat, v dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.

  Při vytvoření kopie listu je v cílovém sešitu vytvořen duplikát tohoto listu. Při přesunutí listu je tento list odebrán z původního sešitu a bude se nacházet pouze v cílovém sešitu.

Tipy

 • Přesunutý nebo zkopírovaný list můžete v cílovém sešitu přejmenovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na jeho ouško, kliknete na příkaz Přejmenovat a poté zadáte nový název do ouška listu.

 • Pokud potřebujete změnit barvu ouška listu, klikněte na ouško pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Barva karty a poté klikněte na požadovanou barvu.

Začátek stránky

Přesunutí nebo zkopírování dat do jiného listu nebo sešitu

Ačkoli přesunutí nebo zkopírování celého listu představuje rychlý a efektivní způsob přenosu dat na jiné místo, můžete rovněž přesunout nebo zkopírovat všechna nebo některá data na listu do jiného listu. Tuto metodu lze použít k přenosu dat do listu v sešitu, který je otevřen v samostatné instanci aplikace Excel.

 1. Vyberte v listu data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Poznámka : Jestliže jsou do výběru zahrnuty skryté řádky či sloupce, aplikace Excel zkopíruje také data v těchto skrytých řádcích a sloupcích. V takovém případě budete muset dočasně zrušit skrytí řádků či sloupců, které nechcete zahrnout, a poté postupně vybrat jednotlivé oblasti dat, jež chcete přesunout nebo zkopírovat. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nebo skrytí řádků a sloupců.

 2. Na pásu karet v horní části sešitu, ve skupině Schránka na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  Skupina Schránka na kartě Domů

  • Chcete-li vybraná data přesunout, klikněte na tlačítko Vyjmout  Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl + X.

  • Chcete-li vybraná data zkopírovat, klikněte na tlačítko Kopírovat  Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl + C.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na list, do kterého chcete data vložit.

  • Přepněte na sešit, který je otevřen v jiné instanci aplikace Excel, a pak klikněte na list, do kterého chcete data vložit.

 4. Vyberte levou horní buňku Oblast pro vložení.

  Poznámka : Data v oblasti pro vložení budou přepsána. Pokud oblast pro vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit celou oblast pro vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

 5. Na pásu karet v horní části sešitu, ve skupině Schránka na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na Vložit Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl + V.

   Tip : Chcete-li zachovat šířky sloupců, které byly pro data původně zadány, klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit  Obrázek tlačítka , klikněte na příkaz Vložit jinak a pak ve skupinovém rámečku Vložit klikněte na přepínač Šířky sloupců.

  • Pokud chcete použít jiné možnosti vložení, klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit  Obrázek tlačítka a pak klikněte na požadovanou možnost.

   Tip : Přesouváním ukazatele myši přes různé možnosti vložení můžete zobrazit, jak budou zkopírovaná data na listu vypadat.

 • Ve výchozím nastavení Excel zobrazí tlačítko Možnosti vložení listu poskytnout zvláštních možností při vkládání buněk, například Zachovat zdrojové formátování. Pokud nechcete, aby Excel zobrazíte kliknutím na toto tlačítko pokaždé, když vkládání buněk, můžete vypnout tuto možnost. (Na kartě soubor na pásu karet v horní části sešitu klikněte na tlačítko Možnosti, klikněte na kategorii Upřesnit a potom tlačítko Zobrazit možnosti vložení při vkládání obsahu zaškrtněte políčko v části Vyjmout, zkopírovat a vložte ).

 • Při kopírování buněk jsou automaticky upraveno odkazy na buňky. Však obsah přesouvaných buněk, odkazy na buňky nejsou upravují a k vymazání obsahu buňky a všechny buňky, které odkazují na ně může zobrazovat jako chybné odkaz. V takovém případě budete muset ručně upravit odkazy.

Začátek stránky

Přetažení dat mezi sešity v aplikaci Excel

Pokud v aplikaci Excel otevřete více sešitů, můžete data na listu přetahovat mezi okny se sešity.

 1. V aplikaci Excel otevřete sešity, mezi kterými chcete přenést data na listu.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Okno na příkaz Uspořádat vše.

  Skupina Okno na kartě Zobrazení

 3. V dialogovém okně Uspořádat okna klikněte v části Uspořádat na požadovanou možnost a pak klikněte na tlačítko OK.

 4. V jednom okně vyberte data, která chcete přesunout nebo zkopírovat do druhého okna.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vybraná data přesunout, umístěte ukazatel myši na ohraničení výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Ukazatel aplikace Excel pro přesouvání , přetáhněte vybraná data do druhého okna.

  • Chcete-li vybraná data zkopírovat, podržte při umístění ukazatele myši na ohraničení výběru klávesu CTRL. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel kopírování Ukazatel kopírování , přetáhněte vybraná data do druhého okna.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×