Přesunutí nebo přejmenování složky

Po vytvoření složky, nebo podsložky, v navigačním podokně můžete změnit její název nebo ji přesunout do jiného umístění v seznamu složek.

Důležité : Nemůžete přesouvat nebo přejmenovávat výchozí složky, jako je například Inbox (Doručená pošta), Deleted Items (Odstraněná pošta) nebo Calendar (Kalendář).

Udělejte některou z těchto věcí:

Přejmenování složky

 1. Podržte stisknutou klávesu Control, klikněte na složku a pak klikněte na Rename Folder (Přejmenovat složku).

 2. Zadejte nový název složky a stiskněte klávesu Return.

  Poznámka : Když složku přejmenujete, Outlook automaticky aktualizuje název složky ve všech vytvořených pravidlech.

Přesunutí složky

 • Klikněte na složku, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji do nového umístění v navigačním podokně.

  Poznámky : 

  • Když složku přetáhnete z jednoho e-mailového účtu do jiného, Outlook zkopíruje složky do jiného účtu a původní složku nechá na místě.

  • Po přesunutí složky v rámci e-mailového účtu aktualizuje Outlook umístění složky ve všech vytvořených pravidlech.

  • Pokud chcete v seznamu složek vytvořit novou složku, podržte stisknutou klávesu Control, klikněte v seznamu složek na existující složku a potom klikněte na New Folder (Nová složka).

Viz taky

Přesunutí nebo kopírování zprávy mezi složkami

Zobrazení samostatných složek doručené pošty pro každý účet

Složky On My Computer

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×