Přesunutí nebo kopírování listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje přesunování nebo kopírování listů a dat na listech na jiná místa.

V tomto článku

Přesunutí nebo zkopírování listů do jiného umístění v sešitu

Přesunutí nebo zkopírování listů do jiného sešitu

Přesunutí nebo zkopírování dat do jiného listu nebo sešitu

Přetažení dat mezi okny s otevřenými sešity v aplikaci Excel

Přetažení dat do jiného sešitu, který je otevřen v samostatné instanci aplikace Excel

Přesunutí nebo zkopírování listů do jiného umístění v sešitu

Není těžké si přesunutí nebo zkopírování celých List (a list) do jiného umístění v sešitu. Ale mějte na paměti, že mohou být výpočty nebo grafů, které jsou založené na datech listu nesprávné při přesunutí listu. Podobně přesunutý nebo zkopírovaný list je vložen mezi listy, které odkazují vzorce odkazem 3D, data v listu mohou být neočekávaně zahrnuta do výpočtu.

 1. Vyberte listy, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru listů

  Výběr

  Akce

  Jeden list

  Klikněte na ouško listu.

  Ouško aktivního listu

  Pokud není požadovaného ouško listu viditelné, klepněte na tlačítka pro pohyb mezi listy tak, aby se zobrazilo. Potom klepněte na ouško listu.

  Tlačítka pro pohyb mezi listy

  Dva nebo více sousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na ouško posledního listu, který chcete vybrat.

  Dva nebo více nesousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu CTRL a klikněte na ouška ostatních listů, které chcete vybrat.

  Všechny listy v sešitu

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

  Tip:    Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Oddělit listy.

  Klávesová zkratka: Chcete-li přesunout na další nebo předchozí ouško, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + PAGE UP nebo CTRL + PAGE DOWN.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát a pak v části Uspořádat listy klikněte na příkaz Přesunout nebo zkopírovat list.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Tip : Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ouško vybraného listu a poté kliknout na příkaz Přesunout nebo zkopírovat.

 3. V dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat proveďte v seznamu Před list jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na list, před který mají být přesunované nebo kopírované listy vloženy.

  • Klikněte na položku Přesunout na konec, pokud chcete přesunované nebo kopírované listy vložit za poslední list v sešitu a před ouško Vložit list.

   Ouška listů

 4. Pokud chcete listy namísto přesunutí zkopírovat, v dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.

  Poznámka : Při vytvoření kopie listu je v sešitu vytvořen jeho duplikát, přičemž název listu vyjadřuje, že jde o kopii – například první kopie listu List1 má název List1 (2).

Tipy

 • Chcete-li přesunout listy v aktuálním sešitu, můžete vybrané listy přetáhnout v řádku s oušky listů. Pokud chcete listy zkopírovat, podržte klávesu CTRL a poté listy přetáhněte; uvolněte tlačítko myši a poté klávesu CTRL.

 • Přesunutý nebo zkopírovaný list můžete přejmenovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na jeho ouško, kliknete na příkaz Přejmenovat a poté zadáte nový název do ouška listu.

 • Pokud potřebujete změnit barvu ouška listu, klikněte na ouško pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Barva karty a poté klikněte na požadovanou barvu.

Začátek stránky

Přesunutí nebo zkopírování listů do jiného sešitu

 1. Při přesunování nebo kopírování listů do jiného sešitu ověřte, zda je cílový sešit otevřen ve stejné instanci aplikace Microsoft Office Excel.

  Poznámka : Nelze přesunutí nebo zkopírování listů mezi sešity, které jsou otevřít v samostatném instancí aplikace Excel. Pokud otevření sešitu v jiné instance aplikace Excel – například k tomu může dojít při otevření sešitu z webu Windows SharePoint Services, ujistěte se, otevřete daný sešit ve stejné instanci aplikace Excel místo toho procházením v dialogovém okně Otevřít (Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , otevřete ).

 2. V sešitu obsahujícím listy, které chcete přesunout nebo zkopírovat, vyberte příslušné listy.

  Postup při výběru listů

  Výběr

  Akce

  Jeden list

  Klikněte na ouško listu.

  Ouško aktivního listu

  Pokud není požadovaného ouško listu viditelné, klepněte na tlačítka pro pohyb mezi listy tak, aby se zobrazilo. Potom klepněte na ouško listu.

  Tlačítka pro pohyb mezi listy

  Dva nebo více sousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na ouško posledního listu, který chcete vybrat.

  Dva nebo více nesousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu CTRL a klikněte na ouška ostatních listů, které chcete vybrat.

  Všechny listy v sešitu

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

  Tip:    Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Oddělit listy.

  Klávesová zkratka: Chcete-li přesunout na další nebo předchozí ouško, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + PAGE UP nebo CTRL + PAGE DOWN.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát a pak v části Uspořádat listy klikněte na příkaz Přesunout nebo zkopírovat list.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Tip : Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ouško vybraného listu a poté kliknout na příkaz Přesunout nebo zkopírovat.

 4. V dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat proveďte v seznamu Do sešitu jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na sešit, do kterého chcete přesunout nebo zkopírovat vybrané listy.

  • Klikněte na položku Nový sešit, pokud chcete vybrané listy přesunout nebo zkopírovat do nového sešitu.

 5. V seznamu Před list proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na list, před který mají být přesunované nebo kopírované listy vloženy.

  • Klikněte na položku Přesunout na konec, pokud chcete přesunované nebo kopírované listy vložit za poslední list v sešitu a před ouško Vložit list.

   Ouška listů

 6. Pokud chcete listy namísto přesunutí zkopírovat, v dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.

  Poznámka : Při vytvoření kopie listu je v cílovém sešitu vytvořen duplikát tohoto listu. Při přesunutí listu je tento list odebrán z původního sešitu a bude se nacházet pouze v cílovém sešitu.

Tipy

 • Přesunutý nebo zkopírovaný list můžete v cílovém sešitu přejmenovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na jeho ouško, kliknete na příkaz Přejmenovat a poté zadáte nový název do ouška listu.

 • Listy, které přesunete nebo zkopírujete do jiného sešitu, převezmou písma, barvy a efekty motivu, který je uplatněn na cílový sešit.

 • Pokud potřebujete změnit barvu ouška listu, klikněte na ouško pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Barva karty a poté klikněte na požadovanou barvu.

Začátek stránky

Přesunutí nebo zkopírování dat do jiného listu nebo sešitu

Ačkoli přesunutí nebo zkopírování celého listu představuje rychlý a efektivní způsob přenosu dat na jiné místo, můžete rovněž přesunout nebo zkopírovat všechna nebo některá data na listu do jiného listu. Tuto metodu lze použít k přenosu dat do listu v sešitu, který je otevřen v samostatné instanci aplikace Excel.

 1. Vyberte v listu data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Poznámka : Jestliže jsou do výběru zahrnuty skryté řádky či sloupce, aplikace Excel zkopíruje také data v těchto skrytých řádcích a sloupcích. V takovém případě budete muset dočasně zrušit skrytí řádků či sloupců, které nechcete zahrnout, a poté postupně vybrat jednotlivé oblasti dat, jež chcete přesunout nebo zkopírovat. Další informace naleznete v tématu Skrytí nebo zobrazení řádků a sloupců.

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Vybraná data, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Vybraná data zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klikněte na list, do kterého chcete data vložit.

  • Přepněte na sešit, který je otevřen v jiné instanci aplikace Excel, a pak klikněte na list, do kterého chcete data vložit.

 4. Vyberte levou horní buňku Oblast pro vložení.

  Poznámka : Data v oblasti pro vložení budou přepsána. Pokud oblast pro vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit celou oblast pro vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

  Tip : Chcete-li zachovat šířky sloupců, které byly pro data původně zadány, klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka , klikněte na Vložit jinak a pod tlačítkem Vložit, klepněte na šířky sloupců.

Poznámka : 

 • Ve výchozím nastavení je na listu zobrazeno tlačítko Možnosti vložení, které umožňuje zvolit specifické možnosti při vkládání buněk, například Zachovat zdrojové formátování nebo Přizpůsobit formátování cíli. Pokud nechcete, aby bylo toto tlačítko zobrazeno při každém vkládání buněk, lze tuto možnost vypnout.

  1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

  2. V kategorii Upřesnit zrušte v části Vyjmout, kopírovat a vložit zaškrtnutí políčka Zobrazovat tlačítka Možnosti buněk.

 • Při kopírování buněk jsou automaticky upraveny odkazy na buňky. Při přesouvání buněk však odkazy na buňky upraveny nejsou a v obsahu těchto buněk a všech buněk, které na ně odkazují, mohou být zobrazeny chybné odkazy. V takovém případě bude nutné odkazy upravit ručně.

Začátek stránky

Přetažení dat mezi okny s otevřenými sešity v aplikaci Excel

Pokud v jedné instanci aplikace Excel otevřete více než jeden sešit, můžete data na listu přetahovat mezi okny se sešity.

 1. V aplikaci Excel otevřete sešity, mezi kterými chcete přenést data na listu.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Okno na příkaz Uspořádat vše.

  Skupina Okno na kartě Zobrazení

 3. V dialogovém okně Uspořádat okna klikněte v části Uspořádat na požadovanou možnost a pak klikněte na tlačítko OK.

 4. V jednom okně vyberte data, která chcete přesunout nebo zkopírovat do druhého okna.

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Přesunutí vybraných dat, najeďte myší na jeho ohraničení výběru. Jakmile se ukazatel změní ukazatel přesunutí Ukazatel aplikace Excel pro přesouvání , přetáhněte vybraná data do jiného okna.

  • Chcete-li vybraná data zkopírovat, podržte stisknutou klávesu CTRL a umístíte ukazatel myši na ohraničení výběru. Jakmile se ukazatel změní ukazatel Kopírovat Ukazatel kopírování , přetáhněte vybraná data do jiného okna.

Začátek stránky

Přetažení dat do jiného sešitu, který je otevřen v samostatné instanci aplikace Excel

Jestliže je sešit otevřen v jiné instanci aplikace Excel, můžete do něj data listu přetáhnout, pokud je viditelný na hlavním panelu.

 1. Spusťte instanci aplikace Excel a otevřete sešit, do kterého chcete data listu přetáhnout, nebo vytvořte nový sešit.

 2. V jiné instanci aplikace Excel otevřete sešit, který obsahuje data listu, která chcete přenést přetažením.

 3. Na listu vyberte data, která chcete přetáhněte na sešit, ve kterém je zobrazena na hlavním panelu.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Přesunutí vybraných dat, najeďte myší na jeho ohraničení výběru. Jakmile se ukazatel změní ukazatel přesunutí Ukazatel aplikace Excel pro přesouvání , přetáhněte vybraná data do sešitu na hlavním panelu.

  • Chcete-li vybraná data zkopírovat, podržte stisknutou klávesu CTRL a umístíte ukazatel myši na ohraničení výběru. Jakmile se ukazatel změní ukazatel Kopírovat Ukazatel kopírování , přetáhněte vybraná data do sešitu na hlavním panelu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×