Přesunutí nebo kopírování buněk a jejich obsahu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Excelu 2010 jsme vylepšili funkci Kopírovat a vložit. Teď můžete zobrazit náhled různé možnosti vložení před vybírají konečný volbu.
Vyzkoušejte Office 365!

Pomocí příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit lze v aplikaci Microsoft Office Excel přesouvat a kopírovat celé buňky nebo jejich obsah. Z buněk lze také kopírovat pouze určitý obsah nebo atributy. Můžete například zkopírovat výslednou hodnotu vzorce, aniž byste kopírovali vzorec, nebo můžete zkopírovat pouze vzorec.

Tento článek nepopisuje, jak přesunout nebo zkopírovat list do jiného umístění v sešitu nebo do jiného sešitu. Odkazy na další informace o přesouvání a kopírování listů naleznete v části Viz také.

Aplikace Excel zobrazí okolo vyjmutých nebo zkopírovaných buněk pohyblivé ohraničení. Toto ohraničení zrušíte stisknutím klávesy ESC.

V tomto článku

Přesun nebo kopírování celých buněk

Přesunutí nebo kopírování celé buňky pomocí myši

Vložit přesouvané nebo kopírované buňky mezi existující buňky

Kopírování pouze viditelných buněk

Prevence nahrazení dat zkopírovanými prázdnými buňkami

Přesunutí nebo kopírování obsahu buňky

Kopírování pouze hodnot buněk, formátů buněk nebo vzorců

Zkopírovat nastavení šířky buňky

Přesun nebo kopírování celých buněk

Při přesunutí nebo zkopírování buňky je zkopírována celá buňka včetně vzorců a jejich výsledných hodnot, formátů buňky a komentářů.

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout nebo kopírovat.

Postup při výběru buněk nebo oblastí

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky v listu

Klepněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Poznámka: Pokud list obsahuje data, CTRL + A slouží k výběru aktuální oblasti. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL + A slouží k výběru celého listu.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Note Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

Záhlaví řádku

Záhlaví sloupce

Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Poznámka: Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, vybere kláves CTRL + SHIFT + ŠIPKA řádku nebo sloupce na poslední použitou buňku. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + ŠIPKA klíč podruhé slouží k výběru celého řádku nebo sloupci.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi aktivní buňkou a buňkou, na kterou jste klepli.

Tip: Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 1. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Chcete-li buňky přesunout, klepněte na tlačítko Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete buňky zkopírovat, klepněte na tlačítko Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 2. Vyberte levou horní buňku oblasti vložení.

  Tip:    Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 • Chcete-li při vkládání buněk zvolit specifické možnosti, klepněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a klepněte na požadovanou možnost. Můžete klepnout například na příkazy Vložit jinak nebo Vložit jako obrázek.

 • Ve výchozím nastavení Excel zobrazí tlačítko Možnosti vložení listu poskytnout zvláštních možností při vkládání buněk, například Zachovat zdrojové formátování a POZVYHLEDAT cílovému formátování. Pokud nechcete zobrazíte kliknutím na toto tlačítko pokaždé, když vkládání buněk, můžete vypnout tuto možnost. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel. V kategorii Upřesnit v dialogovém okně Vyjmout, kopírovat a vložit zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.

 • Při vyjmutí a vložení buňky během jejího přesunuté jsou stávající data v oblasti vložení automaticky nahrazena.

 • Odkazy na buňky jsou při kopírování buněk automaticky upraveny. Při přesunutí buněk však upraveny nejsou a obsah těchto buněk a všech buněk, které na tyto buňky odkazují, může být zobrazen jako chybný odkaz. V takovém případě je nutné odkazy upravit ručně.

 • Obsahuje-li vybraná oblast kopírování skryté buňky, jsou zkopírovany také tyto buňky. Skryté buňky, které nechcete při kopírování informací zahrnout, bude pravděpodobně nutné dočasné zobrazit.

  Pokud oblast vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit oblast vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

Začátek stránky

Přesunutí nebo kopírování celé buňky pomocí myši

Ve výchozím nastavení jsou úpravy přetažením zapnuty, a proto lze buňky přesouvat a kopírovat pomocí myši.

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

Postup při výběru buněk nebo oblastí

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky v listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

1. Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li přesunout buňku nebo oblast buněk, nastavte ukazatel myši na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Ukazatel aplikace Excel pro přesouvání , přetáhněte buňku nebo oblast buněk do nového umístění.

  • Chcete-li zkopírovat buňku nebo oblast buněk, podržte při nastavení ukazatele myši na okraj výběru klávesu CTRl. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel kopírování Ukazatel kopírování , přetáhněte buňku nebo oblast buněk na jiné místo.

 • Obsah přesouvaných buněk nahradí data v oblasti vložení.

 • Odkazy na buňky jsou při kopírování buněk automaticky upraveny. Při přesunutí buněk však upraveny nejsou a obsah těchto buněk a všech buněk, které na tyto buňky odkazují, může být zobrazen jako chybný odkaz. V takovém případě je nutné odkazy upravit ručně.

 • Obsahuje-li vybraná oblast kopírování skryté buňky, jsou zkopírovany také tyto buňky. Skryté buňky, které nechcete při kopírování informací zahrnout, bude pravděpodobně nutné dočasné zobrazit.

  Pokud oblast vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit oblast vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

Začátek stránky

Vložit přesouvané nebo kopírované buňky mezi existující buňky

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

Postup při výběru buněk nebo oblastí

 1. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Přesunutí výběru, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Zkopírujte tento výběr, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 2. Klepněte na levou horní buňku v oblasti vložení a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Vložit vyjmuté buňky nebo Vložit vyjmuté buňky.

  Tip    Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat na jiný list nebo do jiného sešitu, klepněte na ouško karty nebo přejděte do jiného sešitu a vyberte levou horní buňku oblasti vložení.

 3. V dialogovém okně Vložit klepněte na směr, kterým chcete posunout okolní buňky.

Poznámka : Při vkládání celých řádků nebo sloupců jsou okolní řádky a sloupce posunuty směrem dolů a doleva.

Začátek stránky

Kopírování pouze viditelných buněk

V případě, že některé buňky, řádky nebo sloupce v listu nejsou zobrazeny, je možné kopírovat všechny buňky nebo pouze viditelné buňky. Můžete se například rozhodnout, že chcete kopírovat pouze zobrazená souhrnná data listu obsahujícího přehled.

 1. Vyberte buňky, které chcete kopírovat.

Postup při výběru buněk nebo oblastí

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky v listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

1. Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na položku Najít a vybrat a potom na položku Přejít na.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Přejít na klikněte na tlačítko Speciální.

 3. Ve skupinovém rámečku Vybrat klepněte na příkaz Pouze viditelné buňky a potom klepněte na tlačítko OK.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 5. Vyberte levou horní buňku oblasti vložení.

  Tip:    Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 • Zkopírovaná data jsou vložena do souvislých řádků nebo sloupců. Pokud oblast pro vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit celou oblast pro vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

 • Jestliže klepnete na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka , můžete daný výběr vložit pomocí několika možností.

 • Pokud kopírujete či vkládáte skrytá nebo filtrovaná data do jiné aplikace nebo do jiné instance aplikace Excel, budou zkopírovány pouze viditelné buňky.

Začátek stránky

Prevence nahrazení dat zkopírovanými prázdnými buňkami

 1. Vyberte Oblast obsahující prázdné buňky.

Postup při výběru buněk nebo oblastí

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky v listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

1. Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 2. Vyberte levou horní buňku oblasti vložení.

 3. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vložit jinak.

 4. Zaškrtněte políčko Vynechat prázdné.

Začátek stránky

Přesunutí nebo kopírování obsahu buňky

 1. Poklepejte na buňku obsahující data, která chcete přesunout nebo kopírovat.

  Ve výchozím nastavení lze data po poklepání na buňku upravit a vybrat přímo v buňce. Data buňky lze upravit a vybrat také v Řádek vzorců.

 2. Vyberte v buňce znaky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

Výběr obsahu buňky

Akce

V buňce

Poklepejte na buňky a přetáhněte obsah buňky, kterou chcete vybrat.

V Řádek vzorců Obrázek tlačítka

Klepněte na buňku a přetáhněte obsah buňky, kterou chcete vybrat, do řádku vzorců.

Pomocí klávesnice

Stisknutím klávesy F2 upravte buňku, pomocí kláves s šipkami umístěte kurzor a stisknutím kombinace kláves SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU vyberte obsah.

 1. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Přesunutí výběru, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Zkopírujte tento výběr, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 2. Do buňky klikněte na místo, kam chcete znaky vložit nebo poklikejte na jinou buňku přesouvat nebo kopírovat data.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

  Jestliže poklepete na buňku nebo stisknete klávesu F2, aby bylo možné aktivní buňku upravovat, budou klávesy se šipkou fungovat pouze uvnitř této buňky. Klávesy se šipkou lze použít k přesunutí na jinou buňku až po dokončení úprav v aktivní buňce stisknutím klávesy ENTER.

Začátek stránky

Kopírování pouze hodnot buněk, formátů buněk nebo vzorců

Při vložení kopírovaných dat můžete provést některou z následujících akcí:

 • převést všechny vzorce v buňce na vypočítané hodnoty, aniž by bylo přepsáno existující formátování,

 • vložit pouze formátování buněk, jako je například barva písma či výplně (nikoli obsah buněk),

 • vložit pouze vzorce (nikoli vypočítané hodnoty).

 • Vyberte buňku nebo oblast buněk obsahující hodnoty, formáty buněk nebo vzorce, které chcete kopírovat.

Postup při výběru buněk nebo oblastí

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky v listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

1. Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 2. Vyberte levou horní buňku oblasti vložení nebo buňku, do které chcete vložit hodnotu, formát buňky nebo vzorec.

 3. Ve skupině Schránka na kartě Domů klepněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vložit pouze hodnoty, klepněte na příkaz Vložit hodnoty.

  • Chcete-li vložit pouze formáty buněk, klepněte na příkaz Vložit jinak a potom klepněte ve skupinovém rámečku Vložit na přepínač Formáty.

  • Chcete-li vložit pouze vzorce, klepněte na příkaz Vzorce.

   Poznámka : Pokud kopírované vzorce obsahují relativní odkazy na buňky, upraví odkazů (a relativní díly smíšených odkazů na buňky) ve vzorcích duplicitní. Předpokládejme například, že buňka B8 obsahuje vzorec = SUMA(B1:B7). Pokud kopírujete vzorec do buňky C8, duplicitní vzorec odkazuje na odpovídající buňky ve sloupci: = SUMA(C1:C7). Pokud kopírované vzorce obsahují absolutní odkazy na buňky, odkazů ve vzorcích duplicitní nezmění. Pokud nedostáváte výsledky, které chcete, můžete také změnit odkazů ve vzorcích původní na absolutní nebo relativní odkazy a potom znovu zkopírujte buňky.

Začátek stránky

Zkopírování nastavení šířky buňky

Po vložení zkopírovaných dat používají vložená data nastavení šířky sloupce cílových buněk. Chcete-li šířky sloupců opravit tak, aby odpovídaly zdrojovým buňkám, postupujte následujícím způsobem.

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

Postup při výběru buněk nebo oblastí

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky v listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

1. Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 1. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Chcete-li buňky přesunout, klepněte na tlačítko Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete buňky zkopírovat, klepněte na tlačítko Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 2. Vyberte levou horní buňku oblasti vložení.

  Tip:    Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 4. Vložená data nechejte stále vložená, na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na šipku pod možností Vložit Obrázek tlačítka a potom klepněte na možnost Vložit jinak.

 5. V dialogovém okně Vložit jinak klepněte na možnost Šířky sloupců a potom klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×