Přesunutí databáze a propojení jejích tabulek s webem služby SharePoint

Pokud jsou data uložena v databázi aplikace Microsoft Office Access 2007, můžete ji sdílet jako seznamy na webu služby Windows SharePoint Services 3.0, kde s ní mohou pracovat členové týmu. Obsah mohou sdílet a spravovat pomocí funkcí webu služby SharePoint a nadále používat formuláře, sestavy a dotazy aplikace Access.

V tomto článku:

Přehled

Způsob přesunutí dat

Použití Průvodce přenesením na server SharePoint

Omezení migrace

Přehled

Při přesunutí databáze z aplikace Office Access 2007 na web služby SharePoint budou na webu služby SharePoint vytvořeny seznamy, které zůstávají propojeny s tabulkami v databázi. Průvodce přenesením na server SharePoint umožňuje přesunout data ze všech tabulek najednou a spravovat jejich vztahy.

Po vytvoření seznamů aplikace SharePoint mohou uživatelé pracovat se seznamy na webu služby SharePoint nebo s propojenými tabulkami v aplikaci Access, přičemž funkce webu SharePoint jim umožní data spravovat a udržovat je aktuální. Tabulky z inventární databáze můžete například přesunout na web služby SharePoint, zatímco vztahy mezi zařízením a zaměstnanci, kteří jsou za toto zařízení zodpovědní, jsou udržovány jako propojení mezi seznamy služby SharePoint.

Přiřazením různých úrovní oprávnění různým skupinám nebo konkrétním osobám lze spravovat oprávnění pro přístup k datům na webu služby SharePoint. Správa verzí umožňuje zjistit, kdo data změnil, nebo obnovit předchozí data. Pomocí koše na webu služby SharePoint lze obnovit neúmyslně odstraněné položky. Díky oznámením a technologii RSS mohou být uživatelé informováni o změnách dat.

Propojení se seznamy služby SharePoint jsou uložena v databázi aplikace Access; formuláře, dotazy a sestavy rovněž zůstávají v aplikaci Access. Data lze zadávat pomocí tabulky nebo formuláře aplikace Access nebo úpravou seznamu na webu služby SharePoint.

Pokud se rozhodnete uložit kopii databáze na web služby SharePoint a vytvořit zástupce na formuláře, sestavy a dotazy aplikace Access, můžete pro seznamy aplikace Access vytvořit zvláštní zobrazení. Formuláře, dotazy a sestavy jsou dostupné jako zobrazení v nabídce Zobrazení Nabídka Zobrazení odpovídajícího seznamu služby SharePoint.

Přesunutí dat a vytvoření propojených seznamů umožňuje, aby s databází pracovalo několik uživatelů. Ke změně dat lze také využít funkce webu služby SharePoint pro správu verzí. Uživatelé se mohou přihlásit k odběru oznámení informujících o přidání nových položek nebo změně stávajících položek. Pokud potřebují spustit dotaz aplikace Access nebo distribuovat formátovanou sestavu, mohou klepnutím na nabídku Zobrazení u seznamu služby SharePoint spustit dotaz aplikace Access nebo otevřít a vytisknout sestavu aplikace Access.

Začátek stránky

Způsob přesunutí dat

Pokud je to možné, Průvodce přenesením na server SharePoint přesune data do seznamů, které jsou založeny na šablonách seznamů webu služby SharePoint, jako je například seznam Kontakty. Jestliže tabulka nevyhovuje žádné šabloně seznamu, je pro tabulku vytvořen vlastní seznam v zobrazení datového listu na webu služby SharePoint.

V závislosti na velikosti databáze, počtu jejích objektů a výkonu systému může tato operace chvíli trvat. Klepnutím na tlačítko Zastavit ji během provádění můžete zrušit.

Průvodce vytvoří v počítači záložní kopii databáze. V aplikaci Access vytvoří propojení mezi seznamy a tabulkami, takže při práci v aplikaci Access lze data na webu služby SharePoint snadno vyhledat. Kde to je možné, jsou vztahy mezi tabulkami reprezentovány jako propojení mezi seznamy služby SharePoint.

Průvodce přenesením na server SharePoint upozorní na případné problémy a uloží je do databáze aplikace Access jako tabulku protokolu, pomocí které můžete problémy odstranit.

Začátek stránky

Použití Průvodce přenesením na server SharePoint

 1. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Seznamy služby SharePoint na položku Přesunout na server SharePoint.

  Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je databáze uložena ve formátu aplikace Office Access 2007.

 2. Postupujte podle pokynů Průvodce přenesením na server SharePoint a zadejte přitom umístění webu služby SharePoint.

  Chcete-li tento proces zrušit, klepněte na tlačítko Zastavit.

 3. Na poslední stránce průvodce můžete zaškrtnutím políčka Zobrazit podrobnosti zobrazit další podrobné informace o migraci.

  Tato stránka průvodce popisuje, které tabulky byly propojeny se seznamy a poskytuje informace o umístění zálohy a adrese URL databáze. Obsahuje rovněž upozornění na problémy během migrace a poskytuje umístění tabulky protokolu s dalšími informacemi o těchto problémech.

 4. Jakmile průvodce dokončí svou činnost, klepněte na tlačítko Dokončit.

  Jestliže průvodce zobrazí upozornění, zkontrolujte tabulku protokolu a učiňte opatření nezbytná k úspěšné migraci dat. Některá pole například nemusí být přesunuta nebo mohou být převedena na jiný datový typ, který je kompatibilní se seznamem služby SharePoint.

Poznámka : Seznamy na webu služby SharePoint zobrazíte klepnutím na tlačítko Seznamy na panelu Rychlé spuštění nebo klepnutím na položku Zobrazit veškerý obsah webu. Pravděpodobně bude nutné aktualizovat stránku ve webovém prohlížeči. Pokud chcete, aby seznamy byly uvedeny na panelu Rychlé spuštění na webu služby SharePoint nebo změnit jiné nastavení (například povolit sledování verzí), můžete nastavení seznamu změnit na webu služby SharePoint. Další informace naleznete v nápovědě k webu služby SharePoint.

Začátek stránky

Omezení migrace

Dojde-li jakýmkoli problémům s daty, po dokončení Průvodce přenesením na server SharePoint se zobrazí zpráva. Aplikace Access vytvoří tabulku protokolu s názvem Problémy s přesunem na web služby SharePoint a přidá tuto tabulku do databáze. Tabulka Problémy s přesunem na web služby SharePoint je uložena v databázi, ale není publikována jako seznam na webu služby SharePoint.

V následující tabulce jsou popsána omezení při migraci dat, ke kterým obvykle dochází, pokud aplikace Access a služba SharePoint nesdílejí shodnou funkci nebo v některých případech shodný datový typ. Pokud například tabulka aplikace Access podporuje Referenční integrita, není tato funkce vynucena v seznamu na webu služby SharePoint. Pomocí informací v následující tabulce se můžete rozhodnout, zda provedete migraci dat. Může být také užitečná při kontrole problémů oznámených v tabulce Problémy s přesunem na web služby SharePoint.

Typ dat nebo problém

Problém

Výsledek

Datový typ objektu COM

Weby služby SharePoint nepodporují datový typ objektu COM.

Pole není přesunuto.

Binární datový typ

Weby služby SharePoint nepodporují binární datový typ.

Pole není přesunuto.

Datum

Weby služby SharePoint nepodporují kalendářní data před rokem 1900.

Data s kalendářními daty před rokem 1900 nejsou přesunuta.

Znaky nového řádku v textových polích

Weby služby SharePoint nepodporují znaky nového řádku v poli typu Jeden řádek textu.

Pole je převedeno na pole typu Více řádků textu nebo Memo.

Desetinný datový typ

Weby služby SharePoint nepodporují desetinný datový typ.

Bude použito pole typu Číslo nebo Dlouhé celé číslo.

Datový typ Replikační identifikátor

Weby služby SharePoint nepodporují datový typ Replikační identifikátor.

Bude použit datový typ Jeden řádek textu (v závislosti na typu dat).

Referenční integrita

Weby služby SharePoint nepodporují referenční integritu.

Referenční integrita není v novém seznamu vynucena.

Nepodporované výchozí hodnoty v seznamu služby SharePoint

Weby služby SharePoint akceptují statické výchozí hodnoty, například text nebo číslo, stejně jako standardní kalendářní data. Dynamické výchozí hodnoty z aplikace Access nejsou migrovány.

Některé vlastnosti výchozí hodnoty nejsou přesunuty.

Ověření dat u pole nebo tabulky

Na weby služby SharePoint nejsou přesunuta žádná pravidla ověření.

U pole nebo tabulky není přesunuto ani vynuceno žádné ověření.

Pole s jedinečným indexem

Weby služby SharePoint používají jedno pole s jedinečným indexem pro sloupec ID v seznamu.

Jiná pole nebo sady polí s jedinečným indexem nejsou přesunuty.

Vztahy s kaskádovým odstraněním nebo aktualizací

Weby služby SharePoint nepodporují kaskádové odstranění souvisejících záznamů.

Odstranění ani aktualizace nejsou kaskádově přeneseny na související záznamy.

Vztahy, u kterých je vynucena referenční integrita

Weby služby SharePoint nepodporují referenční integritu.

U vztahů mezi daty v seznamech není vynucena referenční integrita.

Pole s automatickým výčtem (jiná než pole ID)

Weby služby SharePoint podporují automatické číslování pouze u pole použitého pro sloupec ID v seznamu.

U jiných sloupců než sloupce ID není automatické číslování použito.

Vztahy, u nichž nelze vytvořit vyhledávání

Některé vztahy nejsou u webů služby SharePoint podporovány, například pokud primární klíč nesouvisí se sloupcem ID nebo není celým číslem.

Vztah není přesunut.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×