Přesunuli jste několik úkolů a změnily se závislosti mezi nimi

Příznaky

Při přesouvání Úkol se mění Závislosti mezi úkoly.

Příčina

Při kopírování nebo přesouvání celého úkolu nebo Zdroje dochází k přesunutí nebo kopírování informací s úkolem spojených. Tyto informace zahrnují:

  • Dílčí úkol (pokud je ve výběru souhrnný úkol)

  • Poznámky

  • Propojené nebo Vložený objekt

Kromě toho aplikace Project podle výchozího nastavení automaticky vytváří závislosti mezi úkoly pro úkoly vložené mezi jiné úkoly, které již propojeny jsou. Závislosti mezi úkoly se změní tak, aby do propojené série úkolů patřil i úkol vložený, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Okolní úkoly jsou součástí řetězce propojených úkolů.

  • Závislosti mezi okolními úkoly jsou typu Zahájení-Dokončení.

  • Políčko Automaticky vytvářet vazbu s vloženými nebo přesunutými úkoly na kartě Plán dialogového okna Možnosti v nabídce Nástroje je zaškrtnuté.

Při přesunutí úkolu do skupiny propojených úkolů propojí aplikace Project nový úkol s řetězcem okolní skupiny (příklad: A>B>C>D se změní na A>B>D>C).

Při přesunutí úkolu z jedné propojené skupiny do druhé bude úkol vložen do řetězce skupiny nové (příklad: A>B>X>C>D) a zbývající úkoly budou upraveny (W>Y>Z).

Při přesunutí úkolu ze skupiny propojených úkolů na místo, kde propojené úkoly nejsou, nebude přesunutý úkol propojen a zbývající úkoly budou upraveny (příklad: A>B>C>D se změní na A>B>D).

Při přesunutí úkolu z místa, kde nejsou propojené úkoly, do skupiny propojených úkolů bude přesunutý úkol zapojen do řetězce (příklad: A>B>X>C>D).

Řešení

Závislosti mezi úkoly lze zachovat mezi libovolným Předchůdce a Následník nezávisle na tom, kam bude úkol přesunut, pokud je splněno alespoň jedno z následujících kritérií:

  • Úkol není přesunut do řetězce propojených úkolů.

  • Přesouvaný úkol obsahuje závislosti mezi úkoly typu jiného než Dokončení-Zahájení.

  • Políčko Automaticky vytvářet vazbu s vloženými nebo přesunutými úkoly na kartě Plán dialogového okna Možnosti v nabídce Nástroje není zaškrtnuté.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×